KONTRA FERENCET, A MAGYAR SZÓ KILÁTÓ C. MELLÉKLETÉNEK SZERKESZTŐJÉT LEVÁLTOTTÁK!

2015. október 14.

Vicei Károly 
Zenta

KONTRA FERENCET, A MAGYAR SZÓ KILÁTÓ C. MELLÉKLETÉNEK SZERKESZTŐJÉT LEVÁLTOTTÁK!
(ebből az alkalomból adok közre egy válogatást egy évvel ezelőtti fb-bejegyzéseimből)

VÁZLATOS ÖSSZEFOGLALÓ A CENZÚRÁRÓL

Vicei Károly: CENZÚRA, AVAGY A MAGYAR SZÓ PÁRTSZOLGÁLATA
Csak ma értesültem arról, hogy Matuska Márton az MNT-hez fordult a Magyar Szótól elszenvedett cenzúrázás miatti panaszával. Ugyanakkor én már több hónapja szilencium alatt vagyok a nevezett lapnál. A közlési tilalomnak mindenkor politikai okai vannak, s a tilalom elrendelője az éppen regnáló hatalom. Ez a hatalom nem a közlésre váró írás, mondanivaló esztétikai értékét méricskéli, hanem a szerző pártvonalhoz történő igazodását kéri számon. Az én „erkölcsi-politikai arculatom” könnyen megrajzolható az internetes közösségi oldalon tett bejegyzéseim alapján. Bevallom, nem vélekedek hízelgően nemzetinek föltüntetett képviseletünkről.

Van egy politikus, aki a magánéletben megélt sérelemért a közéletben, a kultúra területén, a híreszközök zsilipjének lebocsátásával vesz magának elégtételt.
Ez a politikus a VMSz és az MNT megmondóembere, Lovas Ildikó, aki a személyes megbántottságát követő megtorlásaival nem egy-egy szöveg alkalmi megjelenését akadályozza meg, hanem bizonyos szerzőket egyszer és mindenkorra kitilt a délmagyar médianyilvánosságból. Én azzal sértettem meg a nevezett hölgyet, hogy a neten tárgyilagosan beszámoltam a szerzői estjén elhangzott téves állításairól. Ennek következtében a Magyar Szó szerkesztője, Gruik Ibolya – aki az említett irodalmi esten Lovas beszélgetőtársa volt – nyomban megszakította a szarajevói merényletről szóló – történelmi tárcasorozatom közlését. (Ugye, nem kétséges, hogy a politikus író bosszújáról és a szerkesztő stréberségéről van szó?)
Amikor kifelé megyünk a diktatúrából, már tud egymásról az ellenállók, az ellenzékiek, a regnáló pártot és médiáját, cenzúráját megvetők, elutasítók széles köre. Amikor viszont az uralmi párt és maffiaszervezettségű gépezete (a tiszai Délvidéken és napjainkban!) – a 'nemzeti' tanács és megélhetési politikusok, csicskások hada – lopakodva, majd egyre nyíltabban telepszik rá kultúránkra, közéletünkre, mi, a véleménymondás és beleszólás jogától megfosztottak, (kezdetben) bűntudattal hihetjük, hogy a sorból kilógva elégedett társaink tömegében csak magunkat okolhatjuk az oktalan lázadásért, rossz közérzetünkért. Ám Matuska Márton példájából látom; nem vagyok egyedül!Mielőbb el kéne készíteni a közlési tilalommal sújtott szerzőket és a cenzúra eseteit nyilvántartó listát! 

VMSz=MNT

Itt egy ideig még dúl a kontraszelekció, a nepotizmus, a cenzúra... ÖNző, pízéhes, szélhámos, megélhetési zsarnokok uralják nemzetrészünk kulturális és közéletét, élükön a dilettáns, bosszúszomjas, Aczél György-szerű lovas ildikóval. Lovas és bandája nem csupán egy-egy írást tilt ki a tiszai Délvidék magyar médiájából , hanem a fekete listára tett szerzőt mindenestől kirekeszti a nyilvánosságból, letaszítja az érvényesülés útjáról. Én azzal sértettem meg a szölke satrafát, hogy a neten tárgyilagosan beszámoltam a szerzői estjén elhangzott zöldségekről. Ennek következtében a Magyar Szó nyomban megszakította történelmi tárcasorozatom közlését.

Ma, 2015 január 21-én a Magyar Szóban többeknek is szemet szúrt a kocapolitikus Hajnal álszenteskedése. (Ennél olyanabb, hogy a szölke főcenzor, lovas ildony úgy szőtte regénycímbe a cenzúra kifejezést, mintha ő maga megvetné azt az intézményt, holott pásztor ágyasa aczélgyörgyi hatalommal és becsvággyal - ám annak íkúja és szellemi, műveltségi megpatkoltsága nélkül - tapod kultúránkon.) Korábbi bejegyzésem azért szúrom be ide is, hogy a felhasználók kapcsolatrendszerében minél több szem elé kerüljön: "Hajnal említést tett a régi cenzúrás időkről, eközben úgy tesz, mintha nem tudna a VMSz=MNT részéről gyakorolt mai, az egykorinál sokkal keményebb cenzúráról, amely cenzúrának magam is egyik, szilencium alá helyezett áldozata vagyok. Mielőbb el kéne készíteni az érintetteket és az eseteket nyilvántartó listát! 

2014 nov. 29
Amikor kifelé megyünk a diktatúrából (anyaországunk nyolcvanas éveinek végéről beszélek) - és éppen abba pusztul bele a rezsim, hogy - már tud egymásról az ellenállók, az ellenzékiek, a regnáló pártot és médiáját, cenzúráját megvetők, elutasítók széles köre. Amikor viszont az uralmi párt és maffiaszervezettségű gépezete (a tiszai Délvidéken és napjainkban!) - a 'nemzeti' tanács és megélhetési politikusok, csicskások hada - lopakodva, majd egyre nyíltabban telepszik rá kultúránkra, közéletünkre mi - a véleménymondás és beleszólás jogától megfosztottak - (kezdetben) bűntudattal hihetjük, hogy a sorból kilógva elégedett társaink tömegében csak magunkat okolhatjuk az oktalan lázadásért, rossz közérzetünkért. Hála a világhálós lehetőségnek a kötődéseket tisztázva egykori szamizdatos elődjeinknél hamarabb egymásra találhatunk, ekképp is siettetve az ártó hatalom kikezdésének, a számonkérés és a jobbítás (lehetőségének) idejét.

2014 okt. 28
A tiszai Délvidéken épp most betonozta be több éve tartó hatalmát az a (nevében magyar) párt, amely nemzetrészünk teljes életét uralja, s azzal henceg, hogy megvalósította a kulturális autonómiát. Ez a törvényesített regnálás abból áll, hogy csak a párthű emberek juthatnak munkaviszonyhoz, alkotói és diákösztöndíjhoz, médianyilvánossághoz, publikálási lehetőséghez, könyvkiadáshoz. Zord cenzúrás idők nehezednek az itteni magyar illojális szerzőkre. Jómagam nemrég úgy kerültem fekete listára, hogy a Párt aczélgyörgyi "erényekkel" felruházott kultúrtanácsosa a CENZÚRA ALATT c. könyvét bemutató szerzői estjén sok zöldség mellett azt is mondta, hogy "1918-ban lelőtték Tisza Lajost a Duna-parton", amit én közzé tettem a világhálón. Emiatt rögvest szilencium alá vontak, és - noha addig a szarajevói merényletről szóló tárcasorozatom új, négy részes változatának két részét közölte a Magyar Szó napilap - a továbbiakban egy sor se jelenhet meg tőlem.

TELJHATALOM
Az uralkodó párt ma már nem dug börtönbe, csak másként lehetetlenít el: a dúló kontraszelekció értelmében kizárólag a pártot szolgálók érvényesülnek; a többieket kirekeszti a díjazásból, az anyagi támogatásból, s a munkaviszonyból, legszívesebben éhen döglesztené a Párttal szembe forduló rebelliseket.
(a fentieket múlt ősszel közölgettem a face-n; se író, se hírlapíró részéről halvány szolidaritást se tapasztaltam. Így, könnyen elbánnak velünk, egyenként)

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél