Botrány Szarajevóban, azaz Vučić esete a latin betűkkel

2014. június 5.

Szerbiában egyre erőteljesebben beszélnek az árvizek körül tapasztalt mulasztásokról. Az újságírók, jogosan követelik az aktuális állami vezetőktől a felelősség vállalást. Emberi életek, hatalmas vagyon ment tönkre miattuk. Az aktuális hatalom válasza ezekre a felvetésekre a lehető legrosszabb volt. Először úgy döntöttek eltusolják és agyonhallgatják a történteket, ami a mai világban lehetetlen. Majd az internetet és a sajtót elkezdték cenzúrázni ami miatt az ombudsman, az EBESZ (már az EBESZ honlapját is támadás érte), újságíró egyesületek és minden magát demokratának valló ember hangosan tiltakozott. Az egész eset sokakban felidézte azokat a miloševići korszakban tapasztaltakat, amikor a mostani miniszterelnök volt a tájékoztatási miniszter. Sokan már azt a kérdést teszik fel, hogy Szerbia kezd-e visszacsúszni a kilencvenes évek diktatúrájába, illetve abban vagyunk-e már, vagy Szerbiában is egyfajta putyinista nábobos politikai despotizmus üti fel a fejét.

Ilyen körülmények között nem is csoda, hogy sokuknak elkerülte a figyelmét Boris Dežulović horvátországi újságíró kiváló cikke (2005-től Belgrádban él) a Peščanik (Homokóra) internetes portálon. Az Amnezija Aleksandra Vučića (Aleksandar Vučić amnéziája) c. írásában részletesen ecseteli mi mindent tett a seselyista radikális Vučić és rámutat arra, hogy ezek az események milyen gyorsan „estek ki" az emlékezetéből (ettől az a rosszabb, hogy ez Szerbia polgáraival is megtörtént), azonban említést tesz egy hatalmas botrányról ami Aleksandar Vučić boszniai látogatásán történt. Ő ezt is, stílusosan ecsetelve az eseményeket, a már említett „emlékezet kiesésnek" tulajdonítja, de attól ez nagyobb figyelmet érdemel.

Ugyanis, Vučić Szarajevóban úgy szerette volna bemutatni magát mint olyasvalaki aki nagy barátja a boszniai államnak és népének. Egész dicshimnuszokat zengett az örök barátságról, testvériségről,jó szomszédi viszonyokról és egyéb elcsépelt szóvirágok használatával. A bosnyákok, akik még emlékeznek Vučić szrebrenicai nyilatkozataira, tágra nyílt szemekkel csak néztek mint a moziban. És ekkor egy újságíró kisördög megkérdezte a szerbiai miniszterelnököt, hogy ha már azt állítja,hogy a múltra pontot tett és elismerte tévedéseit és mostanára már megváltozott, akkor miért van a Szerb Haladó Párt Fehér Könyvnek nevezett pártprogramjában az a cél, hogy a boszniai Szerb Köztársaságot egy nap Szerbiához csatolják? Akkor most Nagy-Szerbia helyett Közép-Szerbia a cél?

Valószínű, hogy Vučić megérezte, ebből még baj lehet és mielőtt a sajtó elé állt volna (ahogyan az később kiderült) hazatelefonált és elrendelte a pártprogram erre vonatkozó pontjának törlését, majd miután ezt leellenőrizte az interneten, szokásához híven elkezdte (ki)oktatni a boszniai újságírókat és lobogtatni a Fehér Könyvet.

Igen ám! De annak a fránya szerb nyelvnek, a "patrióta" cirill betűs változata mellett, még mindig van egy "kevésbe patrióta" latin betűs írásmód ami még most is használatban van. Ráadásul a Szerb Haladó Párt honlapjának is van latin betűs változata és ott is megtalálható az a pártprogram, amelyben, láss csodát, ott volt a boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia egyesítésére irányuló célkitűzés! Most mit is csináljon az ember ha a pártjában csak a "patrióta" írásmód számít? Piruljon? Kérjen bocsánatot? Mondjon le a közvélemény ámításáért? Egyiket sem. A miniszterelnök úr egy kézlegyintéssel és egy jól begyakorolt mondattal elintézte az egészet. Az már régen volt, öt évvel ezelőtt (sic!).

Amint a fenti eset is tanúsítja Szerbiában kemény nemzeti kripto-soviniszta restauráció történt. Számunkra ez már a látottak kategóriájába tartozik és nem számít meglepetésnek. Azonban ez a történet egyenesen rámutat a jelenlegi szerbiai hatalom jellegére. Az igazi szándék elmaradása, kettős beszéd , diktatórikus vezetési módszerek és populizmus minden mértékben. A kormányzatot támogató kisebbségi párt meg ehhez segédkezik. Vezetősége hallgat. Pedig most az egyszer kíváncsiak volnánk a véleményükre.

VMDK PRESS

Dokumentumok:
1. http://www.autonomija.info/boris-dezulovic-amnezija-aleksandra-vucica.html

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Egy autonómia tanácskozásról

2014. június 3.

A média tudósítása szerint Palicson tudományos tanácskozás lesz a területi és nem területi autonómia téma kapcsán. Szervezői a Magyar Nemzeti Tanács és az Union Egyetem kötelékébe tartozó Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara, akik még egy felhívást is intéztek a közvélemény felé, tömegesítési szándékkal. Ez dicséretre méltó dolog (volna), hiszen itt a déli végeken az autonómia témáját, főleg a magyar területi autonómia témáját, mellőzik vagy kerülik a közbeszédben, a közéleti szereplők és pártvezetők meg szöknek tőle mint sátán a szentelt víztől. Pedig egy jó vita, véleménycsere, közös állásfoglalásra jutás nem ártana. Ellenkezőleg, előrébbre vinné közösségünket, mert sok a tévhit a magyar autonómia követelése kapcsán, a magyarok és a szerbek soraiban egyaránt.

L' art pour l' art

Azonban ha az ember „belekapar" a tanácskozás felvezetőjébe azt kell tapasztalnia, hogy ismét egy látszattevékenységről van szó. Egyrészt azért mert maguk a szervezők korlátokat állítanak az esetleges résztvevők felé. A közembernek az az érzése támad mintha a jogászok egy külön kasztot képeznének. Mert mit is mondanak a szervezők kiket várnak és mi a tanácskozás célja?

„Elsősorban jogászokat várunk, de a részvétel nyitott minden érdeklődő számára, akinek az igazságszolgáltatásban, közigazgatásban és rokonterületeken való munkája során az autonómia terén szerzett új ismeretek hasznosak lehetnek."

„ A résztvevők idén is tudományos előadásokat hallgathatnak meg magyar nyelven szerbiai és magyarországi jogi professzoroktól, illetve kutatóktól, melyek révén a résztvevők gyarapíthatják mind jogterminológiai mind szakmai ismereteiket. A tanácskozáson ismertetett nemzetközi, európai és szerbiai autonómia-modellekkel foglalkozó esettanulmányok kétségtelenül új információkkal szolgálnak majd mind a tudományban mind a gyakorlatban tevékenykedő jogászoknak."

Kevesebb borkóstolót és színházat, több autonómiát!

Szerény véleményünk szerint ezekkel a mondatokkal csak az a baj, hogy az autonómia nem csak a jogászokat érinti és általában nem a jogászok, hanem az "egyszerű" polgárok szokták kivívni a közösségük számára. És itt jövünk a másik tragédiánkhoz. Délvidéken a közéletünket nagy mértékben jogászok irányítják. Jogi gondolkodásukból eredően (valaki azt mondaná megfelelési kényszerből) mindig az aktuális törvényes keretből indulnak ki,ami egy bürokrata gondolkodási módozatra utal. Mert jobb egy rossz törvény mint semmilyen. Azonban, figyelmen kívül hagynak néhány tényt: a törvényeket emberek írják és hozzák meg, miután megfogalmazták, illetve megvalósították politikai céljukat. A politikai célok megfogalmazásához meg jövőképpel rendelkező politikusok kellenek. Nem jogászok. Kettejük ötvözete végzetes következményekkel járhat. Mert egy törvény csak addig jó amíg annak értelme van és ameddig a közösség javát szolgálja. Így van ez az autonómia esetében is.

Más vélemények is kellenek!

Másrészt, az egész tanácskozás nem kétirányú és úgy van megszervezve, hogy egy gramm esélye sincs arra, hogy a tanácskozás résztvevői bármit is kérdezhessenek az előadóktól vagy esetleg elmondják véleményüket egy-egy témakörről vagy újakat vessenek fel (ami valójában egy igazi tudományos tanácskozásnak a lényege). Legalábbis erre lehet következtetni a közzétett programtervezet alapján. Az előadók és a témák a szokásos kisebbségi kormánypárti mintázatok alátámasztására, igazolásuk mentén lettek kiválasztva. Mintha a szervezők attól félnének, hogy egy „külsős" felszólalása romokba dönthetné gondosan felépített elefántcsonttornyukat.

Hogy még szebb legyen a helyzetkép, minden érdeklődőt csak akkor várnak ha befizette az 5000 dináros részvételi díjat, ami valljuk be, a mai világban sokak számára jelentős összeg. Ez a kikötés felérhet akár egy kizárásos oknak is. Ennyit a tanácskozás "nyitottságáról" minden érdeklődő számára.
VMDK PRESS

Dokumentumok:
http://www.mnt.org.rs/1030-Teruleti-es-nem-teruleti-autonomia-tudomanyos-tanacskozas

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

ÜRÖM AZ ÖRÖMBEN?

2014. május 31.

Lezajlottak a magyarországi EU parlament választások. Az autonómia párti jobboldal jól szerepelt és egy erős nemzeti képviseletet fog megtestesíteni az európai intézményekben. Ez számunkra is kedvező, hiszen első ízben történik meg az, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság minden része ( még azok is akik nem EU tagállamban élnek) képviselethez jutottak. Ez egy fontos gesztus a lehetőséget biztosítók részéről és egyben további folytatása lehet az elkezdett nemzeti integrációnak.

Mégis, nekünk délvidékieknek az örömbe jutott némi üröm is. Ugyanis, a vajdasági magyarság képviselete nem biztos,hogy megfelelő kezekbe került. Nemzetrészünk képviseletét egy olyan szervezet látja el, amely nem éppen a magyar autonómia iránti következetes kiállással köthető össze. Különösen most amikor Szerbiában kisebbségi pártként kormányzati szerepet tölt be. Ugyan, vezetői kommunikációs szinten helyesen észlelik az EU képviselet fontosságát, okulva az erdélyi és a felvidéki magyarság sorsából, de tetteik másról tesznek tanulságot. Ennek alátámasztására elegendő egy tekintetett vetni az SNS-el kötött koalíciós megállapodásukra, amelyben a délvidéki magyarság szempontjából fontos kérdések rendezésénél alálicitáltak.

Sajnos, azt kell mondanunk, hogy a képviseleti joggal felruházott egyén személye sem bizalomgerjesztő. Hogy miért vagyunk ezen a véleményen? Mondjuk azért mert a vajdasági magyar közvélemény egyes köreiben Deli Andort mint Korhecz Tamás "felfedezettjeként" emlegetnek és vannak olyanok akik azt állítják, hogy valójában ennek köszönheti kinevezését. Jól képzett, udvarias modorú, konfliktusok elől kitérő személy hírében áll, akinek ezidáig nem volt semmilyen saját akarata. Jófiúként mindig azt tette, amit a pártból mondtak neki. Ez magába véve nem is lenne olyan nagy baj, hiszen fiatal és még a sarkára állhat. Azonban, aggasztóbb az a körülmény, hogy Deli Andor neve néhány, mára eltusolt "zűrös" ügy tájékán bukkan fel. Például, Jeges Zoltán valamikori oktatási titkár e-naplós botránya, majd a Pannónia alap és a Pannon TV és Rádió botrányosnak nevezhető "összefésülése" (magyarországi forint milliók kíséretében), illetve a zentai gimnázium igazgató megválasztása körüli botrány, amit még a tartományi ombudsman is kifogásolt, vagy a Nyugat-bácskai magyar oktatás leépítésére irányuló kísérletek (a belgrádi minisztérium "az oktatás gazdaságos alapokra való helyezése" kifejezés alatt számos magyar kis létszámú tagozatot akart összevonni és ezt az első pillanatban a Deli vezette titkárság is támogatott. Ha a szülők és a VMDK aktivistái nem intézkednek , egyes településeken megszűnt volna a magyar oktatás. Azóta rendeződött a helyzet és nem kell minden évben rettegni a magyar iskola megmaradása miatt).

Sajnálatos tény az is, hogy közvetlen az EU parlamenti választások előtt Óbecsén megszűnt két magyar óvodai csoport, szeptembertől pedig várható az óbecsei gimnáziumban kettő, míg a zentai gimnáziumban egy magyar osztály megszűnése, méghozzá úgy, hogy a szülők és a közvélemény tiltakozása ellenére a tartományi oktatási titkár Deli Andor úr részéről ez ügyben egy szót sem hallhattunk.
Ellenben, a képviselő úrtól hallhattunk néhány igen érdekes nyilatkozatot arról mi is az amit szerinte képviselnie kellene Brüsszelben. Szavaiból azt olvashattuk ki, hogy számára Szerbia EU integrációja elsőrendű prioritás (ezek szerint előrébb van mint a délvidéki magyarság érdekeinek képviselete ), hogy az új vajdasági statútum egy jó dokumentum, elfogadása pedig egy jó politikai húzás, hogy a szerb-magyar megbékélés a történelmi csúcspontján van, hogy 7000 euró lesz a havi javadalmazása és a képviselői munkája során a „híd" szerepét szeretné betölteni. Természetesen, ezek a mondatok szorosan kötődnek a kisebbségi kormánypárt hivatalos kommunikációjához és ezért nem is kell csodálkozni rajtuk. Délvidéken minden sikertörténet és mindent rózsaszín szemüvegen keresztül nézünk. Az az apró tény, hogy a valóságban ennek az ellenkezője tapasztalható, az nem érdekel senkit. A vajdasági magyar autonómia iránti harc meg egyéb és ehhez hasonló "csacskaságok" nem találhatóak az elképzelései között.
A fenti mondatokból csak azt a következtetést lehet levonni, hogy a képviselő úr még mindig tévelyeg a politikában és nincsen tisztában azzal mi is volna az igazi feladata az EU parlamentben, ahogyan azzal sem milyen hatáskörök között kell mozognia ha az itteni közösség javát akarja szolgálni a brüsszeli bürokraták előtt. De, talán ne legyünk ennyire pesszimisták. Reméljük idővel megtalálja a helyét, ha meg nem ez lesz az eset, akkor a pártból valaki úgyis megmondja neki. Csak ne legyen túl későn.

Összegzés: A Kárpát-medencében élő őshonos, de különböző államok fennhatósága alatt lévő magyarság szempontjából jó hír az EU parlamenti választásokon elért eredmény. Ez egy további előrelépés lehet a nemzeti integrációs folyamatok további építésében. Azonban, a vajdasági magyarság esetében nem biztos, hogy a parlamenti képviselet jó kezekbe került. Nem történt előzetes közösségi konzultáció arról mit is kellene valóban képviselni a közösségünk nevében. Ezért kívánatos volna, ha a bejutott jelölt nem csak a szűk pártérdekek mentén politizálna, hanem a közösségi érdekek egészét tartaná szem előtt és ennek érdekében pótolná ezt a mulasztást.
VMDK Press

Dokumentumok:
1. http://www.transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=555%3Amediji-o-korupciji&option=com_eventlist&Itemid=24&lang=sr
2. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=04&dd=27&nav_id=508674
3. http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/250392/Sabic-Sekretarijat-obrazovanja-AP-Vojvodina-prekrsio-Ustav
4.http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/gase_se_baze_podataka_o_ucenicima_u_vojvodini.55.html?news_id=214357
5. http://www.magyarszo.com/hu/2011_06_28/kozelet/40346/
6. http://bozokiantal.blogspot.com/2012/02/nemzeti-jelentosegu.html

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Bértollnokok

2014. május 27.

Köztudott tény, hogy az egyetlen közpénzen készülő napilapunkat egyre kevesebben olvassák. Általában a csütörtökit és a szombat-vasárnapi kiadása keresett, főleg az idősebbek részéről. Náluk még maradt némi ragaszkodás és hűség a valamikor szebb napokat is megélt napilapunk iránt, míg a fiatalok az internetes kiadást keresgélik, ha keresgélik. Miért? Talán azért mert a napilapunk szerkesztési politikája egy politikai opcióhoz van idomítva és egy politikai opció érdekeinek a kiszolgálója. Ezt az olvasók is érzik és ezért sokan nem vásárolják. Pedig kár érte. Nem ezt a sorsot érdemli. Kanyarodjunk vissza.

Napilapunk teli van bértollnokokkal. Olyanokkal akik napról napra ontják a jegyzetüket, véleményüket és egyben pártpropagandát végeznek. Ha netán akad valami kényes téma,akkor ők az elsők, hogy véleményükkel és a vélt autoritásukkal magyarázatot adjanak miért jó az amit egyesek tesznek közösségünk nevében. Természetesen, az ellenvéleményeket levegőnek veszik és ezekről egy szót sem szólnak, illetve közölnek. Pedig a közmédia dolga ez volna. Vélemények ütköztetése és az olvasó alapos és pártatlan informálása. Azonban ez a közmédiába csomagolt pártlapnál nem történhet meg. Ezt két példával támasztjuk alá. Első: a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nyomására bekerült a közvéleménybe az az igény, hogy a kisebbségi és a többségi kormánypárt között létrejött koalíciós szerződés tartalma kerüljön nyilvánosságra. Ez némi fanyalgás után, megtörtént. Ezt követően a VMDK sajtótájékoztató keretében, majd hírlevelében a Hírmondóban és a saját honlapján is közzétette a koalíciós szerződés teljes és igényes elemzését. Elemzésünkben tételesen bebizonyítottuk, hogy a szerződés nem jelent előrelépést a délvidéki magyarság számára. Sőt, több esetben is alálicitál és kevesebbet tartalmaz mint az a választási program ami szerint (állítólag) készült. A sajtótájékoztatónkra napilapunkból nem jött el senki, de azért úgy látszik mégis követik munkánkat, mert írástudóik sebtében megírták, majd a napilapunkban közölték is azt a cikket, amellyel bizonygatják miért is jó ez a zöld-fekete frigy a délvidéki magyarság számára.

A cikk címe sokatmondó: „Magyar esély". Ha némi cinizmussal a Magyar jelzőt Új jelzővel helyettesítjük akkor minden világos lesz számunkra. Habár, az is lehet, hogy ezt a jelzőt napilapunk névcseréjére tartogatják.

A másik ilyen eset a nemrég elfogadott új tartományi statútumhoz fűződik. A VMDK itt is, sajtótájékoztatón, Hírmondójában, honlapján keresztül, tényekkel alátámasztva bebizonyította milyen hátrányos a Vajdaság számára ez a dokumentum. Bizonyítást nyert az a tény is, hogy a kisebbségi kormánypárt ennél az esetnél is alálicitált és a választási programjában foglaltakkal ellentétesen cselekedett, ismételten cserbenhagyva azt a 75000 délvidéki szavazópolgárt, amely rájuk szavazott. Természetesen, napilapunk újságírója most sem jelent meg a sajtótájékoztatón. Pár napra rá jött is a válasz vélemény formájában. Írástudónk hangzatos „Áttörést hozó statútum" cikkben kísérletet tesz arra, hogy meggyőzze délvidéki honfitársainkat milyen helyes cselekedet volt az (szégyenteljes) új vajdasági statútum elfogadása és a kisebbségi kormánypárt elnöke milyen jól végezte el (janicsár) munkáját.

Nos, drága olvasóink így néz ki a demokratikus párbeszéd és a hiteles tájékoztatás a déli végeken. Bértollnokok és írástudók hada aprópénzért kiszolgálja a közösségünkben eluralkodott egypárti diktatúrát.
VMDK Press
Dokumentumok:
1. http://vmdk.org.rs/hirmodo/279-a-sajat-programjukat-sem-tartottak-be
2.http://www.magyarszo.com/hu/2327/velemeny_allaspont/110922/Magyar-es%C3%A9ly.htm
3. http://vmdk.org.rs/hirmodo/281-szazas-szog-a-vajdasagi-autonomia-koporsojaba
4. http://www.magyarszo.com/hu/2348/velemeny_allaspont/111772/%C3%81tt%C3%B6r%C3%A9st-hoz%C3%B3-stat%C3%BAtum.htm

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

Százas szög a vajdasági autonómia koporsójába

2014 május 19.

Slobodan Milošević nagy szerb programját Koszovóval kezdte majd a Vajdasággal folytatta. Ez volt a bevezetője a későbbi országrombolásba. Utódjai, a kripto-soviniszta Szerb Haladó Párt (SNS), és a Szerb Szocialista Párt (SPS), némi magyar segédlettel, 25 év után ugyanazt az utat járják. Koszovó után Vajdaság. Azzal az apró különbséggel, hogy a de facto független Koszovón a szerbeknek etnikai alapú területi autonómiáért küzdenek, míg a Vajdaságban a szerb többségű autonómiát a csírájában elfojtják.

Ugyanis, a napokban várható (ha ismét el nem halasszák) a szerb parlament ülése ahol sor kerül az új vajdasági statútum megerősítésére. Mint ismeretes, a vajdasági képviselőház elfogadta az új statútum javaslatát, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőinek hathatós támogatásával. Ezért számos (jogos) bírálat érte őket a magyaroktól, de a vajdasági szerbektől is akik eddig bennük látták a vajdasági autonómia „következetes harcosait".

A bírálatokra válaszolva Pásztor István az új statútum támogatását azzal magyarázta, hogy ha nem szavazzák meg az új statútumot, akkor „bedől" Szerbia jogrendszerének egy része és ez jogi „vákuumot" idézne elő, ami károkat okozna a vajdasági intézmények működtetésében (hány ilyen „vákuum" van és Szerbia mégis működik?!). A tartományi parlament ülése után, felhevült állapotban azokat akik nem vettek részt az új statútum megszavazásában (értsd Vajdasági Szociáldemokrata Liga) egyenesen a Szerbiai Demokrata Párttól is „kártékonyabbaknak" nevezte, majd azt is hozzátette, hogy fel van háborodva azoknak a fellépésére akik nem támogatták az új statútum meghozatalát, mert ezt biztosan azért csinálták mert ő magyar nemzetiségű és neki mint magyarnak sikerült elérnie az új statútum „konszenzusos" elfogadását (sic!). A végén még egy paradoxont is hallhattunk az elnök úrtól: senki sem elégedett az új statútum szövegével és pontosan ezért jó.

Be kell vallani, az elnök úr sajátos érveléssel hozakodott elő. Ezért írásunkban csak az állításának első részével kívánunk foglalkozni és a pártjának csodálatos 360 fokos fordulatával.

Ki is a kártékony(abb)?!

A Vajdasági Magyar Szövetség programjában a magyar területi és perszonális autonómia mellett szerepel a vajdasági autonómia is. Az évek hosszú során az a benyomás alakult ki az itteni délvidéki magyar politikai pártok körében, hogy számukra az utóbbi fontosabb mint a délvidéki magyarság autonómiájának kérdése. Olyannyira, hogy Budapesten is, de a délvidéki magyarság egyes köreiben is, komoly zűrzavart okoztak a két, teljesen más jelentőségű és más súllyal bíró autonómiák összemosásával. A 2012-es parlamenti választások alkalmával egyenesen a szerb többségű Vajdaság autonómiájáért kampányoltak, míg a magyar autonómia feledésbe merült. Mostani 2014-es kampányukban is ez volt az egyik kimagasló ígéretük. A választásokat követően koalícióra léptek a Szerb Haladó Párttal és bekerültek az új szerbiai kormányba. Ettől a pillanattól kezdve megindult a VMSZ hirtelen „átalakulása" és a koalíciós partner politikájához való igazodása.

Meglátásaink alátámasztására, a teljesség igénye nélkül, megemlítünk néhány jól észlelhető szempontot:

• A választási programhoz képest az SNS-el kötött koalíciós szerződésben (részletes elemzés a http://vmdk.org.rs/hirek/280-a-sajat-programjukat-sem-tartottak-be alatt) nincsen egy szó sem a vajdasági autonómia bővítéséről.
• A szerződésben egy szó sincs arról milyen követeléseket támasztanának a Vajdaság számára egy esetleges alkotmánymódosításnál, illetve új alkotmány elfogadásánál.
• Pásztor István az egyik szerb napilapnak adott interjúban hirtelen retorikát váltott és a Vajdaság autonómiájának kérdését szerb-szerb ügynek nevezte (eddig „nemzeti" ügy volt és másokat elmarasztalt az ilyen álláspont kinyilvánításáért).
• Egy olyan új statútum kidolgozását és elfogadását támogatta, amely tovább csorbítja a Vajdaság autonómiáját.
• Ebből kifolyólag, várható a hatásköri törvény további szűkítése, ami értelemszerűen kihat a tartomány pénzelését szabályozó törvény meghozatalára is. Kevesebb hatáskör ellátása, kevesebb pénzel jár.
• Minden komoly politikai elemző az új statútumra úgy tekint mint egy olyan jogi formára, amely intézményes formát ad a vajdasági autonómia teljes „kiherélésére".

Ha a fent felsoroltakhoz hozzátesszük az SNS álláspontját miszerint ez az új statútum elegendő felhatalmazást jelent a Vajdaság számára és ettől nem kell neki többet „adni", akkor egyből le is vonhatunk több komoly következtetést.
Első: Szerbia alkotmánycseréje nem fog olyan hamar bekövetkezni.
Második: A szerbiai politikai elit ettől nagyobb felhatalmazásokat nem akar a Vajdaságra ruházni. Három: A vajdasági autonómia kirakat jellegű és várható a folyamatos csökkentése.
Négy: A jelenlegi hatalmi pozíciók megtartása miatt egyes politikai pártok beáldozták a vajdasági autonómiát és elálltak az egyedüli helyes politikai döntéstől: a politikai harc kiélezésétől.

És már fel is lehet tenni a kérdést ki is kártékonyabb a tartományi autonómiára nézve? Az aki ezt megszavazta és lehetővé tette a jelenlegi áldatlan állapotok hosszú távú megszilárdítását, vagy az aki nem volt hajlandó egy ilyen statútumot megszavazni és életben tartja a Vajdaság széleskörű autonómiájának magját?

Összegzés: A Vajdasági Magyar Szövetség nem tartotta be a választási programban foglalt ígéretét. Ezzel 75000 ember bizalmát szegte meg. A kormányzati szerepvállalás miatt támogatását adta a vajdasági autonómiáját alacsonyabb szintre szorító dokumentumnak, amely hosszú távon megfogja szilárdítani a jelenlegi helyzetet és egy esetleges alkotmánycserénél Vajdaság számára rosszabb tárgyalási pozíciót irányoz elő. Ezért nyugodtan lehet mondani, hogy az új statútum elfogadása, politikai értelemben véve, egyenlő a százas szög beütésével a vajdasági autonómia koporsójába.

VMDK PRESS
Óbecse, 2014.05.19.

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Hírmondó: A SAJÁT PROGRAMJUKAT SEM TARTOTTÁK BE!

2014 május 8.

NÉHÁNY GONDOLAT A VMSZ-SNS „KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS" MARGÓJÁRA

A VMDK HÍRMONDÓ áprilisi számában már bejelentettük, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésével egy külön írásban foglalkozunk. Ezzel a mondattal már meg is határoztuk a mostani írásunk irányzatát. Lássunk is hozzá!

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége sikerként könyveli el azt az általa kezdeményezett, majd a délvidéki magyar közvélemény által is támogatott követelést, hogy a VMSZ hozza nyilvánosságra a SNS kötött koalíciós szerződés tartalmát. Egyben, szeretnénk gratulálni nekik e lépés megtételére, mert ezen keresztül indulhat el egy fajta politikai párbeszéd a délvidéki magyar pártok / közvélemény között és így alakulhat ki a politikai teljesítmény mérhetősége, illetve a fékek és egyensúlyok rendszere.

Pontosan ezért, írásunk szándéka nem csak a kritika kedvéért megfogalmazott kritika, hanem a konstruktív bírálat és a párbeszéd további folytatása. Azt szeretnénk kihangsúlyozni,hogy az eddigi tapasztalatok nem támasztják alá azt az előszeretettel hangoztatott mondatot miszerint nagyon jó, hogy egy kisebbségi párt a hatalom részét képezi mert csak a hatalomból lehet valamit tenni. Számos külföldi példa az ellenkezőjéről tanúskodik. A délvidéki magyarság esetében a VMSZ 15 éve folyamatosan hatalmon van különböző szinteken, de látványos eredményekről nem számolhatunk be.

Bővebben: Hírmondó: A SAJÁT PROGRAMJUKAT SEM TARTOTTÁK BE!

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél