ALATTOMOS POLITIKAI JÁTSZMA ÁLDOZATA LETT A MAGYAR MOZGALOM ÉS A VMDK KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI LISTÁJA

2016. április 12.

Pásztor István a választások kiírásának napján eldöntötte, hogy bármi áron, eszközökben nem válogatva, eléri, hogy az április 24-ei választásokon ne jelenhessen meg egy másik magyar lista.

A listáink elleni támadássorozatot Óbecsén indították, kifogásolva, hogy a „Magyar mozgalom" szókapcsolat szerepel a választási listáink elnevezésében. A Közigazgatási Bíróságon megvédtük az óbecsei listát, és megvédtük valamennyi listánk elnevezését.

A következő ellehetetlenítési kísérlet a Dr. Bíró István és Dr. Nyírádi Miklós által vezetett kishegyesi önkormányzati listánk ellen zajlik. A kishegyesi választási bizottság olyan dokumentumok benyújtásának elmulasztása miatt utasította el a listánk kihirdetését, amely dokumentumok pótlását a bizottság nem is kérte a listaállítótól. A jelöltlistánk elutasítása ellen a Közigazgatási Bírósághoz fordultunk felebbezéssel.

A már kihirdetett vajdasági parlamenti listánkat is támadás érte. A kifogás benyújtója azt kérdőjelezte meg, hogy a listanevünkben első helyen a magyar nyelvű elnevezés szerepel, és csak ezt követi a cirill betűs szövegrész. A kifogást formálisan egy újvidéki választópolgár nyújtotta be, de a kifogásról szóló szavazáskor egyértelműen kiderült, hogy emögött is a VMSZ állt. A kifogást a Tartományi Választási Bizottság nagy többséggel utasította el, csak a VMSZ és a Szerb Radikális Párt képviselői szavaztak a tartományi listánk elbuktatására. Még a Szerb Haladó Párt képviselői is tartózkodtak. Kíváncsian várjuk, hogy a VMSZ kieszközli-e, hogy a kifogás benyújtója a Közigazgatási Bírósághoz forduljon felebbezéssel.

Az utolsó és legalattomosabb támadás a köztársasági parlamenti listánkat érte – habár erről mindeddig mi is csak a sajtóhírekből értesültünk, a hivatalos végzést és indoklást még mindig nem kaptuk meg a Köztársasági Választási Bizottságtól. Szombaton (április 10-én) kora este az aláírási ívek többkörös átvizsgálása után a Köztársasági Választási Bizottság megállapította, hogy 194 hitelesített aláírás hiányzik a listánk kihirdetéséhez. A Választási Bizottság 9806 aláírást érvényesnek nyilvánított, és 48 órát adott a hiányzó aláírások pótlására. Hétfőn (április 12-én) este további 793 aláírást adtunk át, és a Köztársasági Választási Bizottság megállapította, hogy ezek között elegendő számú, rendben levő aláírás van ahhoz, hogy a listánkat ki lehessen hirdetni – ennek ellenére ezt mégsem tette meg. A választási bizottság döntésében arra hivatkozik, hogy a választási anyagba való utólagos betekintéssel megállapították, hogy abban 1611 olyan aláírás található, amelyet eltulajdonított pecséttel hitelesítettek.

A mai döntés előzményeként, a Köztársasági Választási Bizottság tegnap éjszakai ülésén a VMSZ-t képviselő választási bizottsági tag vádolta meg aláíráshamisítással a választási listánkat. Ezt követően döntött a Választási Bizottság a teljes választási anyagunk újbóli átvizsgálásáról. Felettébb furcsa körülmény, hogy a VMSZ-t képviselő bizottsági tag pontosan tudta, hogy az aláírási ívek közül mely városból származó ívek között lehetnek hamisítottak. Reméljük, hogy egyszer fény derül arra a politikai játszmára is, amely a választási listánkkal kapcsolatban a háttérben lezajlott.

A csalást azok követték el, akik belgrádi helyszíneken gyűjtötték az aláírásokat, a Belgrádból felkínált segítséget pedig azért kényszerültünk elfogadni, mert az óbecsei listánk ellen indított eljárás miatt egy teljes hétre fel kellett függesztenünk az aláírások gyűjtését egész Vajdaság területén. Olyan emberek hamisítottak, akik a szavazatszedő bizottsági helyeinkért cserébe ajánlották fel az aláírásaikat. Mi a lehető legnagyobb alapossággal jártunk el. Minden aláírásgyűjtő ívet és személyi számot leellenőriztünk, és egyetlen olyan ívet sem adtunk át a választási bizottságnak, amelyen nem szerepelt bírósági pecsét, bírósági ikatatószám, az aláíráshitelesítő és a választópolgár aláírása. A legnagyobb körültekintés mellett se tudhattuk, hogy valakik eltulajdonított bírósági pecséttel hitelesítették ezeket az íveket. Cselekedetükkel hihetetlen politikai kárt okoztak a Magyar Mozgalom és a VMDK közös listájának.

Az aláíráshamisítás rendkívül súlyos bűncselekmény. Mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy valakik erre vetemedtek. Ezért, a választási listánk nevében Csonka Áron és Szilágyi Dorottya, a lista benyújtására felhatalmazott személyek a holnapi napon a belgrádi rendőrségen ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást kezdeményeznek.

A választási listánk megsemmisítése a jogállam csődje. Amennyiben Szerbia jogállamként működne, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy egy bírósági pecsét illetéktelen személyek kezébe kerül, és heteken keresztül senki nem veszi ezt észre.

Az se fordulhatna elő egy jogállamban, hogy a Köztársasági Választási Bizottság által egyszer már érvényesnek nyilvánított aláírásokról több nappal az ellenőrzés és érvényessé nyilvánítást követően derül ki, hogy azok mégsem érvényesek.

Hiánypótlásra már nincs jogi lehetőség. Tudomásul vesszük, hogy rajtunk felülkerekedő erők köztársasági szinten megakadályozták a választási indulásunkat.

Ugyanakkor – és mindezen túl – óriási sikernek tartjuk, hogy alig több mint féléves működés után eljutottunk oda, hogy sok-sok ezer ember bennünket tiszteljen meg támogatói aláírásával. Valamennyiükre büszkék vagyunk, és valamennyiüknek köszönjük a kiállást mellettünk. Hisszük, hogy az az erő, amely itt az utóbbi hónapokban felépült, ezzel nem tűnik el nyomtalanul, és ígérjük, nem hagyjuk őket cserben. Sőt, ebből csak megerősödve kerülünk ki. Sem a Magyar Mozgalmat, sem a VMDK-t nem lehet „eltakarítani"! Ezt április 24-én be is bizonyíthatják, a Mozgalom és a VMDK közös tartományi és helyi önkormányzati listáinak támogatásával.

Varga László és Csonka Áron

Átadtuk a köztársasági választási listánkat a "Magyar mozgalom - hogy változtassunk! – VMDK"

2016. április 8.

„Azzal a nem palástolt céllal indulunk az áprilisi választásokon, hogy a rosszkedvű, csalódott, reményét vesztett és folyamatosan sorvadó vajdasági magyarságot felrázzuk a tespedtségéből, hogy cselekvésre ösztönözzük, hogy megszabadítsuk a vajdasági magyar közéletet a kirekesztéstől, a félelemtől, az egyszólamúságtól és a pártalapú foglalkoztatástól. Mára oda jutottunk, hogy a magyar ember nem csak az időről időre újra fellángoló szerb nacionalizmustól, az Európát máris megosztó migránsáradattól fél, hanem a helyi magyar kiskirályok kicsinyes zsarnokoskodásától és önkényétől is. Hiszünk abban, hogy van kiút a jelenlegi válságból. Ennek érdekében sok mindennek változnia kell, de a változást csak mi – vajdasági magyar emberek – érhetjük el úgy, hogy felállunk és teszünk ennek érdekében. Végtére is sok minden éppen rajtunk múlik. Cselekedjünk és változtassunk! Varázsvesszőnk ugyan nincs, de vannak őszinte, határozott és világos elképzeléseink arról, mit kellene, és mit tudnánk másként csinálni, milyen környezetet, milyen vezetőket és milyen közéletet szeretnénk."

ÚJVIDÉK: Átadta tartományi jelöltlistáját az MM és a VMDK koalíciója

„A csalódott magyar választók állnak a középpontban"

Csütörtök este valamivel kilenc óra előtt a Tartományi Választási Bizottság átvette a Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron választási jelöltlistát, melyet közel 3 400 polgár támogatott aláírásával. A listát dr. Korhecz Tamás és Csonka Áron vezeti, a teljesség igénye nélkül az első helyeken szereplő jelöltek között vannak Szabó Lalić Dóra szabadkai ügyvédnő és Csanádi Attila szabadkai vállalkozó is. A lista hatvan jelölt nevét tartalmazza összesen, Korhecz Tamás nyilatkozatában elmondta, hogy többségük az MM által állított képviselőjelöltnek számít. Hangsúlyozta, hogy erős, objektív, valós alternatívát kívánnak felkínálni a vajdasági magyar szavazók számára, azok számára, akik elégedetlenek a jelenlegi helyzettel és a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásával. Mint hozzátette, a csalódott magyar választók állnak a középpontban. Autonómiapártinak nevezte a jelöltlistát, ahogyan arra már neve is utal, mely mind a tartomány autonómiájára, mind a vajdasági magyarok autonómiatörekvéseinek támogatására vonatkozik. Elmondása szerint párton kívüli, társadalmi érdekeltségű személyek szerepelnek a leginkább az MM és a VMDK közös listáján, melyet a Horvátok Demokratikus Közössége is támogat, s egy kivétellel a magyar közösség tagjai közül került ki a hatvan jelölt.

Korhecz arról is beszámolt, hogy holnap átadják a köztársasági jelöltlistát, mert sikeresen összegyűjtötték az ehhez szükséges tízezer aláírást.

Nyilatkozatában Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke arra fektette a hangsúlyt, hogy nagy eredménynek számít a tartományi listához összegyűjtött 3 400 aláírás, mert azt különféle nyomások ellenére sikerült elérnie a koalíciónak. Azokhoz szólnak, mint mondta, akik nem tartják megfelelőnek a jelenlegi politikai irányt.

2016.04.07.
www.magyarszo.com

A VMDK listája a 13. Zomborban

A zombori Városi Választási Bizottság hitelesítette a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Horvátok Demokratikus Közössége közösen benyújtott választási listáját. A 21 nevet tartalmazó, 661 aláírással támogatott listát Elvegyi Ákos adta át a bizottságnak.

A VMDK – Magyar mozgalom – hogy változtassunk! elnevezésű listát Szladek László zombori vállalkozó vezeti, majd Keszég Kornél telecskai menedzser és Devčić Livia bezdáni főnővér következnek. A párt kiemelkedő politikusai, Elvegyi Ákos és Horváth-Ódry Márta a lista két utolsó helyén szerepelnek.

2016.04.04.

www.magyarszo.com

Szabadka: A Mozgalom a polgári Szabadkáért csoportosulás is átadta listáját

Ma délután a Mozgalom a polgári Szabadkáért csoportosulás átadta önkormányzati választási listáját. A jelöltlistán 67 név szerepel. Szerb, magyar, horvát és bunyevác jelöltek is helyet kaptak a listán.

Maglai Jenő, listavezető, Mozgalom a polgári Szabadkáért: „Amit még lényeges erről a listáról elmondani, hogy ez igazából polgárok csoportja, egy civil listáról van szó, és olyan elvárásaink vannak és olyan elveink, ami alapján szeretnénk sok mindent változtatni Szabadkán. Elsősorban azt a pártdominanciát és azt a rendszert, ami az elmúlt tíz-húsz évben ezt az önkormányzatot jellemezte. Ami azt jelenti, hogy a pártok nem tudtak megbirkózni azokkal a kihívásokkal, ami a város fejlődését illeti. A város hanyatlása egyértelmű az elmúlt két évtizedben, és ezen szeretnénk változtatni ezzel a listával. Azt gondolom, példaértékű az, hogy sikerült összegyűjtenünk majdnem 2200 aláírást a polgárok részéről, ekkora számban támogatták a szabadkaiak ezt a listát, ami, még egyszer kihangsúlyozom, hogy civil lista és ebből kifolyólag a választástól győzelmet várunk, nem kevesebbet, hanem győzelmet."

2016.04.04.

www.pannonrtv.com

Zenta: Átadta listáját a Magyar Mozgalom és a VMDK

Zentán ma délután adták át önkormányzati választási listájukat a Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista képviselőjelöltjei. A listán 19 jelölt neve szerepel, akiknek indulását összesen több mint 600 személy támogatta az aláírásával.

– Nagyon örülünk annak, hogy átadhattuk a listánkat, és szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki aláírásával támogatta a választásokon való indulásunkat. Mindenki önként, szabadon jött aláírni, hiszen mi se pénzt, se hatalmat nem használtunk fel arra, hogy listát állítsunk, és erre nagyon büszkék vagyunk – nyilatkozta a listaátadást követőn dr. Zsoldos Ferenc, a lista vezetője, aki elmondta, a lista második helyén Gordán József nyugalmazott tanító, a harmadikon Burány Katalin magyartanár, néprajzkutató, a negyediken Sándor József szövetkezeti vezető, az ötödiken pedig Kókai Péter újságíró szerepel.

– A Magyar Mozgalom nem tipikusan választási formáció, hanem jóval több annál. A Magyar Mozgalom változást szeretne elérni, szeretné újra demokratizálni a délvidéki magyar közösséget. A választásokon való indulás inkább kényszerhelyzet volt számunkra, ugyanis mivel az elmúlt fél évben nem sikerült demokratizálnunk a társadalmunkat, ezért kíváncsiak voltunk arra, melyik utat szeretné járni a délvidéki magyarság, azt, amit eddig is járt, tehát egy hihetetlenül centralizált, fölülről lefelé építkező, és adott esetben kizárólag a párttagoknak előnyt biztosító közösséget szeretne építeni, vagy egy ennél sokkal nyitottabb, egy mindenkinek helyet biztosító rendszert. Mi az utóbbiért küzdünk. A választásoknak tehát elsősorban az a tétje, hogy lesz-e délvidéki magyar megújulás, vagy sem. Mindennek eldöntése a választópolgárok kezében van – hangsúlyozta dr. Zsoldos Ferenc.

A Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista várhatóan a 4-es sorszámmal indul majd az önkormányzati választásokon, ugyanis Zentán eddig hivatalosan 3 listát hirdetettek ki, a Szerb Haladó Pártét, a Vajdasági Magyar Szövetségét és a Demokrata Pártét.

H. A. (Vajdaság Ma)

2016.04.04.

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél