A kijózanodás elkezdődött? Váltani kell!

2015. július 29.

A váltás szükségszerűsége

 

Pezseg a vita délvidéki magyar közéletünkben. Persze nem az agyoncenzúrázott MNT alapítású lakájmédiában, hanem az online média és a közösségi hálón. A mutyilistások jól tudják, hogy a szavazóbázis (mostanára az itthon maradt nyugdíjasok-tiszta milosevityi idők! Sic!) elsődlegesen a nyomtatott sajtóból tájékozódik. Megszokásból meghallgatják/ megnézik az újvidéki rádió/ tévé magyar nyelvű híradásait és ennyi. Az igaz, hogy ők (ÚRTV) nincsenek az ementések markában, de „átszervezés" alatt vannak és féltik munkahelyüket. Ezért gyakori az öncenzúra. Az internet világa főleg a fiataloké. Azok meg csak pislognak. Nyílnak a szemek, de az helyett, hogy felvegyék a lantot és játszanak jövőjük érdekében, inkább távol maradnak vagy az utazótáskát csapják vállukra. Esetleg hozzászólásban kifejtik véleményüket, a „jól megmondtam" kategóriára korlátozva cselekvésüket. Tudják jól ezt a mutyilistások is. Ezért engedik el fülük mellett a virtuális dorgálásokat. A fiatalok úgysem mennek el szavazni!

Pedig a gőz kiengedése után fel kell kelni a fotelból és igazi cselekvést kell alkalmazni. Meg kell fogni a ceruzát és a szavazófülke magányában azokat kell keretezni akik visszaállíthatják közösségünk egyensúlyát. Mert a szavazatainkkal „kicsikből" lesznek a „nagyok". Megvonásával pedig a „nagyok" lesznek „kicsik". És akkor, ha akarják, ha nem, rákényszerülnek a párbeszédre. Le kell ülniük a másik féllel, figyelembe kell venniük a délvidéki magyarok akaratát. Ez a demokrácia útja. Egyensúlyt fenntartó pólusok.

De ne legyenek hiú ábrándjaink. A mutyilistásokat már nem lehet reformálni. Ahogyan azokat sem akik eddig hozzájárultak közösségünk elbalkanizálódásához, és most kilépvén köreikből látszat demokráciát festegetnek. Ehhez már túl késői fázisban vannak. A belső és külső rothadás messziről bűzlik. És ettől a rothadástól beteg közösségünk. Mint egy test, amely kívülről erős szervezet benyomását kelti, de valójában a belső szervek 70% felmondta a szolgálatot. Közösségi testünk egészségéhez egy új összefogás szükségeltetik!

És ezt csak mi, VMDK-sok tudjuk biztosítani.

http://csonkaaron.blogspot.com/2015/07/valtas.html

 

 

 

Autonómiát!


Erősödik a vita délvidéki magyar közéletünkben. Az agyoncenzúrázott MNT alapítású lakájmédia hallgat. Az igazi vita és a közéleti gondolkodást serkentő publicisztika kiszorult az online médiumokba és a közösségi hálóra.

A fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy a mai VMDK Hírmondó keretében helyet adunk olyan írásoknak, amelyek más megközelítésből világítanak rá az egyre hangosabb, de a délvidéki nyomtatott és elektronikus médiában elhallgatott csetepatékra.

 

Szabó Angéla írása

Vargabetű

„ Hogy messziről nézve, miért lett volna példaértékű Varga László határozott és magabiztos kivonulása a játékbarlangból, az pofonegyszerű:ajtót mutatott volna.

Megmutatta volna, hogy hol rejtőzik az a titkos ajtó. Bebizonyíthatta volna a rebellis génekkel is rendelkező tagság számára, hogy nyílik ebből a pártból kifelé is ajtó, nem csak befelé.

Hogy a bejárat egyben a kijárat is. Ha a saját szemükkel lát(hat)ták volna, hogy még a birkatürelmű Vargának is végképp elege lett, nála is betelt a pohár, s ezért otthagyott csapot-papot, akkor talán mások is fölébredtek volna.

Megkockáztatom: az ajtócsapódás olyan bátorító hatású lehetett volna a tagságnak, mint a humorista szerinti kisnyúlnak a jófajta whisky. (Miután megissza, még a medvének is nekimegy.)"

„ Bebizonyosodik-e megint az, hogy a tiszta ruhát bekoszolni cseppet sem számít elmarasztalónak, de a szennyest jól látható helyre kiakasztani, közszemlére tenni, már bűn? „

Az egész írás elolvasható itt:

http://bozokiantal.blogspot.com/2015/07/vargabetu.html

 

Bozóki Antal írása

Egy a tábor, egy a zászló", egy vezér? Vagy...

„ A jelekből ítélve, növekszik a nyilvánosan is elégedetlenkedők, palotaforradalmárok száma a „diktátumok sorozatán alapuló párt- és közösség vezetési módszerek" ellen."

„ A minap, előbb Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, majd Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) volt elnöke, a temerini Kisebbségi Forum civil szerzet vezetője, fejtette ki a véleményét a témában.

Potápi – újságírói kérdésre válaszolva – elmondta: úgy gondolja, hogy „a vitáknak addig szabad helyt adni, amíg azok demokratikus keretek között zajlanak, de viszont ha elfogadtunk célokat, akkor azt közösen kell képviselni. Még inkább igaz ez a kisebb közösségekre, mert ahol van 10 millió vagy 1,5 millió magyar, ott lehet többpártrendszer, hiszen elbírja az adott közösség száma. Én itt ezt nem látom, és ha szétverjük ezt az erőteljes VMSZ-t és nemzeti tanácsot, akkor nem tudunk alternatívát felmutatni".[9]

Ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy (a 2011-es népszámlálás szerint 251 136 lélekszámú) vajdasági magyar közösség számára csakis az egypártrendszer (amely nem tűri a párbeszédet, és amely minden kritikus hangot támadásként értékel) az elfogadható, abban is csak a Vajdasági Magyar Szövetség. Több pártot ugyanis – Potápi szerint – a közösség nem bírna el. (A hivatalos magyar politika álláspontja, hogy „csak azzal a párttal működik együtt, amelyiknek van parlamenti képviselete". Illetve, a mi esetünkben, a VMSZ-el.)

Rossz politikai üzenet ez a (VMSZ-en kívüli) négy párt és a magyar közösség számára, egy olyan magyarországi kormánytisztviselő részéről, akinek hivatalból „minden magyarral" törődnie kellene. A nyilatkozat időzítése sem mutat túlságosan jó politikai érzékre, mivel éppen akkor hangzott el, amikor a VMSZ mély erkölcsi és politikai váltságban van.[10]

Egyúttal demokráciaellenes is, mivel egy „akolba" szeretné kényszeríteni az itteni magyarokat, amiről már régen kiderült, hogy nem lehetséges. Végül, de nem utolsó sorban, szöges ellentétben van az itteni sokéves gyakorlattal is.

Potápi állítását az egyik internetes kommentáló[11] még azzal is cáfolta, hogy Andorrának mindössze 76246 lakosa van, mégis négy politikai párt létezik, éspedig az Andorrai Liberális Párt (Liberal d'Andorra – PLA)a Szociáldemokrata Párt (Partit Socialdemòcrata – PS), a Demokratikus Központ(Centre Demòcrata Andorra – CDA) és a Demokratikus Fejlődés (Renovació Democràtica – RD)."

A teljes írás az alábbi link alatt olvasható:

http://bozokiantal.blogspot.com/2015/07/palotaforradalom-vmsz-ben.html

 

J. Garai Béla írása

Balliberális tam-tam

" Szóval okulhattunk Tusnádfürdőből, most már tudjuk, hogy kikkel is van dolgunk az akadékoskodó bírálók esetében: balliberális tam-tam fertőzöttekkel. Remélhetőleg még nem fertőződtek meg annyira, hogy ne tudnák levonni a tanulságot, és ezért a jövőben óvakodnak majd az odaátról érkező, ilyen veszélyes eszmékkel átszőtt szirénhangoktól, és visszatérnek a sikereket szavatoló táborba.

Talán még közvéleményünk is megnyugszik, nem kell tovább álmatlan éjszakákon át aggódnia legnagyobb pártunk egysége miatt. Nyugodtan visszatérhet mindennapi gondjaihoz, a krumplibeszerzéshez és a számlatörlesztéshez."

" Márpedig nemzetpolitikai szempontból, sugallta felszólalásával pártvezetőnk, jelenleg nincs nagyobb veszély, mint a balliberális tam-tam zene. Talán még a népességfogyásnál is nagyobb veszélyt jelent számunkra. Nyilván arra gondolt, hogy az ilyen balos ideológiával átszőtt barbár tam-tam képes teljesen megmérgezni a magyar nótákon nevelkedett embereink ártatlan lelkét. És elidegeníteni őket az ősmagyar nyenyeremuzsikától, ami újabban vezető politikusaink kedvenc zenéje.

Ám nemcsak a zenei ízlésükkel van baj eme nemzetidegen kritizálóknak, hanem azzal is, hogy miközben kerülik a felelősségvállalást, ők akarják megmondani, hogy a VMSZ mit hogyan csináljon. Vagyis folyton belekotyognának a magas politikába, amihez egyáltalán nem értenek. Mi több, arra is hajlamosak, hogy saját véleményt formáljanak. Még mit nem! Odáig merészkednek, hogy az „egy a zászló, egy a tábor" elvet is megkérdőjelezik, azt az elvet - hallottuk a pártvezetőtől -, aminek minden eddigi sikerünket köszönhetjük.

És nem holmiféle pluralizmusoknak és belekotyogásoknak."

A teljes írás elérhető az alábbi link alatt:

http://www.vajma.info/cikk/tulevel/498/Balliberalis-tam-tam.html

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél