Végleg bedőlt a kulturális autonómiának nevezett kirakat!

2017. december 20.

A NT szóló törvény módosítása rámutatott arra, hogy Szerbiában nincsen kisebbségi autonómia. Az új tervezet visszalépést jelent, csorbítja a szerzett jogokat, új megoldásokat nem kínál a meglévő problémákra.

Csonka Áron, Elnök (VMDK)
Forrás: Napjaink - 2017.12.18. RNS2

Szerbia csökkenti a Nemzeti Tanácsok jogkörét

2017. december 8.

A Közigazgatási és Önkormányzati Minisztérium útjára indította a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény munkatervezetét. A közvitája erőltetett és csak a szófogadóknak van megszervezve, rendelkezései csökkentik az eddig elért jogokat.

Music Hosting - Podcast Hosting -

Forrás: ÚJVIDÉKI RÁDIÓ, Hangadó szerda - 2017.12.06.

Míg van magyar tudományos diákkör itt a Délvidéken, addig remény is van

2017. november 27.

Megtiszteltetés volt a 16. VMTDK fiatal kutatói előtt felszólalni. Köszönet ezért a szervezőknek és egyben gratulálok is a sikeres rendezvényhez!

 

Megnyitó:

"Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt, a magyar felsőoktatás déli bástyáján, Újvidéken találkozunk és éreztetjük, érezzük, a magyar nyelv, tudás, tudomány, és a magyar létbe való hit még él, sőt virágzik e vidéken! Fontos ez, hisz ismerjük a bölcseletet a történelmi körforgásról, miszerint a szegénység, nyomor, hősöket szül, a hősök virágkorokat teremtenek, a virágkorok gyengeséget, a gyengeség pedig ismét szegénységet, és mi most bizony e körforgásban nem a virágkornál tartunk, hanem épp ellenkezőleg.

Szükségünk van azokra a hősökre, kik kivezetnek ebből bennünket, kik megteremtik a virágkort e szegénység helyén, - itt persze nem csak az anyagi szegénységre gondolva, hanem az erkölcsi mélypontra is, miben jelenleg társadalmunk hever. Mi reméljük, sőt őszintén hisszük, hogy a hősök, kikre most szükségünk van, nem a katonák, a harcosok közül kell, hogy kikerüljenek, hanem közületek, alkotó, tanult, építő fiatalok közül, kik újjá képesek építeni azt, mit az elmúlt évszázadnak sikerült lerombolnia. Azt az emberi erkölcsöt, becsületet és életbe való hitet.

 

 

Schweidel József vértanúnk szavai térnek vissza és nyernek érvényt ma is, mi szerint „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.“ Ez az új emberiségbe való hit erősödik meg, mikor az ember ilyen rendezvényen vehet részt, mikor az ember Önök közt, köztetek lehet.

Ma, mikor a délvidéket a kilencvenes évek kötele szorongatja, mikor magyar osztályokat zárnak be alattomosan, mikor sokan elvitatják a délvidéki magyar egyetem létjogosultságát, elvitatva ezzel a délvidéki magyar értelmiség képességét és alkalmasságát, hogy képes lenne saját, önálló egyetemet alapítani és azt fenntartani.

Mikor a magyar nyelv használatát itt Újvidéken is egyesek korlátok közé szorítják, szükség van rátok, a tudásotokra, a rátermettségeitekre! Mikor azt halljuk, hogy a délvidéki önálló magyar egyetem kérdése nem aktuális, mert jelenleg nincsenek meg még a személyi feltételei sem a működtetéséhez, mikor azt halljuk nincsenek magyar tanítók, tanárok, tudományok doktorai, kik e feladatokat el tudnák látni, szétnézünk itt és látjuk, érezzük: nincs igazuk!

Nincs igazuk és ez erőt ad, hisz míg vagytok Ti, míg van magyar tudományos diákkör itt a Délvidéken, addig remény is van. Látjuk, hogy az érték nem csak a pénzben, anyagiakban fejezhető ki, az érték nem a múlandó, hanem az örök.

Ha futunk a magunk havi kétezer eurója után, valószínű mind egy bécsi virsligyárban fogjuk végezni a gyártósor mellett, hisz itt sem a kétkezi, sem a szellemi munka egyhamar nem fog annyi pénzben mérhető értéket a kezünkbe adni, de ha meglátjuk, belátjuk, mi az igazi érték - még akkor is ha virslire mindig lesz kereslet és étvágy, tudásra, értelemre viszont nem biztos - akkor is, tudni fogjuk, van remény ezen a vidéken magyarként.

Építhetünk egy szebb, élhetőbb Délvidéket is, magyarként! Ehhez a munkához, ehhez a jobb világ teremtéshez kívánok nagyon sok szerencsét, kitartást, erőt, és a mai nap legyen ennek az előszobája, kezdete. Mindenkinek sikeres és eredményes munkát kívánok!"  

 

Sörfőző Andor

 

Mesterséges 7%

2017. november 17.

A VAT 9 havi költségvetési jelentéséből kiolvasható, hogy a tartományi költségvetés kevés saját bevétellel rendelkezik, mesterséges úton duzzasztják a köztársasági átutalásokat ami miatt nincs meg az alkotmánnyal szavatolt 7%!

Csonka Áron, tartományi képviselő (VMDK)

Forrás: Pannon RTV

Mi köze Vajdaságnak Hilandarhoz?

2017. november 17.

Vajdasági pénzekből építik a Hilandart és a Vranje melléki kolostorok ikonosztázát. Ez derül ki a VAT 9 havi pénzügyi jelentéséből.

Csonka Áron, tartományi képviselő (VMDK)

Forrás: Vajdasági Rtv

A környezetszennyezés mielőbbi megszüntetését szorgalmazza a VMDK és a Magyar Mozgalom Topolya és Bajsa területén

2017.09.08.

A témával kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott Mengyán Pletikosić Ildikó, az MM topolyai önkormányzati képviselője valamint Csonka Áron a VMDK elnöke.

A Krivaja folyó szennyezése az elmúlt években elviselhetetlenné vált. Az MM és a VMDK önkormányzati frakciója a következő községi képviselő-testületi ülésen beadványban szorgalmazza, hogy a képviselő-testület kérje a 2015-ben meghozott kormányrendelet felülvizsgálatát, amely szerintük alkotmányellenes, azáltal, hogy 2025-ig szabott határt a szennyezőknek a szennyvíztisztítójuk kiépítésére – mondta Mengyán Pletikosić. Ildikó. Csonka Áron beszámolt arról, hogy a tartományi képviselőház 14. ülésén a tartományi illetékeseknek is felvetette a lég- és vízszennyezéssel kapcsolatos problémákat.

 

Csonka Áron, elnök, VMDK: „Összeláncolva az önkormányzati és a tartományi képviseletet az MM és a VMDK részéről felvetettük ezeket a problémákat ezeken a fórumokon, követelve azt, hogy konkrét lépéseket tegyenek a probléma megoldására és magyarázzák meg, hogy szerintük, hogyan történhet meg az, hogy továbbra is szennyezik a folyót büntetlenül és csak egy ilyen kormányrendelettel takaróznak, amely szerint 2025-ig kellene kiépíteni valamilyen szennyvíztisztító berendezést, és addig pedig az ő tolmácsolásuk szerint, akkor szabadon lehet szennyezni a környezetet, szennyezni a folyót.”

Forrás: Pannon RTV

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél