A tusványosi mesék

2017. július 26.

Tusványosi mesék, kártékony politizálás, messziről jött ember azt mond amit akar
 

Az előző évekhez igazodván az idén is számos helyen "nemzetpolitikai" nyári táborokat tartottak. Többek között a Vajdaságban is, ahol a jól bevált szokás szerint nem a dialógus, hanem az egypárti monológus kapott helyet.  
Vajdasági szempontból nézve, talán a Tusványos számít üde kivételnek. Hiszen ott képviselve  voltak azok a magyar pártok is, akik erdélyi viszonylatban,  hatalmi vagy ellenzékinek számítanak. Szóval, van hova fejlődni. Azonban, ismét csak vajdasági szemmel nézve, mégiscsak az a fontos mi is hangzott el ezeken.
Nem szeretnénk kitérni egyéb nemzetpolitikai kérdésekre, ezért csak azt tesszük szóvá ami szorosan a délvidéki magyarság helyzetéhez kapcsolódik. Ebben a vonatkozásban pedig, egyértelműen megállapítható, hogy folytatódott az a kártékony politizálás amit a hazai egypárt képvisel.

Emlékeztetőül, néhány éve ezeken a helyszíneken bizonygatták milyen fényes a nemzeti tanácsokról szóló törvény, egyenesen olyan autonómiáról beszéltek ami sehol máshol nincsen, csak a Vajdaságban. Aztán meg kiderült, hogy az autonómiából még az A betű sincs meg.  Most ismét hasonló vállveregetésbe és megtévesztésbe kezdtek.

Szerintük itt Vajdaságban, Szerbiában minden rendben van. A magyarság nem képvisel kockázati tényezőt, megbecsült tagjai volnánk a szerbiai társadalomnak, mert ők minden szinten a hatalomban vannak és ott ülnek ahol a döntéseket hozzák. Tehát folytatódik az a félrevezetés és a kisebbségi kánaáni kép kivetítése ami téves következtetések levonására ad okot a Kárpát-medencei magyar politikai szervezetek , illetve az anyaországi politikai döntéshozók körében. 

 

 

Pedig az a  valóság amiben élünk éppen az ellenkezőjét mutatja. Mert ha úgy volna ahogyan azt az egypárt elnöke állítja, akkor nem történhetne meg, hogy Járekon és Újvidéken elszabotálják az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett magyaroknak állítandó emlékművet, nem történhetne meg, hogy a mai napig nincs befejezve a magyarok és a történelmi egyházainknak járó vagyon-visszaszármaztatás, hogy folyamatosan csökkentik az anyanyelvi oktatás szintjét (az idén tíz magyar osztály indulását akadályozták meg úgy, hogy az egypártnak oktatási államtitkára van a szerbiai kormányban),hogy nem lehet magyarul felvételizni az Újvidéki Egyetem Jogi Karán, hogy  folyamatosan csökkentik az anyanyelvünk hivatalos használatának lehetőségét ( az egypárt hathatós rásegítésével a tartományban, lásd még  VAT és Magyarkanizsa), hogy semmibe veszik a kisebbségi kultúra pénzelését, hogy a Magyar Nemzeti Tanács semmiről sem hozhat döntést és szinte semmibe sem szólhat bele, hogy a MNT nevetséges pénzösszeget kap a működésére, hogy nincsen részarányos foglalkoztatás és politikai képviselet, hogy a délvidéki magyarságot több közigazgatási egységbe darabolták fel, hogy nincsenek beruházások a magyar tömbben és ezért elvándorolnak az emberek, hogy koszovói romákat és migránsokat telepítenek a magyarok közé, hogy Szabadkán leszavazza a haladópárti koalíciós partner, hogy Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Bácstopolya, Kishegyes magyar önkormányzat nélkül maradnak és ki vannak szolgáltatva annak a pár haladó kádernek, amely ott uralkodik a magyar többség felett, és az sem történhetne meg,  hogy őt személyesen és pártját is semmibe veszik annál az asztalnál ahol ülnek.


Mert az ott ülni az asztalnál, és a bele szólni abba amiről döntenek között nagy a különbség!  
És akkor még nem is említettük azt az apróságot, hogy az egypárt nem képviseli az egész délvidéki magyar közösséget!  

 


Kit és mit képviselnek?
 

Ami a kockázati tényezőt illeti, azzal talán egyezni is lehet, de nem a felsorolt okok miatt, hanem azért mert a délvidéki magyarok a jogérvényesítést nem bombákkal  hanem politikai eszközökkel végzik, és talán azért is mert a délvidéki magyarság létszáma folyamatosan csökken, a magát  magyar pártnak nevező egypárt meg nem a délvidéki magyarok érdekeit képviseli a belgrádi politikai elit körében, hanem a belgrádi politikai elit érdekeit képviseli a délvidéki magyarság körében.

Egyre inkább beigazolódik mi is az igazi feladatuk. Minden áron "belökni" Szerbiát az EU-ba, még akkor is ha mellőzni kell a délvidéki magyarság elemi érdekeit.

Mert másképpen nem lehet megmagyarázni azt a magaviseletet  amikor az albán-magyar frakció elnöke agyon dicséri azt az oktatási minisztert aki nem engedélyezte  10 magyar osztály indulását, de "sokat tett" a szerb nyelv oktatásáért kisebbségi tagozatokon, vagy azt amikor az EU integrációs bizottság alelnöke az EU küldöttségének azt mondja minden rendben van a kisebbségi akciótervvel és Szerbia kiválóan teljesít, csak éppen a bosnyák és az albán közösség képviselői az ellenkezőjét állítják, vagy azt amikor az identitás zavarokkal szenvedő szerbiai/vajdasági/magyarországi EU képviselő nem hajlandó tárgyalni  Szerbia körüli országjelentésre tett észrevételekről mert szerinte már lezárultak a lehetőségek, és közben a horvát, román, bolgár, szlovén és egyéb nemzetiségű képviselők nyomására mégis változások történnek a végső szövegen. Majd az ország jelentés elfogadása után  megjátssza a megbotránkozást  a szerbiai bíróság döntése miatt, amellyel ellehetetlenítik a magyar felvételizést az Újvidéki Egyetem Jogi Karán.  Ez volna az a megbecsültség amit az egypárti elnök bizonygatott?

Végezetül, ismét azt kell mondanunk, hogy a messziről jött ember azt mond amit akar, csak azt  ki hiszi el neki?  
 

VMDK PRESS

 

A vajdasági kormány megkurtította a nemzeti közösségek jogait

2017. június 29.

A SNS, SPS, VMSZ  vajdasági kormány megkurtította a nemzeti közösségek jogait

Mély döbbenettel fogadtuk a jogszabályok és más aktusok megjelenítéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletet, amellyel  felülírták az eddigi gyakorlatot a tartomány területén lévő hivatalos nyelvek és írásmódok egyenrangú használatát.

A tartományi képviselőház 2017. 06. 16-án elfogadott rendeletének értelmében a tartományi hivatalos lapot általános, külön és hirdetéseket tartalmazó részre bontják, amiből csak az általános részt fogják kiadni  a nemzeti közösségek nyelvén.

Ezzel durván szakítottak azzal a több évtizedes pozitív gyakorlattal mi szerint a VAT hivatalos lapjában megjelenő tartalom egyformán elérhető volt az összes hivatalos használatban lévő nyelven, megszegték az egyenrangú és teljes körű nyelvhasználatra való jogot, az egyenrangú tájékozódásra való jogot, valamint vétettek a szerbiai alkotmány által is szavatolt szerzett jogok ellen.

Külön felháborítónak és cinikusnak tartjuk  Nyilas Mihály, kisebbségi politikus, kormányalelnök és Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi titkár  azon magyarázatát mi szerint az új rendelet nem hogy csökkenteni, hanem növelni fogja a jogok érvényesítését, hiszen lehetővé teszi az alacsony kapacitásokkal rendelkező fordító szolgálatnak, hogy utolérje magát (nincsen lefordítva 110 szám magyar, 39 szlovák,  46 román, 30 szám ruszin, 75 szám horvát nyelvre) és behozza a két éves lemaradást.A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége  szerint  ez a hozzáállás teljesen téves, kártékony és félrevezető. Az helyett, hogy pozícióban lévő kisebbségi kormánypártként kijárnák a  fordítói szolgálat kapacitás növelését - új munkaerő vagy külsősök alkalmazásával - inkább a politikai munkahelyek pártkatonákkal való betöltése  és a jogok csorbítása mellett döntöttek.    
   
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ez ügyben jogorvoslatért fog fordulni minden releváns intézményhez.
 
Óbecse, 2017. június 29.                                                      
VMDK PRESS

Szerbia nem teljesít

2016. március 4.

Szerbia nem teljesíti a vagyon-visszaszármaztatási kötelezettségét. Vajon az EU ismét cinkos lesz mint a Beneš-dekrétumok esetében?

Csonka Áron blogja

Hol tart a szerbiai vagyon-visszaszármaztatás?

A közelmúltban már többször is beszéltem arról hol is tart a szerbiai vagyon-visszaszármaztatás. Felszólalásaimban rendszeresen arról számoltam be milyen nagy a lemaradás és milyen vontatottan működik, valójában nem működik, az a gyakorlatban. Beszéltem arról is milyen nagy átverés az az állítás, hogy a vajdasági magyar érdekképviselet hatalmas sikert ért el a rehabilitációs és a vagyon-visszaszármaztatás esetében. Konkrét adatokat, bírósági döntések számát mutattam be egy-egy nyilvános felszólalásomban. Ezekről a tényekről nem igazán szeretnek tudomást venni azok akik ezt megfelelő fórumokon szóvá tudnák tenni Belgrád-Budapest-Brüsszel viszonylatban. Pedig most nagy szükség volna rá!

Mert úgy néz ki Szerbia továbbra is cinkos lapokkal játszik (utalás a Beneš-dekrétumokra- a szerk. megjegyzése). Bár ez EU út vállalásával elfogadta a vagyon-visszaszármaztatás kötelezettségét, a gyakorlatban megtesz mindent annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor. Húzza az időt és görgeti maga előtt a valós kárpótlás kezdetét. Először a rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatás rendelkezéseinek ellentmondásai és elkésett alkalmazása miatt sok embert kizártak a kárpótlásból (különösen Csúrog-Zsablya-Mozsor magyarjainak esetében), másodszor elhalasztották az anyagi kárpótlás kifizetésének kezdetét, és harmadsorra a földtörvény módosításával teljesen felülírták a természetbeni és a földcsere alapon történő vagyon-visszaszármaztatást.

Teljes írás elolvasása:
http://csonkaaron.blogspot.rs/2016/03/hol-tart-szerbiai-vagyon.html
Kattintsál a videóra!
Mindössze húsz perces videó a 2016-02-29-i VRTV Napjaink c.műsorából. Kellő részletességgel, több félt megszólító, akár kordokumentumnak is megfelelő tájékoztatást nyújtó riport a szerbiai vagyon-visszaszármaztatás buktatóiról.

Bozóki Antal blogja ( http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/02/lesz-e-termofold-visszaadas.html)
Elúszott az óbecsei kombinát (is)

Négy évig tartó, államilag ellenőrzött csődeljárás után 2015. december 17-én dobra került a nagyjából 1350 főt foglalkoztató PIK Bečej Mezőgazdasági Kombinát (is). A 85 és fél millió euróra becsült, 60 milliós tartozást felhalmozott óbecsei céget 45 és fél millió euróért megvette az MK Group (Miodrag Kostić Csoportja), „mivel az árverésen nagyobb ajánlatot tett a másik résztvevő, a Petar Matijević tulajdonában lévő húsipari vállalattól.[1]

Az óbecsei Mezőgazdasági Kombinát – a honlapja szerint – „Délkelet-Európa egyik vezető mezőgazdasági- termelő és feldolgozó vállalata. Mintegy 9000 hektár művelhető területen gazdálkodik, amiből 4000 hektár modern és klasszikus öntözőrendszerrel van ellátva. A vállalat tulajdonában 2895 hektár, a többi művelhető terület pedig állami tulajdonban van. Ugyancsak a vállalat tulajdonához tartozik 56 hektár területű gyümölcsös, 3395 tehén, 29 748 sertés, 371 birka és 74 ló".[2]

– Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági kombinátját 2007-ben privatizálták, de 2011 óta ellenőrzött csődeljárás formájában ismét az állam bábáskodott felette. A privatizáció előtt a felelőtlen gazdálkodás, a magánosítás után a többi között a vállalat terhére felvett, de Đorđije Nicović tulajdonos egyéb cégeiben felhasznált hitelek és egyéb adósságok pecsételték meg a kombinát sorsát – olvasható a dolgozók elbocsátásáról szóló tudósításban.[3]

Az idei évtől 700 óbecsei PIK-es maradt egyik napról a másikra munka- és végkielégítés nélkül, sőt egy részüknek még egészségügyi könyvecskéje sincs. Az utcára került dolgozók „mindennap megjelennek a községháza előtt. Arra várnak, hogy végre valaki nekik is elmondja: szorult helyzetükben valóban számíthatnak-e a kormány segítségére".[4]

A történethez tartozik, hogy „Nicović a kombinátot 2007-ben vásárolta meg, vagyis abban az időben, amikor a tartományi privatizálási titkár éppen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke volt". Pásztor tagja volt a vállalat Igazgató Bizottságának is. Ezzel egy időben „a tartományi kormány alelnöki és a tartományi gazdasági titkári tisztséget is betöltötte". Esetében törvénysértő „érdekütközés állt fenn", ami „több mint egy évig tartott". Azt, hogy a 145 ezer dináros (akkori) fizetés mellett, mennyit zsebelt be az igazgatóbizottsági tagságért, Pásztor a sajtónak nem volt hajlandó elárulni.[5]

Kostićnak megérte, a magyarországi befektetőknek nem?

Az egykori Jugoszlávia példás vállalatának ilyen módon való magánosítása számos társadalmi, foglalkoztatási, szociális és egyéb kérdést vet fel. Egyebek között azt is, hogy a hétszáz elbocsátott dolgozó között hányan voltak magyarok és közülük a Kombinát új vezetése mennyit alkalmazott újra?

A vállalat megvétele iránt magyarországi érdeklődő is volt,[6] amely aztán a licitáción már nem vett részt. Kérdés viszont, hogy miért nem? Nem lehetett volna, mondjuk, abból az 50 milliárd forintból, amit a magyar kormány tavaly november 18-án jóváhagyott a Vajdasági Magyar Terület és Gazdaságfejlesztési Stratégia megvalósítására, megvásárolni az óbecsei kombinátot? Miért nem foglalkozott egyetlen vajdasági magyar párt sem ezzel a kérdéssel?

Ugyancsak megválaszolatlan a kérdés, hogyan, milyen úton-módon és mikor kívánja a szerb kormány visszaadni azokat a földterületeket, amelyeket az óbecsei község területén annak idején konfiskáltak, államosítottak, vagy más módon jutottak az állam tulajdonába, és amelyeket most a volt tulajdonosok visszakövetelnek? Hány hektár termőföld került ilyen módon az állam, majd az óbecsei kombinát tulajdonába? Az állam most azt is eladta, amit eddig uzurpált?

A PIK Bečej „9000 hektár művelhető területen gazdálkodott", amiből „a vállalat tulajdonában 2895 hektár van". Ezek szerint, Óbecse területén az állam tulajdonában még mindig 6105 hektár földnek kellene lenni.
Az óbecsei kombinát eladása kedvezőtlenül érintette a péterrévei magántermelőket (is), mivel „az állami tulajdonban lévő néhány ezer hektár föld az idén már nem elérhető, nem bérelhető számukra, mert hozzácsatolták a magánosított PIK Bečejhez"[7] (sic!!). Hozzájárult ez (is) ahhoz, hogy „a fiatalok nem mernek befektetni". Ennek pedig (egyik) egyenes következménye bizonyára az elvándorlás fokozódása lesz.

A restitúció (vagyon-visszaszármaztatás) pedig sehogy nem halad. Az Európai Parlament, a 2015. március 11-i állásfoglalásában (29. pont), a Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentésről (2014/2949(RSP) javasolta „a kárpótlási törvény további módosítását a természetbeni kárpótlással kapcsolatos minden eljárási és jogi akadály megszüntetése érdekében".[8] A törvény módosítása azonban, aminek a termőföldek természetbeni visszaszármaztatást kellene biztosítani, még mindig csak tervezet formájában létezik.
Az elvett vagyon visszaszármaztatását követelő polgárok egyesülete [Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine] február 26-án levélben követelte Nikola Selaković igazságügy-minisztertől, hogy a törvény módosítását „haladéktalanul terjessze a kormány elé, hogy azt a Képviselőház még a rendkívüli parlamenti választások előtt elfogadja".[9]A levélírók hangoztatták, hogy „az eljárások 320 000 részvevője és több mint félmillió családtagjuk, többnyire Szerb állampolgárok, valamit a helyi önkormányzati és az állami költségvetés, tovább nem várhatnak és ezeknek a módosításoknak a halogatása miatt anyagi kárt szenvednek".[10]
Az eddigi gyakorlatot ismerve, borítékolható, hogy erre – nagy valószínűséggel – a választások előtt már nem kerül sor.

Újvidék, 2016. február 27.
BOZÓKI Antal

[1] MK Grupa kupila PIK Bečej za 45,5 miliona evra [Az MK Csoport 45,5 millió euróért megvette a PIK Bečej-t] http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/mk-grupa-kupila-pik-becej-za-455-miliona-evra/cn0syfn
[2] http://www.pikbecej.rs/
[3] feró: Hétszáz PIK-es maradt munka nélkül. Magyar Szó, 2016. február 9. 1. és 5.
[4] feró, a 3-as alatt.
[5] D. Isailović: Lider Mađara godinu dana krši zakon: Pastor u sukobu interesa [A magyarok vezetője egy éve sérti a törvényt: Pászor érdekütközésben van].http://www.pressonline.rs/info/politika/65405/lider-madjara-godinu-dana-krsi-zakon-pastor-u-sukobu-interesa.html, 2009. május 18.
[6] Za "PIK Bečej" zainteresovano sedam kupaca iz Danske, Mađarske, Rusije i Srbije [A PIK Bečej iránt hét vásárló érdeklődött Dániából, Magyarországból, Oroszországból és Szerbiából].http://www.ekapija.com/website/sr/page/1293665/Za-PIK-Be%C4%8Dej-zainteresovano-sedam-kupaca-iz-Danske-Ma%C4%91arske-Rusije-i-Srbije
[7] Varga Attila: A fitalok nem mernek befektetni. Magyar Szó, 2016. február 26.
[8] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0065&language=HU&ring=B8-2015-0213
[9] Tanjug: Zakon o restituciji usvojiti pre izbora [A restitúciós törvényt a választások előtt fogadják el]. http://www.akter.co.rs/25-politika/153658-zakon-o-restituciji-usvojiti-pre-izbora.html, 2016. február 26. [17:57]
[10] Uo.

Az MNT elnöke szerint értéktelen emberek vagyunk?

2016. március 3.

Az MNT elnöke nem állt fel abból a megroggyant (erkölcsi) (test)helyzetből, amelybe úgy jutott, hogy a kirekesztés tartalmait, a megbélyegzés retorikai fordulatait szerette volna a magyar nyelv lehetőségeivel elfedni. De a nyelv, az anyanyelve, megbüntette.

dr. Bence Erika: Ide a bélyeget!

Kertész Imre opusa tartalmazza a Holokauszt és a Kereszt párhuzamba állítását. A Holokauszt e kontextusban az emberiségnek a Kereszttel egyenértékű tragédiája. A legnagyobb. Amikor meghal az Erkölcs. Épp ezért szimbólumai, pl. a megbélyegzés, a kirekesztés szándékát jelölő sárga csillag olyan fogalom, amelyet nem szabad(na) hiába és kicsinyes jelölésekre használni – noha sokan és sokféleképpen visszaéltek már vele, kisajátították a hozzá fűződő tartalmakat.

Nem szeretném ezt elkövetni, noha rögtön ez a szimbólum, a sárga csillag jutott eszembe, amikor a Magyar Nemzeti Tanács 15. üléséről szóló közvetítést nézve/hallgatva felfigyeltem az ott folyó vita, pontosabban a vita egyes résztvevői által alkalmazott retorikai fordulatok és kifejtett tartalmak kirekesztő és megbélyegző jellegére.

Az ember történelme során kimeríthetetlen tárházát hozta létre azon szimbólumoknak (van tehát választék!), amelyekkel megbélyegezte és megbélyegezheti a Másikat, a más faj, nyelv, vallás és gondolkodás képviselőjét – a skarlát betűtől egészen olyan nyelvi jelekig, mint a személyes és a mutató névmások hangsúlyos helyzetben való alkalmazása: pl. Mi és Ők, Ezek és Azok, ahol a Mi és az Ezek a beszélő által legitimnek titulált csoportosulás és felfogás megnevezései, míg az Ők és az Azok az eltiprásra ítélt gondolkodás hordozói.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a szervezet 15. ülésén kétféle politikáról beszélt. „Erről" – vagyis az MNT által kultiváltról és „Arról", ami számára és a szervezetet működtető (mert kár tagadni, hogy ez van!) párt számára is a legfőbb és a megsemmisítésre ítélt ellenségképet jelöli.

Nem minden politikus tud azonosmód bánni a nyelv lehetőségeivel, még ha az anyanyelvéről van is szó. A nyelvvel jól bánók közül kerülnek ki a szónokok. Az MNT elnöke nem tartozik közéjük. Épp ezért az idézett ülésen igencsak meggyűlt a baja a nyelvével, a magyar nyelv rendszerével. Úgy kellett volna ugyanis kirekesztő tartalmakat közölnie, hogy azok a politikai korrektség és a demokratikus döntéshozatal jelentéseit közvetítsék a hallgatóság felé. De a nyelv ellenállt és megbüntette beszélőjét. Aki azt akarta közölni, hogy „a Szakképzés éve program keretében a Népkör projektje (tankonyha létrehozása és működtetése) azért nem kaphat támogatást, azért vetette el a kuratórium, mert elnökségében ott vannak a Magyar Mozgalom tagjai, és az épületben zajlottak több ízben is a civil szervezet gyűlései és rendezvényei". Ehelyett „politikai manifesztálódás"-t mondott. Ami szövegkörnyezetéből következően – tankonyha működtetéséről volt szó – azt a kérdést indukálta befogadójában, hogy hol történik az a „manifesztálódás"? A Népkör konyhájában?

Vagyis egy tankonyha működtetése politikai manifesztáció. És ebből a logikai bukfencből szeretett volna felállni az MNT elnöke a mutató névmások hangsúlyos helyzetbe állításával. Kifejtette, hogy a „politika, igen is, akarta ezt a konyhát", ám nem mindegy, hogy „ez" vagy „az" a politikai akarat szerez-e érvényt magának. Nesze neked szakképzés és oktatási stratégia! A szakácsok és felszolgálók képzése kiélezett politikai kérdést jelent térségünkben, ahol a tanítók politikai hovatartozása, pártállása, s nem a szakmai kvalitásaik, az általuk átadható tudás minősége a fontos. Legalábbis az MNT elnöke szerint nem.

Az MNT elnöke nem állt fel abból a megroggyant (erkölcsi) (test)helyzetből, amelybe úgy jutott, hogy a kirekesztés tartalmait, a megbélyegzés retorikai fordulatait szerette volna a magyar nyelv lehetőségeivel elfedni. De a nyelv, az anyanyelve, megbüntette. Ki hiszi el ezentúl neki, hogy az általa irányított szervezet demokratikus, hogy döntéseiben a vélemények pluralitása és szabadsága a mérvadó? Hiszen az MNT elnöke azt mondta nekünk, sokunknak, hogy értéktelen emberek vagyunk, mert nem azokat az elveket valljuk, amelyeket az általa preferált politikai erők érvényesítenek hatalmi pozícióik és kiszolgáló szervezeteik (pl. az MNT) révén; jussunk a kirekesztés és a megbélyegzés, mert másként gondolkodunk, többek között nem hiszünk a szakmai érvényesülés és az uralkodó párt iránt kinyilvánított szolgalelkűség összefüggésében.

Hazudik, aki azt mondja, hogy a politikai tevékenység azonos a párttevékenységgel, egy párt szolgálatával. A politikai közbeszéd a társadalmi diskurzus része, civil szervezetek és független értelmiségiek is folytathatják és folytatják. Ezért sohasem fogom letagadni, hogy részt vettem, veszek abban a „politikai manifesztálódás"-ban, amelyet az MNT elnöke megbélyegzett. Viszont mindig tagadni fogom, hogy a szolgalelkűség a szakmai érvényesülés lehetősége.

Elnök úr! Ide a bélyeget! Ha kell, fölteszem a homlokomra, a kabátomra! De sohasem engedem meg, és mindig harcolni fogok ellene, hogy a gyermekem/gyermekeink homlokán is ott legyen! A mi gyerekeink ugyanis nem kevésbé értékesek az önökéinél, akik „azt" a politikát vallják, amit mi nem.

Egyet viszont sohasem teszek! Nem mondom azt a gyerekemnek, hogy legyen alattvaló, hogy lépjen be a hatalmi, vagy a hatalomközeli pártba, miként magam sem leszek az, és nem fogok szolgálni semmilyen hatalmi érdeket azért, hogy a gyermekemnek legyen ösztöndíja, munkahelye, vezetői pozíciója.

Önök meg ahogy gondolják. Az Önök gyermekei.

Önök „ezek", mi meg „azok"! Ön mondta.

Katt a linkre! MNT 15. ülés-részlet (Pannon RTV)

https://www.youtube.com/watch?v=30kTkcWzn4M

Új koalíciós többség a Magyar Nemzeti Tanács élén!

2016. február 29.

Kibontakozóban az ellenzék.
Jelentés a Magyar Nemzeti Tanács 15. rendes üléséről.

VMSZ-VSZL KOALÍCIÓS TÖBBSÉG A MAGYAR NEMZETI TANÁCSBAN

Sok mindenben rendhagyó volt a Magyar Nemzeti Tanács 15. rendes ülése. Első ízben történt meg, hogy megszakították a Magyar Nemzeti Tanács élő online közvetítését, első alkalommal került sor napirend előtti felszólalásra (ügyrend ellenes), új hatalmi és ellenzéki vonalak jelentek meg az MNT-ben, a Magyar Nemzeti Tanács történelmében először történt meg, hogy egy koalíciós többség vegye át a testület irányítását, amely munkáját a vajdasági magyar sajtó teljes elfojtásával kezdte.

Azok akik 2016. február 26-án délután háromkor rákapcsolódtak a Magyar Nemzeti Tanács online (internetes) élő közvetítésére valamivel az első felszólalás után csalódottan állapíthatták meg annak beszüntetését. Eddig ilyenre nem volt példa!

Pedig nem lehet mondani, hogy a rendszer le lett volna terhelve. Mert az online közvetítés megszakításánál a közvetítést biztosító rendszer csupán 11 nézőt mutatott ki.

Valószínűleg a közvetítést azért kellett megszakítani mert a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő ügyrend ellenesen napirend előtti felszólalást biztosított Bővíz László atyának, aki legalább fél órán át véleményezte a Magyar Patrióták Közösségének jelentését a bánsági templomok állapotáról, majd a felszólalást követően nem akart szót adni Tari Istvánnak, a VMDK képviselőjének aki az elhangzottakra reagálni szeretett volna.

Hajnal Jenő ezzel végérvényesen visszaélt ülésvezetési jogával. Hiszen ügyrend ellenes felszólalást biztosított, viszontválaszt nem engedélyezett, majd a napirend összeállításánál ismételten megszegte a MNT ügyrendjét amikor megtagadta a múlt ülésen sürgősségi eljárásban indítványozott napirendi pont automatikus besorolását a javasolt napirendi pontok közé.

Mint ismeretes, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a MNT -hez fordult azzal a napirendi javaslattal, hogy a MNT intézményesen foglalkozzon a bánsági templomok állapotával, hiszen azok a vajdasági magyarság épített örökségét (is) képezik, veszélyeztetett helyzetben vannak, javításra szorulnak, de még nem valók bontásra, ahogyan ezt egyesek javasolták.

Felszólalásában Bővíz atya hamisnak nevezte a Magyar Patrióta Közössége jelentését, élesen sarkítva és bizonyos állításaiban csúsztatva is. Végül beismerte: tárgyalásokat folytatnak a magyar kormánnyal a jelentésben említett templomok rendbetételére. Ezzel ellentmondásba keveredett saját magával és egyben elismerte a Magyar Patrióták Közössége általi felvetések helyességét.

Az ülés folytatásában sor került a MNT-ben jelenlévő csoportok világos megjelenítésére.
A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságainak "új szakemberekkel való feltöltésének" örve alatt megalakúlt az új koalíciós többség, és láthatóvá vált az új ellenzék. Ugyanis, a választások utáni állapotokhoz képest átalakult a tanácsban lévő listák képviselete.

A "Másként magyarságunkért" lista képviselője Fodor László, aki mögött valójában a Bojan Pajtić féle Demokrata Párt (DS) volt, átlépett a "Magyar liga" listához, amely mögött a Nenad Čanak nevével fémjelzett Vajdasági Szociáldemokrata Liga (VSZL-LSV) van. Fodor átlépésével megszűnt a DS listája, míg a VSZL listája egy helyett, mostanára két képviselővel rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanácsban.

A "Magyar összefogás" lista (VMSZ) gyakorlatilag szétesett a Magyar Mozgalom megalakulásával. Elejében az MM képviselői szorgalmasan a MÖ mellett szavaztak, de miután kizárták őket, ellenzékbe vonultak. Így most a VMDK mellett az MM is ellenzéki szerepet tölt be.

Talán ez és az egyre lemorzsolódó többség, késztette Hajnalékat, hogy hallgatólagos koalícióra lépjenek a VSZL -el.

Először Vass Tibort (Magyar liga-VSZL) megválasztották a pénzeszsáknak is nevezett Szekeres László Alapítvány új vezetőségébe, cserébe Vassék megszavazták a MNT 2016-os költségvetését, majd ezt követően Hajnalék a MNT 15. ülésén kiszavazták Vass ajánlatát a MNT állandó bizottsági tagságára.

A politikai alkunak köszönve a VSZL-nek most két MNT képviselővel (eredetileg egy + egy átálló), minimum hat tagja van a MNT állandó bizottságaiban.

Hajnalék ezzel precedens értékű koalíciót teremtettek a Magyar Nemzeti Tanácsban, illetve felrúgták azt a szóbeli megállapodást amit a Magyar Nemzeti Tanácsba bejutó listák vezetői fektettek le.

Nevezetesen azt, hogy a tanács állandó testületeiben arányaikhoz mérten minden lista képviseltetve lesz. Így lett a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének is a választásokon megszerzett két képviselői mandátuma után három képviselője az MNT állandó bizottságaiban.

Hogy a sunyi módon létrehozott friss koalíciós többség kiválóan működik, azt az ülés folytatásában mindenki láthatta, hiszen a VMSZ-VSZL képviselői mindent közösen megszavaztak , még a Magyar Szó és a Hét Nap új TJGYT (igazgató bizottság) tagjait is, ami a gyakorlatban a VMSZ kezébe adja a délvidéki magyar sajtó teljes elfojtását.

A sors fintora ismét megmutatkozott. Azok akik egyfolytában az összefogást és a közösség építését harsogják, ismételten kirekesztenek, megbélyegeznek.

Nem képesek más magyar előjelű pártokkal való együttműködésre. Helyette azokkal fognak össze akiket nem is olyan rég maguk is megvetettek, lejanicsároztak, a vajdasági magyarokat lefasisztázóknak, a magyar szavazatokra hajtó fenevadnak neveztek, azzal vádolván őket nem is magyarok mert szerb többségű pártban politizálnak.

Amikor a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége országos választási koalícióra lépett a VSZL-el és a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal, akkor lenemzetárulóztak bennünket.

Most meg...... Ennyit Hajnalék következetes politizálásáról.

Hogy mindez hogyan fog kihatni a Magyar Nemzeti Tanács működésére, azt még nem lehet tudni. Talán az idő megmutatja.

A MNT 15. rendes ülése. Teljes felvétel. Forrás: Pannon RTV.

Sajtójelentések:

http://vmdk.org.rs/hirek/596-a-magyar-nemzeti-tanacs-15-ulese-video
http://vmdk.org.rs/hirek/595-a-magyar-nemzeti-tanacs-15-ulese-sajtovisszhang02
http://vmdk.org.rs/hirek/594-a-magyar-nemzeti-tanacs-15-uelese-sajtovisszhang01

A Magyar Nemzeti Tanács a délvidéki sajtó teljes elfojtására készül

2016. február 25.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége felszólítja a Magyar Nemzeti Tanács kisebbségpárti többségét, hogy a MNT 15-ik rendes ülésén ne szavazza meg azokat a kádermegoldásokat, amelyek a délvidéki magyar sajtó teljes elfojtására irányulnak.

Miután a Szabadkai Színház színészei és a Magyar Szó, Hét Nap újságírói felcsillantottak némi reményt a szabadabb közéleti viszonyok kialakítása iránt, délvidéki magyar közösségünk némi oxigénhez jutott.
Sajnos ez nem tartott sokáig. A választások közeledtével megkezdőtött a visszarendeződés.

Először a Szabadkai Színházban ahol az igazgató bizottsági tágságot kimagasló pártkáderek érdemelték ki ( Újhelyi Ákos, igazgató bizottság elnöke/ tartományi képviselő, Pék Zoltán, igazgató bizottsági tag/ köztársasági képviselő). Az igazgató bizottság elnöki tisztségében olyan egyént neveztek ki akinek már voltak konfliktusai a Szabadkai Színház színészi gárdájával. Ebből csak arra lehet következtetni, hogy az elsődleges feladatuk nem a színház anyagi és művészi arculatának rendbetétele lesz, hanem a rebellis színészek megregulázása.

A Magyar Szó újságíróinak rendreutasítása azzal kezdődött, hogy tisztázatlan szakmai körülmények között szélnek eresztették a lap internetes szerkesztőségét, majd a kulturális rovat szerkesztőjét, amit megtoldtak két igazgató bizottsági tag kikényszerített lemondásával.

Megalázó módon, a VMDK tiltakozása ellenében, a Magyar Szó főszerkesztője és az igazgató bizottság elnöke maradt a helyén, sőt erősítést is kapott Juhász Attila államtitkár, Fremond Árpád, pártalelnök és parlamenti képviselő, valamint dr. Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány igazgató bizottsági tag személyében.

A regulázási sorozat most tovább folytatódik.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 2016. február 26-i ülésén napirenden fog szerepelni a Magyar Szó és a Hét Nap Taggyűlési Jogokat Gyakoroló Testület (TJGYT-azaz igazgató bizottság) tagjainak kinevezése.

A MNT parlamenti többsége azt javasolja, hogy a Hét Nap TJGYT tagjai közé olyan pártkatonákat emeljenek be mint Pál Károly és Kovács Elvíra parlamenti képviselő.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ezért ismételten tiltakozását fejezi ki olyan személyek kinevezése ellen akik eddigi munkásságuk során többször is bebizonyították, hogy számukra az elsődleges szempont a szűk pártérdekek érvényesítése.

Továbbá, méltatlannak tartjuk olyan egyének jelenlétét a délvidéki magyar sajtót irányító testületeiben akik másokra való nyomásgyakorlást és szemmel látható pártcenzúrát végeznek.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége felszólítja a Magyar Nemzeti Tanács kisebbségpárti többségét, hogy a MNT 15-ik rendes ülésén ne szavazza meg azokat a kádermegoldásokat, amelyek a délvidéki magyar sajtó teljes elfojtására irányulnak.

VMDK Press
Óbecse, 2016.02.25.

Az áttételes pártkáderek összefonódásáról, bővebben ITT:

http://maglocistac.rs/v-meszes-ildiko-eljen-a-part-akcioban-rankovic-es-rakosi-utodai/

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél