A jobb választási feltételekért küzdve!

A VMDK KÖZLEMÉNYE

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa, 2019. szeptember 16-án, Óbecsén megtartott ülésén, áttekintette az aktuális politikai helyzetet és a következő álláspontokat fogadta el:

A politikai szervezetek közül elsőként a VMDK állapította meg, még 2018. október 10-én, az MNT- választások alkalmával, hogy Szerbiában nincsenek meg a legalapvetőbb politikai feltételek sem a szabad és demokratikus választások megtartásához.

Az önmagát „haladónak” nevező rezsim és csatlósai által teremtett feltételek és viszonyok közepette még álmodnunk sem lehet a demokráciáról, a demokratikus módon működő társadalmi intézményrendszerről!

Ilyen körülmények között a VMDK Tanácsa egyhangúlag a jövő évben esedékes választások bojkottálása mellett döntött.

A VMDK – a Szövetség Szerbiáért elnevezésű ellenzéki tömörülés tagjaként – a továbbiakban is azon szerbiai politikai erőkkel szeretne együttműködni, amelyek a demokrácia és a jogállamiság helyreállítását tartják legfontosabb feladatnak térségünkben.

Ettől függetlenül, a közösségünkön belüli párbeszéd újjászületése esetében, készek vagyunk egyenrangú partnerként tárgyalni minden olyan politikai és civil  szerveződéssel, amely a kisebbségi érdekvédelem és érdekérvényesítés terén őszinte szándékkal és nyílt sisakkal óhajt politizálni.

2019. szeptember 17.

 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

A VMDK KÖZLEMÉNYE

 

A VMDK Elnöksége és Tanácsa bízik abban, hogy a szavazati joggal rendelkező délvidéki magyarok minden ráhatás nélkül képesek önállóan eldönteni azt, hogy részt vesznek e  az európai parlamenti választáson és képesek – a választás tisztaságát veszélyeztető, kiskorúsító segítség mellőzésével! – saját meggyőződésükre támaszkodva, azokra szavazni, akik az igazi magyar nemzeti érdekeket képviselik.

2019. május 16.

 

Nagyváradon

Tari István az Erdélyi Magyar Néppárt 6. Országos Küldöttgyűlésén

 

Forrás: Erdélyi Magyar Néppárt, 2019. március 23.
 

A felszámolt nagybecskereki katonatemető

Hangya-interjú a felszámolt nagybecskereki katonatemetőről a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában

 

Forrás: Medialkikk.hu, Kossuth Rádió, HATÁROK NÉLKÜL, 2019-03-12

 

HÉT PONT A VÁLTOZÁSOKÉRT

Az ellenzék megállapodást kínált fel az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek

 

Szövetség Szerbiáért pártkoalíció szerdán közre adta az ellenzék által előző napon megfogalmazott Megállapodás a néppel című dokumentumot, amely hét pontból áll és tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítanák a választások becsületességét, valamint a demokratikus elvek mentén a jogállamiság helyreállítására irányuló intézkedéscsomagot Aleksandar Vučić hatalmának megdöntését követően.

Az alábbiakban közöljük a megállapodás szövegét:

1.  Kötelezettséget vállalunk, hogy közösen harcolunk a sajtó szabadságáért, a szabad és tisztességes választásokért azon a módon, amelyet meghatároztunk a Közös ellenzéki feltételek név alatt futó dokumentumban, amely része ennek a megállapodásnak.

2.  Kötelezettséget vállalunk, hogy amíg nem teljesítődnek az általunk követelt szabad és tisztességes választási folyamat feltételei, a lehetséges választásokon nem veszünk részt. Amennyiben egy „ilyen” választás utáni eredmények alapján próbál meg valaki kormányt alakítani, azt az alkotmányos rend ledöntésének fogjuk tekinteni; azt a hatalmat illegitimnek tartjuk majd, s az ellenszegülés minden lehetséges módjával, valamint polgári engedetlenséggel is harcolni fogunk ellene.

3.  Kötelezettséget vállalunk, hogy minden rendelkezésünkre álló, legális eszközzel a Szerb Köztársaság demokratizálódásáért harcolunk majd. Kötelezettséget vállalunk, hogy ellenszegülünk az erőszaknak, különösen a hatalomhoz köthető szélsőségességek ellen. Kötelezettséget vállalunk, hogy szolidárisak leszünk azokkal, akik azért kerülnek veszélybe, mert másként gondolkodnak vagy kritikusan ténykednek, s segíteni és védelmezni fogjuk az ilyen helyzetbe került embereket és csoportokat.

4.  Kötelezettséget vállalunk, hogy nyilvánosságra hozzuk és kivizsgáljuk az összes eddig elfogadott jogszabályt, és azokat is, amelyeket a jelenlegi nemdemokratikus hatalom elfogadna, s amelyek veszélyeztetik az országos, a nemzeti és a gazdasági érdekeket.

5.  Kötelezettséget vállalunk, hogy mint ellenzék el fogjuk hagyni azon képviselőházi üléseket, amelyek esetében a hatalom megszüntette a demokratikus elveket és a parlamentarizmus alapjait: az országos, a tartományi, a belgrádi és a többi önkormányzat községi és városi képviselőház üléseit, s így elvesszük a rezsim legitimitását. A választott képviselők és bizottsági tagok valamennyi szinten más módon óvják majd meg Szerbia polgárainak az érdekeit.

6.  Amikor kiharcoljuk a szabad és tisztességes választásokat, közösen alakítjuk ki a választási listákat, amelyeken a párttagokon kívül helyet kapnának a szakszervezet képviselői, a szakmai és a polgári egyesületek, az egyetemisták, a professzorok, az akadémikusok és a közéleti személyiségek. Kötelezettséget vállalunk, hogy a megállapodás aláírói közül senki nem fog hatalmi többséget kialakítani országos, tartományi és helyi szinten a jelenleg hatalmon levő pártokkal.

7.  A szabad és tisztességes választások után kötelezettséget vállalunk, hogy megalakítjuk a szakértői kormányt, amelyben felelősségteljes és szakértő személyek kapnak helyet, amelynek élén egy pártonkívüli miniszterelnök lesz. Ebben a kormányban senki nem szerepel majd a jelenlegi ellenzék vezetői közül, a megbízatása pedig egy évre szól majd. A szakértői kormánynak az újraválasztott köztársasági képviselőházzal a következő előfeltételeket kell megvalósítania, hogy Szerbia visszatérjen a demokratikus elvekhez és a jogrendhez.

 

7.1. Biztosítani kell a demokratikus elvekhez és a jogrendhez való visszatérést, és tiszteletben kell tartani az alkotmányos rendet a döntéshozás, a végrehajtás és az igazságügy területén, valamint a szabad és korrekt választások alkalmával.

7.2. Független bíróságok és önálló ügyészségek felállítása

7.3. A független Alkotmánybíróság felállítása

7.4. A korrupció, a szervezett bűnözés és a befolyásolással való kereskedelem elleni különleges ügyész bevezetése

7.5. Az Állami Számvevőszék intézet szerepének megerősítése a költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzése során

7.6. A magasabb rangú köztisztviselők megválasztáshoz szükséges kritérium megállapítása

7.7. A független és szabályozó testületek és intézmények megvédése a pártpolitikai befolyástól

7.8. Politikai átvilágítás

7.9. A szociális párbeszéd visszaállítása és állami szintű rendszabály a megkárosított polgárok számára

7.10. Vagyonvizsgálat

7.11. A választási törvényhozás megváltoztatása

7.12. Az önkormányzatiságra való jog tiszteletben tartása

Ezt a megállapodást felkínáljuk az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek is, ezen kívül valamennyi igaz ellenzéki politikai szervezetnek, szakszervezetnek, egyesületnek és a legszélesebb közvéleménynek, valamint Szerbia polgárainak.

A Megállapodás a néppel című dokumentum követeléseinek a meg nem valósulásáig folytatjuk a közös tüntetéseket Belgrádban és Szerbia szerte.

Fotó: Vesna Anđić (RFE/RL)

Forrás: Szabad Magyar Szó | 2019. február 6. 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél