ELŐTERJESZTÉS - Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében

ELŐTERJESZTÉS  ̶  SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Napirendipont-javaslat a Magyar Nemzeti Tanács

20. rendes ülésére

Az  MNT ügyrendjének 29., 30. és 31. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács soron következő 20. rendes ülésére a következő napirendi pont megvitatását javaslom:

Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében

Határozatjavaslat:

1. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja azt az ésszerűsítési folyamatokra hivatkozó döntést, amelynek következtében a Zomborhoz tartozó 14 falusi településen a fiókkönyvtárak a jövőben csak részmunkaidőben állnak a falvakban élők rendelkezésére (mintegy 40 000 emberről van szó), akik között számottevő a magyar közösséghez tartozók lélekszáma.

2. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja a falvak kulturális-művelődési életterének ilyen módon történő korlátozását – leépítését, különös tekintettel magyar közösségünk szerzett kisebbségi jogainak a csorbítására is.

3. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja azt a cinikusan magyarellenes megoldást is, melynek következtében a felmondásban részesült tíz személy közül öten a magyar nemzetkisebbséghez tartoznak, akikre nem vonatkozik az alapító állami szerv által vállalt törvényes kötelezettség, mely a részarányos foglalkoztatás gyakorlati megvalósítását tűzte zászlajára!

4. A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja Zombor Város Képviselő-testületét, hogy soron következő ülésén, azonnali hatállyal módosítsa a Városi Képviselő-testület 37. ülésén (2016. 02. 05-én) meghozott döntését: ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA SOMBORA ZA 2015.GODINU, amely Zombor város közalkalmazottai létszámának 2015. évi csökkentésére vonatkozik, amely döntés jogi alapul szolgált a zombori  Bieliczky Károly Városi Könyvtár igazgatójának és Igazgató Bizottságának az ésszerűsítés ilyen módon történő végrehajtására.

 5. A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja Zombor Város Képviselő-testületét hogy azonnali hatállyal távolítsa el tisztségéből az MNT által is kiemelt jelentőségű intézmény igazgatóját, tekintetbe véve ezen határozat 1., 2., és 3. pontjába foglaltakat, valamint az igazgató tömegtájékoztatási eszközeinkben való szereplését, megnyilvánulásait, kommunikációját az adott témakör kapcsán.

 6. A Magyar Nemzeti Tanács azonnali hatállyal kezdeményezi Pelt Ilona felmentését, aki a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtár igazgató bizottságának tagja, akit a Magyar Nemzeti Tanács javasolt e tisztség betöltésére. Bebizonyosodott, hogy a szóban forgó személy, az igazgató bizottság tagjaként, képtelen volt vállalt feladatának ellátására, melynek következtében súlyosan megsérült a nyugat-bácskai magyarság nemzeti érdeke, melynek részleteiről a Tanácsot sem tájékoztatta idejében és megfelelő módon, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint a magyar közösség legfőbb érdekérvényesítő szerve idejében és hatékony fellépésével megelőzze azokat a káros következményeket, melyek nemzeti  közösségünk megmaradásának ártanak.

Indoklás:

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének 2016. szeptember  2-án kiadott közleménye elégtelen megnyilatkozás a Nyugat-Bácskában élő magyar nemzetkisebbség érdekeinek védelmében.

 A Magyar Nemzeti Tanácsnak a legerélyesebben és azonnal fel kell lépnie nemzeti sérelmeink orvoslása, nemzeti érdekeink érvényre juttatása ügyében.

                                                         Tari István                                                                            

Hol kezdődik a magyar érdekvédelem?

2016. május 2.

Életpályamodell nélkül...

Tari István az MNT 16. ülésén
2016. április 27.
Filmforrás: Pannon RTV

Pártlappá vált

2016. május 2.

A Kilátó nincs a világhálón
Cenzúra van!
Amiről vitatkoznunk kellene!
Hogy jutottunk el idáig?

Tari István az MNT 16. ülésén
2016. április 27.
Filmforrás: Pannon RTV

 

Listánkról

 2016. április 20.

 

 Magyar mozgalom - hogy változtassunk!

– Dr. Korhecz Tamás – VMDK

 Tari István óbecsei választási listavezetőnk nyilatkozik

Élhetőbb világot működtetnénk!

Közösségünk javára cselekednénk!

Szolgálni szeretnénk! 

 

Forrás: Szubjektív – 2016.04.18. – Választások 2016, Pannon Rtv

ALATTOMOS POLITIKAI JÁTSZMA ÁLDOZATA LETT A MAGYAR MOZGALOM ÉS A VMDK KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI LISTÁJA

2016. április 12.

Pásztor István a választások kiírásának napján eldöntötte, hogy bármi áron, eszközökben nem válogatva, eléri, hogy az április 24-ei választásokon ne jelenhessen meg egy másik magyar lista.

A listáink elleni támadássorozatot Óbecsén indították, kifogásolva, hogy a „Magyar mozgalom" szókapcsolat szerepel a választási listáink elnevezésében. A Közigazgatási Bíróságon megvédtük az óbecsei listát, és megvédtük valamennyi listánk elnevezését.

A következő ellehetetlenítési kísérlet a Dr. Bíró István és Dr. Nyírádi Miklós által vezetett kishegyesi önkormányzati listánk ellen zajlik. A kishegyesi választási bizottság olyan dokumentumok benyújtásának elmulasztása miatt utasította el a listánk kihirdetését, amely dokumentumok pótlását a bizottság nem is kérte a listaállítótól. A jelöltlistánk elutasítása ellen a Közigazgatási Bírósághoz fordultunk felebbezéssel.

A már kihirdetett vajdasági parlamenti listánkat is támadás érte. A kifogás benyújtója azt kérdőjelezte meg, hogy a listanevünkben első helyen a magyar nyelvű elnevezés szerepel, és csak ezt követi a cirill betűs szövegrész. A kifogást formálisan egy újvidéki választópolgár nyújtotta be, de a kifogásról szóló szavazáskor egyértelműen kiderült, hogy emögött is a VMSZ állt. A kifogást a Tartományi Választási Bizottság nagy többséggel utasította el, csak a VMSZ és a Szerb Radikális Párt képviselői szavaztak a tartományi listánk elbuktatására. Még a Szerb Haladó Párt képviselői is tartózkodtak. Kíváncsian várjuk, hogy a VMSZ kieszközli-e, hogy a kifogás benyújtója a Közigazgatási Bírósághoz forduljon felebbezéssel.

Az utolsó és legalattomosabb támadás a köztársasági parlamenti listánkat érte – habár erről mindeddig mi is csak a sajtóhírekből értesültünk, a hivatalos végzést és indoklást még mindig nem kaptuk meg a Köztársasági Választási Bizottságtól. Szombaton (április 10-én) kora este az aláírási ívek többkörös átvizsgálása után a Köztársasági Választási Bizottság megállapította, hogy 194 hitelesített aláírás hiányzik a listánk kihirdetéséhez. A Választási Bizottság 9806 aláírást érvényesnek nyilvánított, és 48 órát adott a hiányzó aláírások pótlására. Hétfőn (április 12-én) este további 793 aláírást adtunk át, és a Köztársasági Választási Bizottság megállapította, hogy ezek között elegendő számú, rendben levő aláírás van ahhoz, hogy a listánkat ki lehessen hirdetni – ennek ellenére ezt mégsem tette meg. A választási bizottság döntésében arra hivatkozik, hogy a választási anyagba való utólagos betekintéssel megállapították, hogy abban 1611 olyan aláírás található, amelyet eltulajdonított pecséttel hitelesítettek.

A mai döntés előzményeként, a Köztársasági Választási Bizottság tegnap éjszakai ülésén a VMSZ-t képviselő választási bizottsági tag vádolta meg aláíráshamisítással a választási listánkat. Ezt követően döntött a Választási Bizottság a teljes választási anyagunk újbóli átvizsgálásáról. Felettébb furcsa körülmény, hogy a VMSZ-t képviselő bizottsági tag pontosan tudta, hogy az aláírási ívek közül mely városból származó ívek között lehetnek hamisítottak. Reméljük, hogy egyszer fény derül arra a politikai játszmára is, amely a választási listánkkal kapcsolatban a háttérben lezajlott.

A csalást azok követték el, akik belgrádi helyszíneken gyűjtötték az aláírásokat, a Belgrádból felkínált segítséget pedig azért kényszerültünk elfogadni, mert az óbecsei listánk ellen indított eljárás miatt egy teljes hétre fel kellett függesztenünk az aláírások gyűjtését egész Vajdaság területén. Olyan emberek hamisítottak, akik a szavazatszedő bizottsági helyeinkért cserébe ajánlották fel az aláírásaikat. Mi a lehető legnagyobb alapossággal jártunk el. Minden aláírásgyűjtő ívet és személyi számot leellenőriztünk, és egyetlen olyan ívet sem adtunk át a választási bizottságnak, amelyen nem szerepelt bírósági pecsét, bírósági ikatatószám, az aláíráshitelesítő és a választópolgár aláírása. A legnagyobb körültekintés mellett se tudhattuk, hogy valakik eltulajdonított bírósági pecséttel hitelesítették ezeket az íveket. Cselekedetükkel hihetetlen politikai kárt okoztak a Magyar Mozgalom és a VMDK közös listájának.

Az aláíráshamisítás rendkívül súlyos bűncselekmény. Mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy valakik erre vetemedtek. Ezért, a választási listánk nevében Csonka Áron és Szilágyi Dorottya, a lista benyújtására felhatalmazott személyek a holnapi napon a belgrádi rendőrségen ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást kezdeményeznek.

A választási listánk megsemmisítése a jogállam csődje. Amennyiben Szerbia jogállamként működne, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy egy bírósági pecsét illetéktelen személyek kezébe kerül, és heteken keresztül senki nem veszi ezt észre.

Az se fordulhatna elő egy jogállamban, hogy a Köztársasági Választási Bizottság által egyszer már érvényesnek nyilvánított aláírásokról több nappal az ellenőrzés és érvényessé nyilvánítást követően derül ki, hogy azok mégsem érvényesek.

Hiánypótlásra már nincs jogi lehetőség. Tudomásul vesszük, hogy rajtunk felülkerekedő erők köztársasági szinten megakadályozták a választási indulásunkat.

Ugyanakkor – és mindezen túl – óriási sikernek tartjuk, hogy alig több mint féléves működés után eljutottunk oda, hogy sok-sok ezer ember bennünket tiszteljen meg támogatói aláírásával. Valamennyiükre büszkék vagyunk, és valamennyiüknek köszönjük a kiállást mellettünk. Hisszük, hogy az az erő, amely itt az utóbbi hónapokban felépült, ezzel nem tűnik el nyomtalanul, és ígérjük, nem hagyjuk őket cserben. Sőt, ebből csak megerősödve kerülünk ki. Sem a Magyar Mozgalmat, sem a VMDK-t nem lehet „eltakarítani"! Ezt április 24-én be is bizonyíthatják, a Mozgalom és a VMDK közös tartományi és helyi önkormányzati listáinak támogatásával.

Varga László és Csonka Áron

Átadtuk a köztársasági választási listánkat a "Magyar mozgalom - hogy változtassunk! – VMDK"

2016. április 8.

„Azzal a nem palástolt céllal indulunk az áprilisi választásokon, hogy a rosszkedvű, csalódott, reményét vesztett és folyamatosan sorvadó vajdasági magyarságot felrázzuk a tespedtségéből, hogy cselekvésre ösztönözzük, hogy megszabadítsuk a vajdasági magyar közéletet a kirekesztéstől, a félelemtől, az egyszólamúságtól és a pártalapú foglalkoztatástól. Mára oda jutottunk, hogy a magyar ember nem csak az időről időre újra fellángoló szerb nacionalizmustól, az Európát máris megosztó migránsáradattól fél, hanem a helyi magyar kiskirályok kicsinyes zsarnokoskodásától és önkényétől is. Hiszünk abban, hogy van kiút a jelenlegi válságból. Ennek érdekében sok mindennek változnia kell, de a változást csak mi – vajdasági magyar emberek – érhetjük el úgy, hogy felállunk és teszünk ennek érdekében. Végtére is sok minden éppen rajtunk múlik. Cselekedjünk és változtassunk! Varázsvesszőnk ugyan nincs, de vannak őszinte, határozott és világos elképzeléseink arról, mit kellene, és mit tudnánk másként csinálni, milyen környezetet, milyen vezetőket és milyen közéletet szeretnénk."

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél