DR. PÁLL SÁNDOR SÍRJÁNÁL

Mindenszentek és halottak napja alkalmából elhelyeztük az emlékezés virágait

 

 

 

Megemlékezések

Idén is megemlékeztünk az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett magyarokra 

 

 Mohol

 

Zombor

 

Az 1944/45-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokra emlékeztünk Csúrogon

 

  

 

Isterbác—Bezdán

1944.11.03.—2019.11.03.

 

A SAJÁTJAIT LENÉZŐ SUNYISÁG VÁGTÁJA

2019. október 30.

Magyarkás időzavarban

 

Személycsere történt ‒ magyarázkodik, két hónapos késéssel a mutyilistás párt által irányított tárgyilagos és naprakész magyar tömegtájékoztatás.

‒ Csak egy technikai módosításra került sor a köztársasági frakciónkban ‒ sumákol a délvidéki magyarságot hülyítő, apja által rángatott, politikai nagykorúságában gátolt vezető, akinek emlékezetéből már az is kirázódott, hogy ‒ nem is oly rég! ‒ mutyilistás pártjának négy képviselője együttműködési megállapodást kötött az albán Demokratikus Cselekvés Párttal,  létrehozva a Vajdasági Magyar Szövetség-Demokratikus Cselekvés Párt elnevezésű frakciót.

Technikai apróságnak nevezni a titkolódzás harminc ezüstjével csengő újabb megállapodást! ‒ méretes és kétszínű politikai pofátlanságnak számít.

Elhallgatni azt a tényt, hogy a magyarul tökéletesen beszélő (a régi helyére beugró!) tagtárs Nyugat-Bácskából és a Szerb Haladó Párt frakciójából segíti ki Belgrádban a haladók zászlaját meglovasítva lobogtató „magyar” képviselőket – ez is kimeríti a sajátjait mélyen lenéző, kétszínű  sunyiság fogalmát.

idozavarban

Haladó magyar frakció a szerbiai Népképviselőházban

2019 október 29.

Ha eddig valakinek kételye volt mit és kit képvisel a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai Népképviselőházban és csodálkozva figyelte kisebbségi pártként miért dorgálja meg a Bosnyákokat, Horvátokat ha azok kiállnak jogaikért, vagy értetlenül rázta a fejét amikor a Szerb Haladó Párt és Aleksandar Vucic "koszovói platformját" védte kioktatván a Dél-szerbiai és koszovói Albánokat, miért szavazzák meg az elért kisebbségi jogok szűkítését előirányozó törvényeket, miért hunyászkodnak meg a vajdasági parlamentben, miért játszanak alárendelt szerepet a magyar többségű önkormányzatokban, miért fonódtak össze annyira a helyi közösségi választásokon, hogy még egy listán is indulnak, azok most megnyugodhatnak mert megérkezett a válasz, amely világossá teszi mi is áll a háttérben.

A Magyar Nemzeti Tanács által alapított vagy befolyásolt médiumok (Magyar Szó, Hét Nap, Pannon RTV elsősorban) hathatós segítségével eddig azt az információt súllykolták a délvidéki magyar közvélemény felé, hogy a Népképviselőházban (Narodna Skupština)  egy kisebbségi albán - magyar frakció keretében ádáz harc folyik a magyar érdekek megvalósításáért. A frakció élén dr Pásztor Bálint áll.

Csakhogy ez már a múlté! Az Albán párt (PDD) képviselője elhagyta a frakciót (mert már nem bírta nézni azt a behódolást a Szerb Haladó Párt és Aleksandar Vucic felé) ami ezzel meg is szünt létezni, és így dr Pásztor Bálint tisztség és az alapfizetésén túli juttatások nélkül maradt volna.

De ezt egy hű koalíciós partner nem engedhet meg magának! Ezért fogták az egyik haladópárti képviselőt és megalakították a "VMSZ" parlamenti frakcióját! Logikus, mert szavazni úgysem szavaznak másképpen, mint ahogyan azt a haladópárt mondja, a Szerb Haladó Párt meg így már két frakcióra is szert tett (sajátja és egy "kisebbségi"), meg hát a pénzek is csöpögnek. Win-Win (nyertes-nyertes) helyzet mindenkinek. Kivéve a vajdasági magyarokat. A vajdasági magyarság érdekei meg úgysem számítanak! Csak a Prosperitati!

Így alakult újra az a bizonyos frakció amiben Babić prim.dr. Vlado (SNS), Kovács Elvíra (VMSZ) frakcióvezető helyettes, Pásztor dr Bálint frakcióvezető (VMSZ), Pék Zoltán(VMSZ), Fremond Árpád (VMSZ) foglaltak helyet.

Talán mondani sem kell, erről valahogyan elfelejtett tudósítani a sajtó és dr Pásztor Bálint sem dicsekedett vele a társadalmi hálókon. Pedig ez egy újabb "hatalmas siker" és igen érdekes hír a vajdasági magyarság számára!

Mert ezzel nyilvánvaló lett az önnálló magyar politizálás feladása és a Szerb Haladó Pártba való beolvádás. Igazolást nyert a VMDK azon állítása is mi szerint a VMSZ -nek a mindenáron hatalomban lenni elképzelésen kívül, jelenleg nincsen saját politikája. Nem a vajdasági magyar közösség érdekeit képviselik Belgrádban, hanem a szerbiai politikai elit érdekeit képviselik a magyar közösségen belül. Egyszerűen a Szerb Haladó Párt magyarul beszélő tagozata lettek.  Ahogyan azt már a társadalmi hálókon olvasni lehet: Vučić Magyarjainak Szövetsége.

Végezetül, szeretnénk gratulálni dr Pásztor Bálintnak a szerb haladó - haladó magyar frakcióvezetői tisztséghez! Ez egy embert próbáló feladat, amiben az elvszerűség és a folytonosság kiemelt érték!

 

http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина/састав/посланичке-групе-/посланичке-групе-.110.273.html

 

 

Egy magyar falusi iskola szétverése

2019. október 26.

Nyilas Mihály esete a következetességgel!

 

Egy éve tart a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános iskola diákjainak, dolgozóinak vergődése. Először az igazgatóválasztási előjátékok, majd utána a pártalapú foglalkoztatásból fakadó és kiteljesedő, magyar közösséget szétziláló   zűrzavar hullámai borzolják a kedélyeket.

Kezdjük az elejéről: ahogyan közeledett az iskolában az igazgatóválasztás ideje, a haladókkal közösen kormányzó, önmagát magyarnak nevező párt  is elérkezettnek látta annak az idejét, hogy saját csicskásait mozgósítva, rájuk bízza e falusi magyar iskola vezetésének ügyét.

Ennek érdekében gátlástalanul bevetette a pártalapú foglalkoztatást működtető legmocskosabb, legembertelenebb eszközeit. Kezdve a telefonon, SMS-eken keresztül történő befolyásolásokkal,  a pályázati támogatások megvonását kilátásba helyező zsarolásokon át, a dolgát addig jól végző igazgatóasszony lejáratásáig, mely a karaktergyilkosság összes elemét tartalmazta.

Látványosan elszaporodtak az „anonim feljelentők” és rövid időn belül minden elképzelhető tanügyi és egyéb felügyelőség meglátogatta a bácsgyulafalvi iskolát, ellenőrizve az igazgatóasszony és néhány „nem szakos tanár” munkáját. A haladókkal összefeküdt „magyar” párt csalódására a Felügyelőségek semmiféle elmarasztalható folyamatot, tényt nem találtak.

Így érkezett el az igazgatóválasztásról szóló pályázat kiírásának ideje és ekkor beindult a nagyüzem. Az addigi igazgatóasszony mellett a tisztséget megpályázta  még az iskola egyik, vidékről bejáró tanárnője, akit a haladókkal lepaktáló„magyar” párt  kiszemelt jelöltjeként neveztek meg.

A gyulafalvi iskola tantestületen belüli szavazásán az addigi igazgatóasszony 19 szavazatot,  míg a „magyar” párt  jelöltje 16 szavazatott  kapott. Az MNT is állást foglalt az igazgatóválasztás ügyében, mindkét jelölt kinevezését támogatva(?!). 

Ekkor érkezett az iskolába egy újabb tartományi felügyelőségi ellenőrzés, Drobina Mónika regőcei lakos feljelentése alapján, aki többek között az oktatás szintjének minőségét, a nem szakos tanárok foglalkoztatását kifogásolta. Nos, a feljelentést tevő hölgy a haladóknak behódoló„magyar” párt  regőcei helyi szervezetének az elnöke. Regőce 60 km távolságra van Bácsgyulafalvától és az illető hölgynek soha semmilyen kapcsolata   nem volt  a szóban forgó bácsgyulafalvi iskolával! Természetesen a tartományi ellenőrök ismét mindent rendben találtak.

Ezek után az iskolaszék is állást foglalt és 6:3-as szavazatarányban az addigi igazgatóasszonyt támogatta a haladóknak behódoló „magyar” párt  jelöltjével szemben. Ennek a pártnak a jelöltjére csak az a három személy szavazott, akiket  az alapító képviseletében Zombor város nevezett ki.

A továbbiakban a  pályázati anyag Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárhoz került, aki  annak a pályázónak a kinevezését javasolta, aki nem élvezte sem az iskola tantestületének, sem az iskolaszéknek a támogatását. 

Az oktatási miniszter, a történtek után, új pályázatot írt ki. Mivel az addigi igazgató megbízatása lejárt, Nyilas Mihály, tartományi titkárként, törvényes lehetőségével élve, a gyulafalvi iskola élére mégis azt a személyt nevezte ki megbízott igazgatónak, aki ‒ volt pályázóként! ‒ nem élvezte sem a tantestület sem pedig az iskolaszék támogatását (!).

A történtek következtében még nagyobb felfordulás keletkezett az iskola életében. A pártalapon megbízott igazgató igyekezett eleget tenni megbízóinak: azonnal szerződést bontott néhány, „magyar” pártja szempontjából elfogadhatatlan, „nem szakos” tanárral és helyettük azonnal foglalkoztatott, pártja szempontjából megfelelő, „nem szakos tanárokat”. Mint ahogy kiderült, olyanokat is, akik magyar nyelven nem is oktathattak.

A kinevezett igazgató, szakmai és jogi felkészületlenségéből fakadóan, egyre erősebben konfrontálódott a szülők tanácsával és az iskolaszékkel is. Természetesen, az új pályázat kiírása után is, újra csak az előző pályázaton részt vett két jelölt pályázott. 

Közben az iskolában a fejetlenség a tanítás terén is egyre fokozódott: egy méltatlan módon megünnepelt iskolanap; az iskola folyamatban lévő pályázatainak kivitelezési munkálatai  hátérbe szorultak; az iskola anyaországi kapcsolatrendszere is felszámolódott! ‒ ugyanis mindennél fontosabbá vált a pártalapú többség biztosítása a tantestületen és az iskolaszéken belül. A haladókkal összefeküdt „magyar” párt tisztségviselői egyenként és személyesen keresték fel a tanárokat és fűt-fát ígérve győzögették őket arról, hogy kit is kell minden áron támogatniuk.

Időközben  az iskolaszék tagjainak lejárt a mandátuma és a tantestületen belül is  új iskolaszéki tagok kerültek megválasztásra. A folyamatos nyomásgyakorlás és a faluban folytatott hazug propaganda hatására, a második pályázat lezárása utáni szavazáson, a tantestületben fordult a helyzet és a tantestület többsége ez alkalommal (persze, az újonnan alkalmazott „nem szakos tanárokkal”) a már kinevezett igazgatót támogatta 26 szavazattal, szemben a régi igazgatóval,  aki 11 támogató szavazatott kapott. A szavazás másnapján azonban a kinevezett igazgató visszavonta a jelöltségét (!) és lemondott (személyes okokra hivatkozva) a kinevezett igazgatói tisztségéről is.

Az MNT ezúttal nem élt törvény adta véleményezési lehetőségével, nem válaszolt az iskola által felterjesztett beadványra. (Ide tartozó tény: Bácsgyulafalva az MNT elnökének szülőfaluja.) Ez a hallgatás felettébb szokatlan az MNT részéről, mivel a bácsgyulafalvi iskola a bácskertesi (kupuszinai) mellett az egyedüli magyar többségű oktatási intézmény Nyugat- Bácskában.

Ezek után a bácsgyulafalvi iskolaszék már csak egy jelöltről, a régi igazgató sorsáról dönthetett, akinek a  kinevezésére vonatkozó javaslat 5 szavazatot kapott. Időközben Nyilas Mihály Tartományi Oktatási Titkár újabb megbízott igazgatót nevezett ki, akinek megígérték hogy mindenképp igazgatót csinálnak belőle.

Természetesen a pályázati anyag újra Nyilas Mihályhoz került és az ő véleményezésével megérkezett az Oktatási Miniszter döntése is. Az Oktatási Miniszter – Nyilas Mihály indoklására hivatkozva, aki nem támogatta a régi igazgató kinevezését, mivel a jelölt, ezúttal a tantestületen belül, már nem kapta meg a többségi támogatást, ami gondot okozhat az iskola működésében ‒ újra kiíratja az igazgató megválasztására vonatkozó pályázatot.

Tudathasadás ez a javából! Az első pályázati kiírásnál Nyilas Mihály, indoklás nélkül, azt a jelöltet támogatta, akit sem a bácsgyulafalvi iskola tantestülete, sem az iskolaszéke nem támogatott. A második pályázat véleményezésénél pedig, az iskolaszék döntésével szemben, nem támogatta az egyetlen jelöltet, arra hivatkozva,  hogy az egyetlen jelölt nem élvezi a tantestület támogatását (az iskola alapszabálya szerint a tantestület csak véleményez, a döntéshozó szerv az  iskolaszék).

A történtek után az iskolaszék két tagja, akiket a tantestület választott meg, személyes okokra hivatkozva, lemondott iskolaszéki tagságáról, majd ezt követően ‒ tiltakozásból! ‒ a szülők tanácsa által megválasztott három iskolaszéki tag is hasonlóan cselekedett. 

A kinevezett igazgató folytatja szakmailag és jogilag felkészületlen elődjének gyakorlatát, és a haladóknak behódoló „magyar”  pártját népszerűsítve, tovább halmozza  jogszerűtlen döntéseit, csak az iskolában uralkodó zűrzavart fokozva!

A tanév kezdetén ‒ mellőzve a Bácsgyulafalván élő „nem szakos tanárok” foglalkoztatását! ‒ újabb, utazó és „nem szakos tanárokat”  foglalkoztat a bácsgyulafalvi  iskolában, akik még sosem dolgoztak az általános iskolai oktatásban, az iskola költségvetését felesleges útiköltségekkel terhelve, és a gyerekeket a késő esti órákig az iskolában tartva. 

A történet csattanója talán az is lehetne, hogy e gyalázatos önfelszámolási zűrzavar ellenére, a Zombor községhez tartozó iskolák közül, a bácsgyulafalvi iskola végzős tanulói érték el a 2018-as év érettségi vizsgáján a legjobb eredményt!

Mindent összegezve: egy jól működő és sikeres magyar falusi iskola leépítésének, ellehetetlenítésének és bedarálásának  ‒  amihez még az MNT is hallgatólagosan hozzájárul! ‒  tanúi vagyunk.
Miért nem igazgathatja ezt az iskolát továbbra is az a párton kívüli szakember, Varga Rajnai Rózsa, aki az elmúlt nyolc évben a környék legeredményesebb általános iskolájának igazgatója volt?

Ennek a bácsgyulafalvi volt iskolai igazgatónőnek az a legnagyobb bűne, hogy nem tagja a haladókkal  összefeküdt „magyar” pártnak. Másik nagy bűne az, hogy szakmai körökben, több alkalommal is, nyíltan kiállt a falusi iskolák megőrzésének fontossága mellett! Kijelentette, hogy a jövőben harcolni fog azért, hogy a nyugat-bácskai magyar gyerekek részére létrehozandó iskolaközpont(ok) magyar többségű iskolá(k)ban legyen(ek) létrehozva és a gyerekeket ne vigyék be, egy városi, nem magyar többségű iskola olvasztótégelyébe.

Persze, ez az elképzelés szemben áll azzal a haladókkal összefeküdt „magyar” párt elképzelésével,  mely a magyar oktatási központot Zombor városában alakítaná ki ‒ és nem egy magyar többségű iskola keretében.

A jelenlegi kormányzásban bűnrészes „magyar” párt és nyugat-bácskai képviselőjének, Pelt Ilonának, legújabb nyugat-bácskai magyar-ellenes tevékenységét részletezve, lehangoltan közölhetjük: nem véletlenül távoznak, menekülnek szülőföldjükről a magyar fiatalok.

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél