Kulturális autonómiánk még az anyaországból érkező pénzeszközök utáni ÁFA felét sem kapja el Belgrádtól

2016. január 11.

A Magyar Nemzeti Tanács 13-ik ülésén elfogadták a MNT 2016-os költségvetését
A 2016-os MNT költségvetése 744 millió dinárra tervezik. Ebből 60 millió az előző évből kerül átvitelre, míg a bevételi források a következően oszlanak meg:

1. Magyarország adománya 351 millió dinár
2. A Szerb Köztársaság költségvetéséből 61 millió dinár
3. A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése 26 millió dinár
4. Az önkormányzatok költségvetéséből 6 millió dinár
5. Banki kamatokból 3 millió dinár
6. Egyéb be nem sorolható források 1 millió dinár

A MNT költségvetése 774 millió din , ami első ránézésre 70 millióval több mint a 2015-ös , de valójában erről szó sincs. A valóság azt mutatja hogy anyaországunk mint egy 13 millió dinárral több támogatást fog juttatni az MNT-n keresztül mint a 2015-ős évben. A költségvetés növekedését pedig csak az okozza hogy a MNT kb. 60 millió dinárral nagyobb összeget visz át a 2016 –os évre mint ahogyan az történt a 2014-es évről a 2015-ös évre.

Tehát a 2015-ös év el nem költött pénzeinek átvitele okozza a növekedést. Azon már meg sem tudunk lepődni hogy a Szerb költségvetési forrásokból a MNT, és itt elsődlegesen a köztársasági költségvetésre gondolok, ugyan azzal az összeggel van jelen mint 2015-ben, azaz 61 millió dinárral.

Csak ennyit lehetett elérni a kormányban való szerepvállalással?

Ha figyelembe vesszük a szerb költségvetésből érkező 61 millió dinár reálértékét, már csak ha az euróhoz mérjük (mert persze Szerbiában infláció nincs- sic!) akkor majdnem 10% -os értékvesztésről „beszélhetnénk" – ha lenne kivel!

Amit még lényeges kiemelni az az, hogy valójában a következő évre átvitt 2015-ben el nem költött pénz strukturálisan miből is áll, vagy állhat össze. Azonban ha a szabadkai Szt.Teréz Székesegyház és a Zsinagóga tatarozási tételeit kivonjuk az adott ősszegből, akkor is marad még egy olyan összeg, amely bővebb magyarázatra szorulna a beterjesztő részéről.
Azonban a magyarázat elmaradt.

Egészében nézve a beterjesztő által elénk terjesztett indoklásnak nevezett dokumentum nem más mint a költségvetés tételeinek szelektív átmásolása, amelyből nem derül ki igazán semmi sem amit a közpénzek konkrét költésére lehetne vonatkoztatni indoklásként. De ez már bevett gyakorlat a MNT vezetése részéről.

A MNT a működésére szánt szerbiai eszközökből (61 millió dinár ) hatalmas részét továbbra is önmagára költi. Fizetésekre 43,3 millió dinárt látott elő, vagyis a szerbiai köztársasági költségvetésből érkező pénzek 70 % -át.

A MNT vezetői a 2016-os évben is folytatják az előző években alkalmazott gyakorlatot, és folyamatosan növelik az ott dolgozók és a MNT tisztségviselőinek bérét. A szerbiai költségvetésből érkező eszközök (működés és a programok végrehajtására) 70% fizetésekre megy el. Ráadásul a magyarországi eszközök egy része is a MNT működését szolgálja.

Mi, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségében ezt nem tartjuk elfogadhatónak.
Elsősorban azért mert nem tartjuk etikusnak, hogy az a hatalmi többség, amely előszeretettel hivatkozik parlamenti képviselőire, akik két kézzel szavazzák meg a szerbiai polgárok bérének, nyugdíjaknak csökkentését, a vajdasági magyar "mini parlamentben" folyamatosan saját béreik, juttatásaik, és egyéb kiváltságaiknak növelését látja elő. Míg a vajdasági magyarok nagy többsége nyomorog, addig ők az adófizetők pénzén basáskodnak.

Javaslatainkban nem egyszer mutattunk rá hogyan lehetne faragni ezeken az összegeken, nem veszélyeztetvén a MNT működését, és hogyan lehetne azt a pénzt kulturális egyesületeinkre, kistérségi médiánkra, vagy a szórvány ösztöndíj alap létrehozására fordítani.

Másodsorban, miért nem publikusak a MNT dolgozóinak, tisztségviselőinek bérei és egyéb juttatásai? Miért titok menyit keresnek a MNT VB tagok? Vagy az MNT elnöke? Vagy a MNT hivatalának vezetője? Vagy a MNT elnökének jogi tanácsosa?
Harmadjára, mikor gondolnak javítani a magyarországi és a szerbiai támogatások arányán?

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége volt az első aki még az MNT választási kampányban, majd a MNT ülésein felvetette a Szerb Köztársaság szégyenteljes viszonyulását saját kisebbségei felé. Matematikailag bemutattuk, hogy a szerbiai hatalom napi szinten több pénzt ad a koszovói 60.000 szerbnek, mint a 250.000 vajdasági magyarnak éves szinten.

Azóta ezt a tényt a MNT elnöke is elismerte. Ahogyan azt is, hogy a szerbiai hatalom szerint a nemzeti tanácsok speciális jogi státussal rendelkező civil szervezetekként vannak elkönyvelve. Ezen a jogcímen vannak vezetve a szerbiai költségvetésben, és a civil szervezetnek (NGO) tervezett pénzösszegekből részesülnek. Egyedül a parlamenti képviselők hallgatnak róla. Köti őket a hatalmi omerta.

A MNT elnöke, becsületére szóljon, kimondta a nyilvánvaló igazságot: a magyarországi támogatások nélkül "kulturális autonómiánk" nem tudna működni. A szerbiai költségvetési pénz, a magas fizetéseken kívül, semmire sem elegendő. Pedig a tájékoztatást, kultúrát, művelődést, nyelvhasználatot, oktatást és ehhez kapcsolódó programokat valamiből pénzelnie kellene, annak az országnak, amely adófizetői, állampolgárai vagyunk. Végső soron, nemzetközi egyezmények által vállalt kötelezettségről van szó.

Ha már a magyarországi támogatásoknál tartunk, azt is el kell mondani, hogy a magyarországi pénzeszközök után befizetendő ÁFA felét sem kapja vissza a szerb államtól a Magyar Nemzeti Tanács!

Különösen megalázó adat az a tény, hogy a magyarországi támogatás után, a Szerbiában fizetett ÁFA (PDV) felét sem kapja vissza a Magyar Nemzeti Tanács. Ha összeszámoljuk a tavalyi évről áthozott pénzeszközöket, és az idei évre tervezett összegeket, akkor megközelítőleg 640 millió dinárnyi magyarországi támogatásról beszélhetünk a 2016-os évben. Ennek az ÁFA értéke, 20% ÁFA átlaggal számolva, 128 millió dinár. A 2016-os évben a köztársasági költségvetésből az MNT számára mindössze 61 millió dinár van előlátva, ami a magyarországi támogatások után befizetett ÁFA felét sem teszi ki. Erről tessék elgondolkodni!

Hogy Szerbiának milyen "jó üzlet" a magyar őshonos nemzeti közösség , az meglátszik Szerbia miniszterelnökének nyilatkozatából a nemsokára folyósítandó 160 millió euró gazdasági támogatások kapcsán. Idézzük Aleksandar Vučićot:
"Számomra mindig nagyszerű, ha valaki pénzt ad Szerbiának. 160 millió euróval többet fognak Szerbiában elkölteni, és azt hiszem, hogy ez jó hír". "Csak azt mondom, adjanak minél több pénzt, azoknak is, akik le akarnak váltani, mert annak a pénznek a felét nálunk költik el, ha más nem, akkor az ÁFA által egy része Szerbiában marad".

És ebben van a lényeg. Tudta nélkül, de az is lehet tudatosan, a szerb kormányfő rámutatott a lényegre. Szerbia Magyarországra tolja saját állami kötelezettségeit, Magyarország meg hozzájárul a szerbiai költségvetésnek a töltéséhez, úgy hogy az a Szerb állam többet költ el a koszovói szerbekre egy nap alatt, mint amit éves szinten átutal a Magyar Nemzeti Tanács működésére.

Természetesen hálások vagyunk anyaországunknak a támogatásokért, de ezt a magatartást nem szabad(na) megengedni egy olyan országnak, amely az EU tagja akar lenni.

És ezt nevezik "példaértékű kulturális autonómiának", és erre mondják nagy büszkén Brüsszelben, hogy Szerbia nagyobb jogokat biztosít kisebbségeinek mint bárki más Európában.

Önök erről mit gondolnak?

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél