Átadtuk a köztársasági választási listánkat a "Magyar mozgalom - hogy változtassunk! – VMDK"

2016. április 8.

„Azzal a nem palástolt céllal indulunk az áprilisi választásokon, hogy a rosszkedvű, csalódott, reményét vesztett és folyamatosan sorvadó vajdasági magyarságot felrázzuk a tespedtségéből, hogy cselekvésre ösztönözzük, hogy megszabadítsuk a vajdasági magyar közéletet a kirekesztéstől, a félelemtől, az egyszólamúságtól és a pártalapú foglalkoztatástól. Mára oda jutottunk, hogy a magyar ember nem csak az időről időre újra fellángoló szerb nacionalizmustól, az Európát máris megosztó migránsáradattól fél, hanem a helyi magyar kiskirályok kicsinyes zsarnokoskodásától és önkényétől is. Hiszünk abban, hogy van kiút a jelenlegi válságból. Ennek érdekében sok mindennek változnia kell, de a változást csak mi – vajdasági magyar emberek – érhetjük el úgy, hogy felállunk és teszünk ennek érdekében. Végtére is sok minden éppen rajtunk múlik. Cselekedjünk és változtassunk! Varázsvesszőnk ugyan nincs, de vannak őszinte, határozott és világos elképzeléseink arról, mit kellene, és mit tudnánk másként csinálni, milyen környezetet, milyen vezetőket és milyen közéletet szeretnénk."

ÚJVIDÉK: Átadta tartományi jelöltlistáját az MM és a VMDK koalíciója

„A csalódott magyar választók állnak a középpontban"

Csütörtök este valamivel kilenc óra előtt a Tartományi Választási Bizottság átvette a Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron választási jelöltlistát, melyet közel 3 400 polgár támogatott aláírásával. A listát dr. Korhecz Tamás és Csonka Áron vezeti, a teljesség igénye nélkül az első helyeken szereplő jelöltek között vannak Szabó Lalić Dóra szabadkai ügyvédnő és Csanádi Attila szabadkai vállalkozó is. A lista hatvan jelölt nevét tartalmazza összesen, Korhecz Tamás nyilatkozatában elmondta, hogy többségük az MM által állított képviselőjelöltnek számít. Hangsúlyozta, hogy erős, objektív, valós alternatívát kívánnak felkínálni a vajdasági magyar szavazók számára, azok számára, akik elégedetlenek a jelenlegi helyzettel és a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásával. Mint hozzátette, a csalódott magyar választók állnak a középpontban. Autonómiapártinak nevezte a jelöltlistát, ahogyan arra már neve is utal, mely mind a tartomány autonómiájára, mind a vajdasági magyarok autonómiatörekvéseinek támogatására vonatkozik. Elmondása szerint párton kívüli, társadalmi érdekeltségű személyek szerepelnek a leginkább az MM és a VMDK közös listáján, melyet a Horvátok Demokratikus Közössége is támogat, s egy kivétellel a magyar közösség tagjai közül került ki a hatvan jelölt.

Korhecz arról is beszámolt, hogy holnap átadják a köztársasági jelöltlistát, mert sikeresen összegyűjtötték az ehhez szükséges tízezer aláírást.

Nyilatkozatában Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke arra fektette a hangsúlyt, hogy nagy eredménynek számít a tartományi listához összegyűjtött 3 400 aláírás, mert azt különféle nyomások ellenére sikerült elérnie a koalíciónak. Azokhoz szólnak, mint mondta, akik nem tartják megfelelőnek a jelenlegi politikai irányt.

2016.04.07.
www.magyarszo.com

A VMDK listája a 13. Zomborban

A zombori Városi Választási Bizottság hitelesítette a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Horvátok Demokratikus Közössége közösen benyújtott választási listáját. A 21 nevet tartalmazó, 661 aláírással támogatott listát Elvegyi Ákos adta át a bizottságnak.

A VMDK – Magyar mozgalom – hogy változtassunk! elnevezésű listát Szladek László zombori vállalkozó vezeti, majd Keszég Kornél telecskai menedzser és Devčić Livia bezdáni főnővér következnek. A párt kiemelkedő politikusai, Elvegyi Ákos és Horváth-Ódry Márta a lista két utolsó helyén szerepelnek.

2016.04.04.

www.magyarszo.com

Szabadka: A Mozgalom a polgári Szabadkáért csoportosulás is átadta listáját

Ma délután a Mozgalom a polgári Szabadkáért csoportosulás átadta önkormányzati választási listáját. A jelöltlistán 67 név szerepel. Szerb, magyar, horvát és bunyevác jelöltek is helyet kaptak a listán.

Maglai Jenő, listavezető, Mozgalom a polgári Szabadkáért: „Amit még lényeges erről a listáról elmondani, hogy ez igazából polgárok csoportja, egy civil listáról van szó, és olyan elvárásaink vannak és olyan elveink, ami alapján szeretnénk sok mindent változtatni Szabadkán. Elsősorban azt a pártdominanciát és azt a rendszert, ami az elmúlt tíz-húsz évben ezt az önkormányzatot jellemezte. Ami azt jelenti, hogy a pártok nem tudtak megbirkózni azokkal a kihívásokkal, ami a város fejlődését illeti. A város hanyatlása egyértelmű az elmúlt két évtizedben, és ezen szeretnénk változtatni ezzel a listával. Azt gondolom, példaértékű az, hogy sikerült összegyűjtenünk majdnem 2200 aláírást a polgárok részéről, ekkora számban támogatták a szabadkaiak ezt a listát, ami, még egyszer kihangsúlyozom, hogy civil lista és ebből kifolyólag a választástól győzelmet várunk, nem kevesebbet, hanem győzelmet."

2016.04.04.

www.pannonrtv.com

Zenta: Átadta listáját a Magyar Mozgalom és a VMDK

Zentán ma délután adták át önkormányzati választási listájukat a Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista képviselőjelöltjei. A listán 19 jelölt neve szerepel, akiknek indulását összesen több mint 600 személy támogatta az aláírásával.

– Nagyon örülünk annak, hogy átadhattuk a listánkat, és szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki aláírásával támogatta a választásokon való indulásunkat. Mindenki önként, szabadon jött aláírni, hiszen mi se pénzt, se hatalmat nem használtunk fel arra, hogy listát állítsunk, és erre nagyon büszkék vagyunk – nyilatkozta a listaátadást követőn dr. Zsoldos Ferenc, a lista vezetője, aki elmondta, a lista második helyén Gordán József nyugalmazott tanító, a harmadikon Burány Katalin magyartanár, néprajzkutató, a negyediken Sándor József szövetkezeti vezető, az ötödiken pedig Kókai Péter újságíró szerepel.

– A Magyar Mozgalom nem tipikusan választási formáció, hanem jóval több annál. A Magyar Mozgalom változást szeretne elérni, szeretné újra demokratizálni a délvidéki magyar közösséget. A választásokon való indulás inkább kényszerhelyzet volt számunkra, ugyanis mivel az elmúlt fél évben nem sikerült demokratizálnunk a társadalmunkat, ezért kíváncsiak voltunk arra, melyik utat szeretné járni a délvidéki magyarság, azt, amit eddig is járt, tehát egy hihetetlenül centralizált, fölülről lefelé építkező, és adott esetben kizárólag a párttagoknak előnyt biztosító közösséget szeretne építeni, vagy egy ennél sokkal nyitottabb, egy mindenkinek helyet biztosító rendszert. Mi az utóbbiért küzdünk. A választásoknak tehát elsősorban az a tétje, hogy lesz-e délvidéki magyar megújulás, vagy sem. Mindennek eldöntése a választópolgárok kezében van – hangsúlyozta dr. Zsoldos Ferenc.

A Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista várhatóan a 4-es sorszámmal indul majd az önkormányzati választásokon, ugyanis Zentán eddig hivatalosan 3 listát hirdetettek ki, a Szerb Haladó Pártét, a Vajdasági Magyar Szövetségét és a Demokrata Pártét.

H. A. (Vajdaság Ma)

2016.04.04.

MM-VMDK sajtótájékoztató: "Pásztor felszólítása a vetélytárs fizikai eltakarítására kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát"

Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom (MM) társelnöke és Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke mai sajtótájékoztatójukon a Közigazgatási Bíróság ítéletéről beszéltek, amely lehetővé teszi a Magyar mozgalom - hogy változtassunk! – Dr. Korhecz Tamás – VMDK elnevezésű önkormányzati jelöltlista választásokon való részvételét. A két politikus kitért az előzményekre, valamint a jelenség hátterére és súlyára.

Mint ismeretes, előzőleg az Óbecsei Választási Bizottság a VMSZ által benyújtott kifogás alapján megsemmisítette a szóban forgó jelöltlistát.

Korhecz Tamás szavai szerint precedens jellegű döntésről van szó, ugyanis a szerbiai többpártrendszer bevezetése óta sok minden történt (a média teljes kisajátításától kezdve a választási csalásokig), de olyan még nem, hogy valakit megakadályozzanak a választásokon való indulásban. Ez olyan, mintha az egyik százméteres síkfutó eltörné a vetélytársa mindkét lábát és egyedül tenné meg a távot - mondta.

Ha a Közigazgatási Bíróság nem helyezte volna hatályon kívül az Óbecsei Választási Bizottság döntését, az láncreakciót váltott volna ki, ugyanis kárba veszett volna az MM-VMDK koalíció által eddig begyűjtött több mint 15 ezer aláírás, vagyis más településeken is kérdésessé vált volna a választási szereplése.

Korhecz elképesztőnek minősítette a Tartományi Képviselőház elnökének (Pásztor István -n megj.) nyilatkozatát, miszerint az MM-et el kellene fizikailag takarítani. Ez a kijelentés egy portálon látott napvilágot.

A VMSZ tehát jogi és közigazgatási úton próbálta ellehetetleníteni a MM-VMDK koalíciót, de a bírósági ítéletnek köszönhetően ez nem sikerült neki. Ily módon a vajdasági magyarságnak immár végérvényesen van politikai alternatívája - hangsúlyozta Korhecz.

Csonka Áron, a VMDK elnöke kiemelte, hogy pártja ma ünnepli 25. születésnapját, de a Közigazgatási Bíróság döntése után úgy érzi magát, mintha másodszor született volna. Ő is rávilágított Pásztor nyilatkozatának súlyára.

Mint mondta, 2000 óta jelen van a szerbiai politikai porondon, de ilyen megnyilvánulásban még nem volt része. Szavai szerint a politikai ellenfél fizikai eltakarítására vonatkozó kijelentés valószínűleg kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát.

Egyébként Szabadkán nem lesz MM-VMDK lista, helyette a Maglai Jenő - Mozgalom a Polgári Szabadkáért lista indul az önkormányzati választásokon, amely ugyanakkor élvezi az említett koalíció támogatását.

2016.04.02.

www.delhir.info

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél