A nagy pártot támogató választási törvényről

2018. április 12.

Az elöregedett közösségek viselkedéséről

Tari István, VMDK

Forrás: RTV, TV2, Napjaink - 2018.04.09.

Miről szólt az elmúlt száz év?

2018. április 11.

Mire kényszerítette az utódállamokban élő magyarságot a sorsa?

Tari István, VMDK

Forrás: RTV, TV2, Napjaink - 2018.04.09.

Mondjál NEMet a házaló aktivistáknak!

2018. március 22.

 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) abban érdekelt, hogy Magyarországon ismét olyan nemzeti kormány alakuljon, amely felvállalja közösségünk megmaradásának szempontjából vitathatatlanul jogos és szükségszerű önkormányzatiságának képviseletét, illetve Szerbia EU csatlakozása során, számon kéri a belgrádi politikai elittől a koppenhágai kritériumok alkalmazását és azok betartását - akár a vétójog alkalmazását is kilátásba helyezvén!

A VMDK arra buzdítja a délvidéki magyarságot, hogy minél tömegesebben igényelje a magyar állampolgárságot, a magyar állampolgársággal rendelkezőket pedig arra, hogy éljenek jogukkal és tömegesen jelentkezzenek fel a választási névjegyzékre, illetve tömegesen szavazzanak a 2O18. április 8-i magyarországi parlamenti választásokon.

A VMDK-t aggodalommal tölti el a VMSZ elnökének azon kijelentés miszerint fizetett aktivistáik a magyar állampolgársággal rendelkező délvidéki magyarok felkeresését tervezik, annak érdekében, hogy azok „segítséget" nyújtsanak a magyarországi választásokon való részvételben.

A VMDK határozott véleménye, hogy az a fajta „segítség" amit a VMSZ kínál a Délvidéken élő külhoni magyar állampolgároknak nincsen összhangban a demokratikus és szabad választások egyik alapkövetelményével: a névjegyzéki és a szavazati joggal bíró állampolgárok személyes adatainak titkosságával.

A választópolgárt beazonosító adatlap/szavazólap kitöltése aktivisták és pártkáderek által, illetve a szavazólevelek helyszíni begyűjtése, komolyan megkérdőjelezi a választási folyamatok titkosságát, mert alkalmat adnak a „segítséget" nyújtóknak a szavazásra jogosult állampolgárok befolyásolására, nyomásgyakorlások kifejtésére, illetve illegális, pártpreferenciákat tartalmazó adatbázisok kialakítására, valamint az adatbázisokban rögzített adatokkal való kereskedelemre.

Ennek értelmében felkérjük a délvidéki magyarságot arra, hogy mondjon NEMet a házaló aktivistáknak!

Mint ismeretes, a fent említett pártnak már van tapasztalata ezen a téren, amikor hasonló módszereket alkalmazva visszaélt a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásához szükséges külön választási névjegyzékre feliratkozottak névjegyzéki adataival.

Azt már megszoktuk, hogy a magyarországi baloldal mindent megtesz annak érdekében, hogy önös, belső politikai célokkal vezényelve felhasználja a külhoni magyarok helyzetét és néhány plusz szavazat reményében uszítást végez a magyarországi és a külhoni magyarok között. Talán ezért nem is lepnek meg bennünket egyes baloldali pártok koholmányai, de ezt a viselkedési mintát elfogadhatatlannak tartjuk a déli végeken politizálók között.

Ezért felszólítjuk a VMSZ-t, hogy meggondolatlan tetteivel ne veszélyeztesse a Délvidéken élő külhoni magyar állampolgárok jogérvényesítését és ne árnyékolja be az országgyűlési választások tisztaságát.

A VMDK Elnöksége

Óbecse, 2018. március 22.

 

Nem akarunk migránsparkoló lenni a kerítés egyik oldalán sem!

2018. március 22.

A VMDK elnöke nyilatkozik az országgyűlési választásokról.

Elvárások, támogatás, autonómia.

Forrás: Pannon Rtv, Közügyek – 2018.03.21.

VMDK ÉVÉRTÉKELŐ

2018. január 04.

2017 a politikai meglátásaink beigazolódása volt, míg a 2018-as év az életterünk megtartásáról fog szólni.

Share Music - Embed Audio Files -

Csonka Áron a VMDK elnöke

Forrás: ÚJVIDÉKI RÁDIÓ, Hangadó szerda – 2018.01.03. Szerkesztő: Muci Szántó Márta

Alkotmányellenes költségvetés, ellenzéki siker nyelvhasználat terén!

2017. december 22.

A VAT 2018-as költségvetésének tervezetét nem támogattuk, mert nem tártartalmazza az alkotmányos 7%-ot, csökkenti az eszközöket a kisebbségi média támogatását, csökkenti a kis és középnagyságú vállalkozások támogatását, környezetvédelmi eszközöket, a Nemzeti Tanácsok támogatását nem növelte, felhatalmazza a kormányt 600 millió dinár kölcsön felvevésére. 2018. július 1-től magyarul is elérhetők lesznek a képviselőházi anyagok! Ellenzékből is lehet eredményeket elérni!

Csonka Áron, tartományi képviselő (VMDK)
Forrás: Híradó - 2017.12.21. RNS2

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél