Közlemény az óbecsei helyi közösségi választások kapcsán

Leszögezhetjük, hogy az óbecsei helyi közösségi választásokat olyan módszerek jellemezték, amelyek egyáltalán nincsenek összhangban a demokrácia szabályaival, és ezáltal megkérdőjelezhetővé válik a választási eredmények tisztasága és jogszerűsége.

KÖZLEMÉNY

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kiértékelte az Óbecse Község területén lezajlott helyi közösségi választások eredményét.

Először is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, aki megtiszteltek bennünket a bizalmukkal és ránk szavaztak.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége figyelembe véve a lehetőségeket és a választásokat övező körülményeket biztatónak ítéli a 11 jelöltünkre leadott szavazatok számát.

Igazolást nyert az a tendencia, hogy a magyar szavazók körében mindinkább növekvőben van azoknak az aránya, akik felismerik és támogatják a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének politikai programját.

Leszögezhetjük, hogy az óbecsei helyi közösségi választásokat olyan módszerek jellemezték, amelyek egyáltalán nincsenek összhangban a demokrácia szabályaival, és ezáltal megkérdőjelezhetővé válik a választási eredmények tisztasága és jogszerűsége.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége óbecsei alapszervezeteinek jelentése szerint a választások napján ismeretlen személyek nagybecskereki és belgrádi rendszámtáblás autókkal járták Óbecse Község településeit, és különböző módszerekkel befolyásolták a polgárok választási akaratát.

Több esetben felmerült a szavazatvásárlás gyanúja, valamint a polgárok tömeges szállítása a szavazóhelyekig, sőt az önkormányzati csőszszolgálat felhasználása is erre a célra.

Sajnálattal, de egyáltalán nem meglepve tapasztaltuk, hogy a mutyilistás párt helyi vezetőinek fontosabb volt a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége bácsföldvári tagozatának destabilizálására tett kísérlete, mint a helyi magyarság érdekképviseletének erősítése.

Cselekedetükkel nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a bácsföldvári magyarságnak az elkövetkező négy évben nem lesz egyetlen legitim magyar képviselője sem a helyi közösség tanácsában.
Kétszínűnek tartjuk azt a magaviseletet, amely képletesen a magyar összefogást hirdeti, de ugyanakkor az ellenkezőjét teszi: megoszt és kirekeszt.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint az óbecsei eredmények is azt mutatják, hogy a vajdasági magyarság egészére nézve káros a kisebbségi kormánypárt és a haladók közötti együttműködés.

Miután a kisebbségi kormánypárt által elkövetett szerecsenmosdatás úgymond "szalonképessé" tette a vajdasági magyarok körében a háborús bűnökkel terhelt radikálisok új, "demokrata" arculatát, elkezdődött a magyar szavazatok haladó párti besöprése.

A jelek szerint még mohóbban és még brutálisabban, mint azt anno a demokrata pártiak tették.

Óbecse, 2015. december 04.

Film forrás: Vajdasági RTV ● Híradó - 2015.12.04

A kismamákat ne büntessék extra adóval!

2015. december 3.

KÖZLEMÉNY.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) tiltakozását fejezi ki a szerbiai adóhivatal által kézbesített végzések miatt, amelyek arra kötelezik a kismamákat, hogy extra adót fizessenek a szerb állam hanyagsága miatt

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) elfogadhatatlannak tartja a szerbiai adóhivatal által kiküldött végzéseket, amelyek arra szólítják fel a kismamákat, hogy fizessék be a 2014-es évre az úgynevezett "szolidáris adó" után keletkezett többletet.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint nem szabad ilyen módon felelősségre vonni és végrehajtással fenyegetni azokat a szülőket akiknek a szerb állam hanyagsága miatt egyszerre és egy hónapban lett kifizetve a két vagy három havi elmaradott járandóság, ami miatt most - önhibájukon kívül - magasabb adózásban részesednek.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kifogásolja a szerbiai adóhivatal munkamódszerét mi szerint egyes helyi adóhivatalok elismerik a fellebbezések jogosságát, míg máshol ezt elutasítják.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ezúton a tiltakozását fejezi ki a szerbiai adóhivatal méltánytalan eljárása miatt, valamint követeli a kismamákat sújtó intézkedések mihamarabbi eltörlését.

Ne fizessenek extra adót a szerb állam hanyagsága miatt!

 

Elutasítjuk a Szabadkai Magyar Rádió feljelentésére vonatkozó alaptalan vádakat.

2015. november 12.

KÖZLEMÉNY

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a legerélyesebben elutasítja a Szabadkai Magyar Rádió feljelentésére vonatkozó alaptalan vádakat

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nagy figyelemmel és kifejezett aggodalommal kísérte mindazt amit a kisebbségi kormánypárt tett, illetve nem tett meg a Szabadkai Rádió megmentésére. Észrevételeinknek, tiltakozásunknak, megoldási javaslatunknak nem egyszer adtunk hangot.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége következetesen és tényekkel alátámasztva, szóvá tette mindazon jogsértéseket is, amelyek arra utalnak, hogy a Szabadkai Magyar Rádió névre keresztelt médium alatt a Pannónia Alapítvány és a Magyar Nemzeti Tanács kisebbségi kormánypárti többsége, valójában kalózrádiót működtetnek.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége mellett e nyilvánvaló tényt mások is- tőlünk teljesen független csoportok- észrevételeztek.

Ezen okból kifolyólag, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége értetlenül áll a kisebbségi kormánypárt tanácselnökének 2015. november 7-ei Magyar Szóban megjelent nyilatkozata előtt, aki a fent felsoroltakból- befeketítés és szándékos hitelrontás céljából- azt a téves következtetést sugallta napilapunk olvasói felé, hogy talán mi jelentettük fel a Szabadkai Magyar Rádiót.

Továbbá, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége megkérdőjelezi azt a (ki)fordított logikát amit a kisebbségi kormánypárt tisztségviselője alkalmazott nyilvános diszkurzusában. Az hőbörög akit nyilvánvaló jogsértésen fogtak, és annak kell szégyenkeznie aki- képletesen beszélve- tetten érte a latrot?

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a legerélyesebben elutasítja a Szabadkai Magyar Rádió feljelentésére vonatkozó alaptalan vádakat, és követeli az állítólagos feljelentés nyilvánosságra hozatalát. Ha meg kiderül, hogy ilyen feljelentés részünkről nem létezik, akkor elvárjuk a nyilvános bocsánatkérést.

A VMDK sajtószolgálata

 

Valami bűzlik Délvidéken! Bodzsóni István nem mond igazat?

A napokban számos információ jelent meg a Szabadkai Magyar Rádió (SZMR) működtetése kapcsán. Az egyik ilyen információ a Pannon RTV-t alapító Pannónia Alapítvány Igazgató Bizottság üléséhez köthető. Ugyanis, egyesek azt állították az Igazgató Bizottság ülésén nem lett megszavazva az a határozat, amely jogalapként szolgálna a SZMR beindítására.

Reagálván ezekre az állításokra Bodzsóni István, a Pannónia Alapítvány igazgatója és a Pannon RTV igazgatója is, azt állította megszületett a döntés (egy szavazás), hiszen a szavazatok döntetlen esetében az Igazgató Bizottság elnökének szavazata a döntő, aki igennel szavazott.

2015. november 4-én a Pannónia Alapítvány egyik alapítója erre reagálva arról számolt be, hogy Bodzóni István nem mondott igazat. Indoklása szerint ahhoz, hogy az Igazgató Bizottság támogasson egy döntést, az IB két olyan tagjának az igen szavazata kell, akikeket az Magyar Nemzeti Tanács delegált az IB-ba. Csak ezt követően lehet, szavazategyenlőség esetén, alkalmazni az IB elnökének döntő szavazati eljárást. Mivel ez nem történt meg, így a döntést a SZMR beindítására a Pannónia Alapítvány elutasította.

Érdekes megemlíteni azt az apróságot, hogy a Pannónia Alapítvány IB elnöke az a Kern Csaba akit rokoni szálak fűznek a kisebbségi kormánypárti képviselőhöz, ami magában nem bűn, de az már csak merő véletlen lehet, hogy Kern Csaba neve szerepel azon az elhíresült "mutyilistán" is.

Hogy itt valami nincsen rendjén az abból is észlelhető, hogy Bodzsóni István időközben megváltoztatta az elsődleges kijelentését és a 2015. november 09-ei Napjaink c. műsorban már két IB szavazásról beszélt.

Érdekesnek ígérkezik a Magyar Nemzeti Tanács elnökének bejelentés is miszerint a MNT 11-ik rendes ülésén sürgősségi beterjesztéssel " támogatja a Pannónia Alapítvány igazgatóját abban a törekvésében, hogy a Pannon Rádió működése két szervezeti egységben történjen, amelyek közül az egyik informatív-közszolgálati jellegű, és a megszűnő Szabadkai Rádió magyar műsorának szerepét igyekszik betölteni, a másik pedig az eddigi programséma szórakoztató-informatív jellegű műsorait foglalja magában".

Egy ilyen horderejű kérdést miért nem lehetett rendes eljárásban megtárgyalni? Miért nem lehetett kiküldeni az ide vonatkozó anyagokat a többivel együtt? Miért kell a személyiségi jogok mögé bújni és zártkörűnek minősíteni az MNT ülését, ezzel is megvonva a lehetőséget a szavazópolgároktól, hogy élő közvetítésben megtekinthessék az MNT ülését? Miért nincs napirenden a Magyar Szó főszerkesztőjének és a Magyar Szó TJGYT elnökének menesztése?

Valami nagyon bűzlik a Délvidéken!

A Magyar Nemzeti Tanács kalózrádiót működtet?!

2015. november 4.

A Magyar Nemzeti Tanács és a kisebbségi kormánypárt megszüntette a Szabadkai Rádiót, jogellenesen használja a Vajdasági RTV frekvenciáját, az újonnan létrehozott Szabadkai Magyar Rádiót jogellenesen működteti.

A Vajdaságban nagyon fúrcsa helyzet alakult ki. Miután a Magyar Nemzeti Tanács elengedte a Szabadkai Rádió kezét és elviekben beleegyezett abba, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által társ alapított Pannon RTV keretein belül, de jogilag tisztázatlan körülmények között, Szabadkai Magyar Rádió név alatt tovább működtesse a Szabadkai Rádió eddig használt 89,6 Mhz sávot.

Kívülről nézve, az ember azt mondhatná milyen dicséretes tettet vittek véghez a kisebbségi kormánypárti politikusok. "Átmentették" a 47 éves Szabadkai Rádió egész napos magyar nyelvű műsorát. Azonban a gondok ott kezdődnek, hogy ez így nem felel meg a valóságnak.

Mert a tények azt mutatják, hogy a kisebbségi kormánypárt felszámolta a Szabadkai Rádiót, a közszolgálati Vajdasági RTV által kölcsönbe adott 89,6 Mhz frekvenciát "átmentették" a Pannon RTV-be, ahol saját, egy vezér-egy párt-egy vélemény, szerkesztési politikájukat alkalmazzák. Gyakorlatilag, most Pannon Rádió 1, és Pannon Rádió 2-es csatornáról beszélhetünk.

2015. november 4.

Az ügyet tovább bonyolítja az az apróság, hogy egyes jogászok szerint mindez törvénytelen. Ugyanis, a Pannon RTV nem közszolgálati jellegűnek, hanem kereskedelminek számít. A Vajdasági RTV tulajdonában lévő 89,6 Mhz pedig közszolgálatinak számít. Továbbá, a Pannon RTV tulajdonosai ötven százalékban a Pannónia Alapítvány, amelyet számos kimagasló kisebbségi kormánypárti funkcionárius jegyez, és a másik ötven százalékban a Magyar Nemzeti Tanács. A magánszemélyek és speciális státussal rendelkező civil szervezet által működtetett konstrukció, nagyon komoly anyaországi normatív, pénzbeli támogatásban részesül. Valószínűleg véletlenszerű az egybeesés, de a Pannónia Alapítvány és a Pannon RTV igazgatója egy és ugyanaz a személy, akit Bodzsóni Istvánnak hívnak.

A Pannónia Alapítván egyik alapítója, és az Alapítvány Igazgató Bizottságának tagja, minap a következőket írta:
" A Pannónia Alapítvány a mai napon frekvenciaengedély nélkül, az Alapítvány Igazgató Bizottságának döntésével szemben és az Alapítvány alapítóit megkerülve kezdte meg a Szabadkai Magyar Rádió adásának a sugárzását. A Pannónia Alapítvány Igazgató Bizottsága a 2015. október 28-án megtartott ülésén nem támogatta az igazgató javaslatát a Szabadkai Magyar Rádió adásának a beindítására. Mivel az Alapítvány Igazgató Bizottsága elutasította az engedély nélküli műsorsugárzást, így nem terjesztette az alapítók elé az Alapítvány alapító okiratának a módosítását sem. A Pannónia Alapítvány Alapító okirata rendelkezik arról, hogy az Alapítvány mely médiumok alapítója és működtetője. A mai napon az Alapítvány két médiumot: a Pannon Televíziót és a Pannon Rádiót működteti jogszerűen, és egy médiumot: a Szabadkai Magyar Rádiót jogellenesen."

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége tudomása szerint a Magyar Nemzeti Tanácsnak nincsen olyan döntése, amely felhatalmazná a Szabadkai Magyar Rádió működtetésére, műsorainak pénzelésére. Tehát, a Magyar Nemzeti Tanács is hozzájárul a médium jogellenes működtetéséhez.
Értelemszerűen, felvetődik a kérdés hogyan történhet meg az, hogy csupán a kisebbségi kormánypárt elnökének utasítása, és a párt döntései alapján, kulturális önkormányzatunk és az általa kinevezett Pannon RTV igazgatója kalózrádió működtetésébe kezdjen?! Ki fog ezért felelni?

A VMDK elítéli a MNT alapítású médiumokban tapasztalható cenzúrát és követeli a Magyar Szó TJGYT tagok lemondását kiváltó okok tisztázását

2015. november 2.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elítéli a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban uralkodó cenzúrát és követeli a Magyar Szó TJGYT tagok lemondását kiváltó okok tisztázását

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elítéli a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban uralkodó cenzúrát és követeli a Magyar Szó TJGYT tagok lemondását kiváltó okok tisztázását
Ha valakinek eddig volt is némi kételye van-e cenzúra a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban, az a napokban meggyőződhetett annak létezésében.

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottság 2015.október 28-ára összehívott, de a létszámhiány miatt elmaradt rendkívüli ülését követő négy nap után a Magyar Szó, de a Pannon RTV sem tudósított az ott elhangzottakról. Pedig volt mit hallani!

Németh Ernő, a MNT Tájékozási Bizottság elnöke, eredetileg azért hívta össze a testület rendkívüli ülését, hogy megvitatásra kerüljön a délvidéki magyar sajtó egyre aggasztóbb állapota. Napirenden volt még a Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány létrehozása (a Szabadkai Rádió és más délvidéki rádiók megmentésére), valamint a Magyar Szó körül kirobbant botrány (a napilap főszerkesztője szakmai indoklás nélkül leváltotta a művelődési rovat vezetőjét, majd az igazgató bizottság tagjainak közbenjárására "befagyasztotta" döntését. Ez követően az igazgató bizottságának elnöke megfenyegette a testület két tagját, akik szóban lemondtak).

Aznap (2015.október 28-án) a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elsőként adott hírt arról, hogy a Magyar Szó főszerkesztője végérvényesen leváltotta Kontra Ferencet, a Magyar Szó művelődési rovatának vezetőjét, és a MNT TB ülésének létszámhiány miatti elmaradásáról. Már akkor mindenki előtt világos volt az ülés elmaradásának politikai háttere. A MNT-ben regnáló kisebbségi kormánypárti többség nem akart szmebenézni saját politikájuk "eredményével". Pedig a MNT a Magyar Szó alapítója, a szerbiai törvények szerint illetékessége a kisebbségi tájékoztatás.

De az is lehet, hogy abban a pillanatban nem volt elérhető a Magyar Nemzeti Tanácsot irányító háttérhatalom megmondó embere/asszonya, és ezért - idővásárlás miatt- a TB ülésének bojkottja mellett döntöttek.
Az elmaradt ülésnek mégis volt némi foganatja. A MNT TB elnöke és a meghívott vendégek (Kókai Péter, a Magyar Szó igazgató bizottság tagja, Bajtai Kornél-,a Magyar Szó újságírója, Tóth Imre, a Szabadkai Rádió újságírója) sajtótájékoztatót tartottak.

Elmondásuk szerint a Magyar Szó igazgató bizottságának elnöke (TJGYT elnöke) megtagadta a válaszadást arra a kérdésre, hogy igaz-e a Magyar Szó igazgató bizottsága két tagjának a fenyítése, valamint beszámoltak arról is, hogy nem tudni ki mit csinál a Magyar Szó internetes rovatában, hiszen egyik napról a másikra felszámolták a szabadkai részleget és átirányították Újvidékre, az ott dolgozóknak új munkaszerződést kézbesítettek.

Nem hivatalos információk szerint erre azért volt szükség mert az online szerkesztőség tagjai időközönként olyan cikkeket is közöltek, amelyet a Magyar Szó főszerkesztője elhallgatott volna (finoman fogalmazva) és be sem válogatta őket a nyomtatott változatba.

A történtek teljességéhez hozzátartozik még az is, hogy a Magyar Szó főszerkesztője az előállt helyzetről csak az Újvidéki TV munkatársainak volt hajlandó nyilatkozatot adni. Nyilatkozatában azt állította szó sincs cenzúráról, negatív szelekcióról, csupán a lap minőségén szeretne javítani.

Tóth Imre, a Szabadki Rádió újságírója beszámolt a sikeres aláírásgyűjtésükről és azt sérelmezte, hogy a MNT és a kisebbségi kormánypárt vezetői nem teljesítették választási ígéreteiket. Ennek súlyos következményei lettek, mert 47 év után, 2015.november 1-én megszűnt a Szabadkai Rádió.

A MNT TB elnöki sajtótájékoztatóját követően, Németh Ernő tájékoztatást kért az MNT elnökétől a Magyar Szó TJGYT tagjainak lemondásának körülményeiről.

Ezt követően a MNT TB elnöke beszámolt arról, hogy az MNT elnöke megerősítette a lemondásban lévő Magyar Szó TJGYT tagok levelének létezését, amelyeket a MNT elnöke nem kíván a közvélemény elé terjeszteni, arra hivatkozván azok "magán jellegű" levelek.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem tudhatja milyen szándék vezérelte az MNT elnökét a levelek létezése és tartalmuk elhallgatásánál. A VMDK szerint ezek nem lehetnek magán jellegű levelek.

Egyrészt azért mert a levelezés nem két magánszemély között zajlott, hanem a Magyar Szó alapítója, azaz az MNT és az alapítót képviselő, Magyar Szó TJGYT tagjai között.
Másodsorban, ha az MNT elnöke tisztában van a levelek tartalmával, és azok nyilvánosságra hozatala segíthetne az elhangzottak tisztázásában, akkor azt haladéktalanul meg kell tenni!

A fentieket figyelembe véve, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elítéli a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban uralkodó cenzúrát és követeli a Magyar Szó TJGYT tagok lemondását kiváltó okok tisztázását.
http://yourlisten.com/VMDKhangja/nagy-a-zrzavar

Kontra Ferenc végérvényesen leváltva! A Magyar Szó húsz újságírója nyílt levélben fordult az MNT-hez, elmarad a MNT Tájékoztatási Bizottság mai ülése

2015. oktber 28.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége értesülései szerint, a tegnapi napon végérvényesen leváltották a Magyar Szó művelődési rovatának vezetőjét. Varjú Márta, a napilapunk főszerkesztője nemes egyszerűséggel "kifagyasztotta" döntését és kirúgta Kontra Ferencet.

A tegnapi nap híre az a nyílt levél is, amit a Magyar Szó újságírói intéztek a Magyar Nemzeti Tanács vezetőinek és valamennyi tagjának Újhelyi Lukács, a Magyar Szó TJGYT elnökének minősíthetetlen viselkedése miatt.

A zűrzavar ma folytatódott. Ugyanis, kvórum hiánya miatt lemondtak a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottság mai ülését, ahol a Szabadkai Rádió (Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány) esetét és a Magyar Szóban előállt helyezetet vitatták volna.
Ezért döntöttünk úgy, hogy a rendelkezésünkre álló információkat a közvélemény elé tárjuk.

Meddig nőhet a hitványság?
2015. október 27.
A Kilátó szerkesztője kirúgva!
Napilapunk húsz önérzetesebb munkatársa adott hangot egyre növekvőbb aggodalmának, levelet küldve a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, az MNT Végrehajtó Bizottsága elnökének, az MNT Tájékoztatási Bizottsága elnökének és az MNT valamennyi tagjának.

Nem véletlenül!

Azt már a külső szemlélő is érzékeli, hogy egyre gátlástalanabbul vicsorognak a Vajdasági Mutyilistás Szövetség előcsahosai, Mutyiné Némber pedig egyre veszettebb! Nyilván a vesztét érzi...

Nem könnyű pártlappá teljesen lezülleszteni egyetlen napilapunkat, hisz az írástudók értenek valamihez, míg a mutyilistások legfeljebb az alantas emberi ösztönök felszításával foglalatoskodhatnak.
Most tanulják a szakmát a Balkáni Hentes segédeitől, akikkel nem véletlenül szövetkeztek, akikkel kormányzást játszanak, akik eljátszadoznak velük a legújabb választásig.

Mert jön a választás, átmenetileg költeni kellene egy olyan pártlapra, mely felkorbácsolná a mutyilistás magyart mentő választói kedélyt, mely úgy nézné félhülyének a délvidéki magyarokat, hogy azok ezt hálásan meg is köszönjék.
Egyelőre még az önérzetesebb újságírók akadékoskodnak, a Kilátó régi szerkesztője pedig végleg kirúgva.

Mielőtt azt kérdeznénk: meddig nőhet a hitványság? – olvassuk el megtépázott, rossz pártközlönnyé silányítható napilapunk munkatársainak közérdekű levelét!

Tisztelt Címzettek!

Mi, a Magyar Szó Kft. alulírott munkatársai egyre növekvő aggodalommal szemléljük mindazt, ami a kiadóház kollektív irányító testületén, a Magyar Nemzeti Tanács, mint alapító által kinevezett Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületén belül történik. Hogy megértsék aggodalmunk okát, arra kérjük Önöket, szánják rá azt a csupán néhány percet, ami szükséges ahhoz, hogy elolvassák az alábbi cikkeket, közleményeket:
http://librarius.hu/2015/10/15/hogyan-rugnak-ki-ma-egy-szerkesztot-a-magyar-szonal/
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2773/VMDK-A-Magyar-Szo-foszerkesztojenek-es-a-TJGYT-elnokenek-mennie-kell.html
http://maglocistac.rs/vajdasagi-magyar-politikai-vezetok-a-realitastol-elrugaszkodott-onkeppel-tetotol-talpig-szegyenben/

Mindezeket a (fél)információkat látva/hallva/olvasva, úgy gondoltuk, levéllel fordulunk (mellékelve) a legilletékesebb személy(ek)hez, és megkérdezzük Újhelyi Lukácstól, meg tudja-e erősíteni az említett telefonhívások tényét, vagy cáfolja azt.

Újhelyi Lukács meg is jelent a Magyar Szó napi szerkesztőségi egyeztető ülésén 2015. október 22-én – és gyakorlatilag megtagadta a válaszadást. A TJGYT elnöke ugyanis a hozzá intézett kérdésre a következő választ adta:

„Káich Katalin és Horváth Futó Hargita mondott le, ők elküldték a lemondásukat, mi ezt továbbítottuk az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Én a kérdéssel kapcsolatban ennyit tudok mondani, hogy a kiadott közlemény után mi történt, azt a két lemondott tagtól, tehát Horváth Futó Hargitától és Káich Katalintól kérdezzék meg, mivel azok tudják legjobban. Tessék őket felhívni bizalommal, és hiszem, hogy ők felelnek is."

Majd, az erre vonatkozó megismételt kérdésre ismét csak kitérő választ adott: "Én azt hiszem a legtisztességesebb azokhoz fordulni, akik lemondtak. Akármilyen külső bemagyarázás, vagy ha én mondanám, úgy érzem, nem volna korrekt feléjük. Ők a nyilvánossággal közölték, amit mondani akartak, ha valakit még más is érdekel, kérdezzen rájuk. Akármilyen más mesék csak bonyolítanák a dolgot és nem volna korrekt feléjük" (válaszait hangfelvétel rögzíti).

Tisztelt Címzettek!

Tekintettel arra, hogy Újhelyi Lukács a Magyar Szó dolgozóit nem érdemesítette arra, hogy választ adjon a kérdésükre, úgy érezzük, más választásunk nem maradt, mint hogy egy még illetékesebb fórumhoz forduljunk.

A Magyar Nemzeti Tanácshoz, amely kinevezte Újhelyi Lukácsot erre a tisztségre. Mindannyiunk érdeke, – de talán elsősorban magáé a Magyar Nemzeti Tanácsé -- hogy tisztázza ezt a visszás, rossz szájízt keltő és mindenkire rossz fényt vető helyzetet.

Ezért tisztelettel arra kérjük a Magyar Nemzeti Tanácsot és annak Tájékoztatási Bizottságát, hogy hívja meg Újhelyi Lukácsot a Bizottság október 28-ára összehívott ülésére, és ott maga az alapító tegye fel neki ugyanazt a kérdést ("Újhelyi Lukács meg tudja-e erősíteni a fent említett telefonbeszélgetések tényét, vagy cáfolja azt? Amennyiben megerősíti, be tudna-e számolni azok tartalmáról?"), amit a Magyar Szó munkatársai már feltettek – de választ nem kaptak. Reméljük, az alapító már számít akkora tekintélynek Újhelyi Lukács szemében is, hogy végre érdemi választ is kaphassunk.

2015. október 27-én

Alulírottak:
Bajtai Kornél
Fehér Rózsa
Fekete J. József
Horváth Zsolt
Kókai Péter
Kontra Ferenc
Kószó Attila
Kulhanek Edina
Magyar Lívia
Mihájlovits Klára
Miklós Hajnalka
Molnár Edvárd
Mucsi Katalin
Szögi Csaba
Tómó Margaréta
Tóth Bátori Erzsébet
Tőke János
Török Arnold
Vígi Zoltán
Vígi Zsoldos Zsaklina

Forrás: http://vmdk.org.rs/hirek/510-meddig-nohet-a-hitvanysag

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél