Da li posle favorizovanja privrednika sledi favorizovanje „civilnih" organizacija

07. oktobar 2015.

Saopštenje za štampu

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) osporava odluku predsednika Nacionalnog saveta Mađara (NSM) o raspisivanju konkursa i dodeli sredstava putem istog

Da li posle favorizovanja privrednika iz redova Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) pri raspodeli podsticaja iz matice, sledi favorizovanje „civilnih" organizacija koje predvode istaknuti članovi SVM-a i Nacionalnog saveta Mađara?

Na nedavno održanoj desetoj redovnoj sednici Nacionalnog saveta Mađara predstavnik liste DZVM-Čonka Aron, gospodin Tari Ištvan postavio je nekoliko odborničkih pitanja predsedniku NSM gospodinu Jeneu Hajnalu.

Između ostalog, postavio je i pitanje da li je u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima odluka NSM br.13/2012 na osnovu koje predsednik NSM tzv. "predsedničkom odlukom", samovoljno odlučuje o konačnom rangiranju pristiglih prijava na konkurse NSM, kao i o visini sredstava koje će pojedini projekti dobiti. Naime, krajem 2014. godine prilikom usvajanja novog Statuta NSM stavljene su van snage sve odluke NSM koje su donešene po starom Statutu NSM a regulišu ovu materiju, pa tako i odluka NSM br.13/2012.

Shodno tome postavlja se pitanje pravovaljanosti odluke predsednika NSM o raspodeli 2,5 miliona dinara ( Odluka NSM o raspodeli sredstava u obrazovanju- finansiranje omladinskih i dečiji kampova za negovanje tradicije u organizaciji društava i udruženja za negu kulture u 2015. godini), kao i pravna utemeljenost ostalih raspisanih konkursa NSM u visini od 10,5 miliona dinara.

Za Demokratsku zajednicu vojvođanskih Mađara sporna je ne samo pravna već i etička strana ovakvog načina odlučivanja, jer se sa pravom postavlja pitanje demokratičnosti ovakvog mehanizma odlučivanja u kojem jedan čovek odlučuje ko i kolika sredstva će dobiti.

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara postavlja pitanje da li je etički prihvatljivo da usled ovakvog načina odlučivanja „civilne" organizacije, kulturna društva i udruženja građana kojima rukovode visoki funkcioneri Saveza vojvođanskih Mađara i članovi rukovodećih struktura NSM (Pal Karolj, Dudaš Karolj, Valka Karolj, Paško Čaba, Perpauer Atila itd.) dobiju ne mala sredstva za „naknadno finansiranje" već sprovedenih aktivnosti, kao što se to desilo u slučaju predsedničke odluke NSM o raspodeli sredstava u obrazovanju- finansiranje omladinskih i dečiji kampova za negovanje tradicije u organizaciji društava i udruženja za negu kulture u 2015. godini?

Uzevši u obzir gore navedeno, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara smatra da je velika verovatnoća da raspisivanje konkursa NSM i odobravanja konkursnih sredstava nije urađeno u skladu sa odgovarajućim pravnim normama.

Da li to znači da posle favorizovanja privrednika iz redova Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) pri raspodeli podsticaja iz matice, sledi favorizovanje „civilnih" organizacija koje predvode istaknuti članovi SVM-a i Nacionalnog saveta Mađara?

Predsedništvo Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara
Bečej, 07.10.2015.

Spisak postavljenih pitanja možete pogledati ovde (na mađarskom):

http://vmdk.org.rs/hirek/500-tanacsnoki-kerdesek-az-mnt-10-rendes-ulesen

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél