Egy magyar falusi iskola szétverése

2019. október 26.

Nyilas Mihály esete a következetességgel!

 

Egy éve tart a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános iskola diákjainak, dolgozóinak vergődése. Először az igazgatóválasztási előjátékok, majd utána a pártalapú foglalkoztatásból fakadó és kiteljesedő, magyar közösséget szétziláló   zűrzavar hullámai borzolják a kedélyeket.

Kezdjük az elejéről: ahogyan közeledett az iskolában az igazgatóválasztás ideje, a haladókkal közösen kormányzó, önmagát magyarnak nevező párt  is elérkezettnek látta annak az idejét, hogy saját csicskásait mozgósítva, rájuk bízza e falusi magyar iskola vezetésének ügyét.

Ennek érdekében gátlástalanul bevetette a pártalapú foglalkoztatást működtető legmocskosabb, legembertelenebb eszközeit. Kezdve a telefonon, SMS-eken keresztül történő befolyásolásokkal,  a pályázati támogatások megvonását kilátásba helyező zsarolásokon át, a dolgát addig jól végző igazgatóasszony lejáratásáig, mely a karaktergyilkosság összes elemét tartalmazta.

Látványosan elszaporodtak az „anonim feljelentők” és rövid időn belül minden elképzelhető tanügyi és egyéb felügyelőség meglátogatta a bácsgyulafalvi iskolát, ellenőrizve az igazgatóasszony és néhány „nem szakos tanár” munkáját. A haladókkal összefeküdt „magyar” párt csalódására a Felügyelőségek semmiféle elmarasztalható folyamatot, tényt nem találtak.

Így érkezett el az igazgatóválasztásról szóló pályázat kiírásának ideje és ekkor beindult a nagyüzem. Az addigi igazgatóasszony mellett a tisztséget megpályázta  még az iskola egyik, vidékről bejáró tanárnője, akit a haladókkal lepaktáló„magyar” párt  kiszemelt jelöltjeként neveztek meg.

A gyulafalvi iskola tantestületen belüli szavazásán az addigi igazgatóasszony 19 szavazatot,  míg a „magyar” párt  jelöltje 16 szavazatott  kapott. Az MNT is állást foglalt az igazgatóválasztás ügyében, mindkét jelölt kinevezését támogatva(?!). 

Ekkor érkezett az iskolába egy újabb tartományi felügyelőségi ellenőrzés, Drobina Mónika regőcei lakos feljelentése alapján, aki többek között az oktatás szintjének minőségét, a nem szakos tanárok foglalkoztatását kifogásolta. Nos, a feljelentést tevő hölgy a haladóknak behódoló„magyar” párt  regőcei helyi szervezetének az elnöke. Regőce 60 km távolságra van Bácsgyulafalvától és az illető hölgynek soha semmilyen kapcsolata   nem volt  a szóban forgó bácsgyulafalvi iskolával! Természetesen a tartományi ellenőrök ismét mindent rendben találtak.

Ezek után az iskolaszék is állást foglalt és 6:3-as szavazatarányban az addigi igazgatóasszonyt támogatta a haladóknak behódoló „magyar” párt  jelöltjével szemben. Ennek a pártnak a jelöltjére csak az a három személy szavazott, akiket  az alapító képviseletében Zombor város nevezett ki.

A továbbiakban a  pályázati anyag Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárhoz került, aki  annak a pályázónak a kinevezését javasolta, aki nem élvezte sem az iskola tantestületének, sem az iskolaszéknek a támogatását. 

Az oktatási miniszter, a történtek után, új pályázatot írt ki. Mivel az addigi igazgató megbízatása lejárt, Nyilas Mihály, tartományi titkárként, törvényes lehetőségével élve, a gyulafalvi iskola élére mégis azt a személyt nevezte ki megbízott igazgatónak, aki ‒ volt pályázóként! ‒ nem élvezte sem a tantestület sem pedig az iskolaszék támogatását (!).

A történtek következtében még nagyobb felfordulás keletkezett az iskola életében. A pártalapon megbízott igazgató igyekezett eleget tenni megbízóinak: azonnal szerződést bontott néhány, „magyar” pártja szempontjából elfogadhatatlan, „nem szakos” tanárral és helyettük azonnal foglalkoztatott, pártja szempontjából megfelelő, „nem szakos tanárokat”. Mint ahogy kiderült, olyanokat is, akik magyar nyelven nem is oktathattak.

A kinevezett igazgató, szakmai és jogi felkészületlenségéből fakadóan, egyre erősebben konfrontálódott a szülők tanácsával és az iskolaszékkel is. Természetesen, az új pályázat kiírása után is, újra csak az előző pályázaton részt vett két jelölt pályázott. 

Közben az iskolában a fejetlenség a tanítás terén is egyre fokozódott: egy méltatlan módon megünnepelt iskolanap; az iskola folyamatban lévő pályázatainak kivitelezési munkálatai  hátérbe szorultak; az iskola anyaországi kapcsolatrendszere is felszámolódott! ‒ ugyanis mindennél fontosabbá vált a pártalapú többség biztosítása a tantestületen és az iskolaszéken belül. A haladókkal összefeküdt „magyar” párt tisztségviselői egyenként és személyesen keresték fel a tanárokat és fűt-fát ígérve győzögették őket arról, hogy kit is kell minden áron támogatniuk.

Időközben  az iskolaszék tagjainak lejárt a mandátuma és a tantestületen belül is  új iskolaszéki tagok kerültek megválasztásra. A folyamatos nyomásgyakorlás és a faluban folytatott hazug propaganda hatására, a második pályázat lezárása utáni szavazáson, a tantestületben fordult a helyzet és a tantestület többsége ez alkalommal (persze, az újonnan alkalmazott „nem szakos tanárokkal”) a már kinevezett igazgatót támogatta 26 szavazattal, szemben a régi igazgatóval,  aki 11 támogató szavazatott kapott. A szavazás másnapján azonban a kinevezett igazgató visszavonta a jelöltségét (!) és lemondott (személyes okokra hivatkozva) a kinevezett igazgatói tisztségéről is.

Az MNT ezúttal nem élt törvény adta véleményezési lehetőségével, nem válaszolt az iskola által felterjesztett beadványra. (Ide tartozó tény: Bácsgyulafalva az MNT elnökének szülőfaluja.) Ez a hallgatás felettébb szokatlan az MNT részéről, mivel a bácsgyulafalvi iskola a bácskertesi (kupuszinai) mellett az egyedüli magyar többségű oktatási intézmény Nyugat- Bácskában.

Ezek után a bácsgyulafalvi iskolaszék már csak egy jelöltről, a régi igazgató sorsáról dönthetett, akinek a  kinevezésére vonatkozó javaslat 5 szavazatot kapott. Időközben Nyilas Mihály Tartományi Oktatási Titkár újabb megbízott igazgatót nevezett ki, akinek megígérték hogy mindenképp igazgatót csinálnak belőle.

Természetesen a pályázati anyag újra Nyilas Mihályhoz került és az ő véleményezésével megérkezett az Oktatási Miniszter döntése is. Az Oktatási Miniszter – Nyilas Mihály indoklására hivatkozva, aki nem támogatta a régi igazgató kinevezését, mivel a jelölt, ezúttal a tantestületen belül, már nem kapta meg a többségi támogatást, ami gondot okozhat az iskola működésében ‒ újra kiíratja az igazgató megválasztására vonatkozó pályázatot.

Tudathasadás ez a javából! Az első pályázati kiírásnál Nyilas Mihály, indoklás nélkül, azt a jelöltet támogatta, akit sem a bácsgyulafalvi iskola tantestülete, sem az iskolaszéke nem támogatott. A második pályázat véleményezésénél pedig, az iskolaszék döntésével szemben, nem támogatta az egyetlen jelöltet, arra hivatkozva,  hogy az egyetlen jelölt nem élvezi a tantestület támogatását (az iskola alapszabálya szerint a tantestület csak véleményez, a döntéshozó szerv az  iskolaszék).

A történtek után az iskolaszék két tagja, akiket a tantestület választott meg, személyes okokra hivatkozva, lemondott iskolaszéki tagságáról, majd ezt követően ‒ tiltakozásból! ‒ a szülők tanácsa által megválasztott három iskolaszéki tag is hasonlóan cselekedett. 

A kinevezett igazgató folytatja szakmailag és jogilag felkészületlen elődjének gyakorlatát, és a haladóknak behódoló „magyar”  pártját népszerűsítve, tovább halmozza  jogszerűtlen döntéseit, csak az iskolában uralkodó zűrzavart fokozva!

A tanév kezdetén ‒ mellőzve a Bácsgyulafalván élő „nem szakos tanárok” foglalkoztatását! ‒ újabb, utazó és „nem szakos tanárokat”  foglalkoztat a bácsgyulafalvi  iskolában, akik még sosem dolgoztak az általános iskolai oktatásban, az iskola költségvetését felesleges útiköltségekkel terhelve, és a gyerekeket a késő esti órákig az iskolában tartva. 

A történet csattanója talán az is lehetne, hogy e gyalázatos önfelszámolási zűrzavar ellenére, a Zombor községhez tartozó iskolák közül, a bácsgyulafalvi iskola végzős tanulói érték el a 2018-as év érettségi vizsgáján a legjobb eredményt!

Mindent összegezve: egy jól működő és sikeres magyar falusi iskola leépítésének, ellehetetlenítésének és bedarálásának  ‒  amihez még az MNT is hallgatólagosan hozzájárul! ‒  tanúi vagyunk.
Miért nem igazgathatja ezt az iskolát továbbra is az a párton kívüli szakember, Varga Rajnai Rózsa, aki az elmúlt nyolc évben a környék legeredményesebb általános iskolájának igazgatója volt?

Ennek a bácsgyulafalvi volt iskolai igazgatónőnek az a legnagyobb bűne, hogy nem tagja a haladókkal  összefeküdt „magyar” pártnak. Másik nagy bűne az, hogy szakmai körökben, több alkalommal is, nyíltan kiállt a falusi iskolák megőrzésének fontossága mellett! Kijelentette, hogy a jövőben harcolni fog azért, hogy a nyugat-bácskai magyar gyerekek részére létrehozandó iskolaközpont(ok) magyar többségű iskolá(k)ban legyen(ek) létrehozva és a gyerekeket ne vigyék be, egy városi, nem magyar többségű iskola olvasztótégelyébe.

Persze, ez az elképzelés szemben áll azzal a haladókkal összefeküdt „magyar” párt elképzelésével,  mely a magyar oktatási központot Zombor városában alakítaná ki ‒ és nem egy magyar többségű iskola keretében.

A jelenlegi kormányzásban bűnrészes „magyar” párt és nyugat-bácskai képviselőjének, Pelt Ilonának, legújabb nyugat-bácskai magyar-ellenes tevékenységét részletezve, lehangoltan közölhetjük: nem véletlenül távoznak, menekülnek szülőföldjükről a magyar fiatalok.

 

Partijska hobotnica

26. oktobar 2019.

Kako partijska hobotnica Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke uz pomoć Nacinalnog saveta Mađara uništava obrazovanje u Zapadno - bačkom okrugu, ili ti zloupotreba funkcija u partijske svrhe

Pokrajinski sekretar za obrazovanje Njlaš Mihalj  raspisuje konkurse  za direktora škole sve dotle dok se ne postavi odgovarajući kadar SVM-a

Već godinu dana traje golgota učenika, njihovih roditelja i zaposlenih u OŠ "Kiš Ferenc" u Telečkoj zbog partijskog kadriranja pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja. Sve je počelo time što su lokalni moćnici SVM-a  po svaku cenu želeli da postave svog poslušnika na čelo osnovne škole. Pošto su znali da se uskoro mora raspisati konkurs za izbor direktora škole počeli su sa izakulisnim radnjama i pripremama za izbor partijskog kadra. Prvo su nastojali da putem Saveta roditelja u Školski odbor delegiraju odgovarajuće ljude, koji bi pri izboru direktora glasali na odgovarajući način. Da bi to postigli, lokalni aktivisti SVM-a su počeli da vrše pritisak na članove Saveta roditelja putem telefonskih poziva, upućivanjem sms poruka. U svojoj navalentnosti otišli su dotle da su jednom članu Saveta roditelja pripretili da će mu "preispitati" kako i zašto dobija socijalnu pomoć i da će se "raspitati" za sredstva koja je dobio putem konkursa kod fondacije "Prosperitati" (fondacija je u rukama SVM-a i distribuira sredstva koja stižu iz matične zemlje tj. iz R Mađarske) ako ne bude glasao kako mu nalože.

Paralelno sa tim, aktivisti SVM-a su započeli tihu spletkarošku kampanju po Telečki i u širem okrugu,  u cilju lične diskreditacije neodgovarajućeg kandidata tj. aktuelnog direktora škole. U cilju pojačavanja pritiska počeli su sa anonimnim  prijavama zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti, pa su u veoma kratkom roku sve moguće prosvetne i ne prosvetne inspekcije pokucale na vrata škole, proveravajući rad direktorice i nekoliko, po prijavljivačima "nestručnih" kadrova koji su godinama unazad predavali u školi. Na njihovo veliko razočarenje inspekcije nisu našle ništa protivzakonito što bi oni mogli da (zlo) upotrebe za ostvarenje njihovih ciljeva.

Tada je došlo na red  raspisivanje konkursa za izbor direktora škole. Na konkurs su se javili aktuelna direktorica i učiteljica škole O.G. koja ne živi u Telečkoj već svaki dan putuje na posao. Ona je na sastanku lokalnog odbora SVM-a uz prisustvo visoko rangiranih partijskih funkcionera stranke iz centrale, predstavljena kao kandidatkinja partije za tu funkciju. Članovi i simpatizeri stranke, koji su zaposleni u školi krenuli su u neviđeno lobiranje i vršenje pritisaka među članovima Nastavničkog veća i članovima nenastavnog osoblja u cilju da se podrži kandidat SVM-a za direktora škole. Ipak, to im nije pošlo za rukom jer je prilikom glasanja kolektiva aktuelna direktorica dobila 19 glasova dok je O.G. kandidatkinja stranke dobila 16 glasova.

Pošto je škola proglašena od strane Nacionalnog saveta Mađara (NSM) od izuzetnog značaja za mađarsku nacionalnu zajednicu, i tu se u proces izbora  uključuje i NSM (SVM ima apsolutnu većinu u NSM i oni su sledeća karika u lancu pri postavljanje partijskih kadrova). Na sveopšto zaprepaštenje kolektiva, koji je većinski podržao aktuelnu direktoricu V.R.R. NSM šalje mišljenje da podržava oba kandidata!

U tom momentu u školu stiže i Pokrajinska prosvetna isnpekcija, koja gle čuda, ovaj put ne dolazi na osnovu anonimne prijave, već je prijavu podnela stanovnica susednog sela Riđice (60 km od Telečke) Drobina Monika, koja je ujedno i predsednica lokalnog odbora SVM-a,  zbog navodnog neodgovarajućeg kvaliteta nastave u školi usled angažovanja kadrova sa upitnom stručnom spremom. Pošto Drobina Monika nema nikakvih dodirnih tačaka sa osnovnom školom u Telečkoj, jasno je kao dan da je ovo naručena inspekcija od strane pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja i stranke kojoj pripada u cilju diskreditacije kandidata V.R.R. za izbor direktora škole.    

Pokrajinska inspekcija je u svom nalazu ustanovila da nije našla ništa protivzakonito, ali je naložila direktorici da u skladu sa svojim mogućnostima popravi kadrovsku strukturu (koja u procentima nije ništa bolja ni gora od one u okolnim školama). Nakon toga došlo je do glasanja Školskog odbora koji je u razmeri 6 prema 3 glasao za kandidata V.R.R.  Ovde treba napomenuti da su tri člana koja su glasala za stranačkog kandidata O.G. postavljeni od strane osnivača SO Sombor i stranački su obojeni (jedan je dobio izmišljeno radno mesto kao organizator kulturnih dešavanja nakon ukidanja seoskih biblioteka, druga dva su višestruki "dobitnici" na konkursima fondacije "Prosperitati"). Pre glasanja oni su nastojali da po svaku cenu spreče zauzimanje stava od strane Školskog odbora pa su Školskom odboru podneli predstavku u kojoj su tvrdili da imaju saznanje o tom da je protiv V.R.R. pokrenut postupak kod Agencije za borbu protiv korupcije. Naravno, do dana dašnjeg niko iz Agencije se nije oglasio povodom ovih tvrdnji, pa se može reći da je to bila još jedna izmišljotina od strane SVM-a radi diskreditacije jednog od kandidata za izbor direktora škole.

Pošto im ove gadosti nisu prošle, na scenu stupa pokrajinski sekretar za obrazovanje Njilaš Mihalj (SVM) koji je i pored toga što većina zaposlenih u školi, a i većina u  Školskom odboru izrazila podršku za kandidata V.R.R. ministru za obrazovanje i prosvetu Milanu Šarćeviću poslao mišljenje za imenovanje stranačkog kandidata O.G. za direktora škole. Ministar je postupajući po zakonu i činjenici da O.G. nema podršku kolektiva i Školskog odbora odbio imenovanje i naredio je raspisivanje novog konkursa. Iz ovoga se vidi očigledna namera pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja da spreči imenovanje V.R.R. za direktoricu škole, makar i po ceni kršenja zakona i službenih ovlašćenja.

U toku sprovođenja ove procedure izbora novog direktora škole, aktuelnom direktoru je istekao mandat. Koristeći ovu priliku Njilaš Mihalj je imenovao kandidata, koji nema podršku kolektiva i Školskog odbora  O.G. za vršioca dužnosti direktora škole. Dakle partijski kadar po svaku cenu!

Nakon  imenovanja O.G. dolazi do novih neprijatnih scena u školi. O.G. postupajući po stranačkim instrukcijama kreće u čistku i raskida ugovore o radu sa po njima nestručnim nastavnim osobljem i na njihova mesta dovodi partijski podobne, dokazano nestručno nastavno osoblje, među kojima je bilo i takvih koji nikada pre toga nisu radili u prosveti, niti imaju zakonski uslov da predaju u razredima u kojima je nastava na mađarskom nastavnom jeziku (položen ispit mađarskog jezika pred odgovarajućom komisijom ili da su tokom svog školovanja nastavu pohađali na mađarskom jeziku).  Zbog svoje nestručnosti i nepripremljenosti v.d. direktora O.G. je uspela i da napravi ozbiljan konflikt sa članovima Saveta roditelja i Školskog odbora. Sve je zapostavila radi njenog izbora za direktora ustanove.

Kada je konkurs ponovo raspisan, na njega su se ponovo javila isti kandidati. Kako ne bi ništa prepustili slučaju, stranački funkcioneri SVM-a su ovaj put svakog člana Saveta roditelja, Školskog odbora, Nastavničkog veća ponaosob potražili i obavili sa njima "razgovore" u cilju izbora njihovog kandidata. U međuvremenu je došlo do toga da je Školskom odboru istekao mandat. I pored toga, napravljeno je glasanje u kolektivu koje je ovaj put podleglo pritisku te je sa 26 glasova za O.G. i 11 protiv dalo podršku O.G. Nakon toga dolazi do neočekivanog obrta jer O.G. povlači svoju kandidaturu za direktora škole i istovremeno je podnela i neopozivu ostavku na mesto v.d. direktora.

Pošto je na konkursu ostao samo jedan kandidat, Školski odbor zauzima stav da sa 5 glasova za (od 9 članova) podržava kandidata V.R.R. za direktorici škole. Ovaj stav je poslat i Nacinalnom savetu Mađara koji u zakonom propisanom roku ne zauzima stav i ne daje svoje mišljenje povodom izbora direktora škole, što je veoma neobično jer je Telečka rodno mesto predsednika NSM i pored škole u Kupusini jedina sa nastavom koja se u većini izvodi na mađarskom jeziku.

Tada na scenu ponovo stupa pokrajinski sekretar za obrazovanje Njilaš Mihalj, koji pod izgovorom da škola ne ostane bez rukovodioca imenuje novog v.d. direktora na čelo škole, kojem je SVM obećao da će po svaku cenu napraviti direktora od njega.

Nedugo po imenovanju v.d. direktora pristiže i rešenje ministra prosvete Milana Šarčevića u kojem se kaže da je uvažio mišljene pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja da kandidatkinja V.R.R. ne uživa poverenje zaposlenih u školi pa zbog toga može doći do problema u funkcionisanju škole, pa zbog toga određuje novo raspisivanje konkursa. Iz ovoga se tačno vidi da je Njilaš Mihalj po drugi put oštetio istog kandidata jer mu pri prvom konkursu nije smetao manjak podrške stranačkom kandidatu O.G. pri izboru direktora, dok mu ovaj put to služi za izgovor kako bi sprečio legalan izbor nestranačkog kandidata. Kao direktna posledica svega dva člana Školskog odbora iz redova zaposlenih podnose ostavke.

Novoimenovani v.d. direktor nastavlja sa praktikama svog prethodhodnika, te raskida ugovore o radu sa kadrovima koji su iz Telečke i radili su sve dotle u školi, ali su po njegovom shvatanju "nestručni". Na njihova mesta dovodi partijski podobne kadrove koji su zaista nestručni, što dovodi do srozavanja nivoa obrazovanja, štaviše nisu ni iz mesta pa im se plaćaju putni troškovi i time dodatno opterećuje opštinski budžet, a sve u cilju stvaranja glasačke mašinerije za njegov izbor na mandat od četiri godine.

Da otpušteni kadrovi nisu bili nestručni potvrđuje i činjenica da su đaci osmaci kojima su oni predavali postigli najbolji uspeh na polaganju male mature u školskoj 2018/2019 godini na nivou grada Sombora!

Da situacija bude još gora, dana 7. oktobra 2019. godine 3 člana Školskog odbora iz redova roditelja (od toga svo troje ima visokoškolsku spremu, roditelji su 7 dece, od kojih 5 ide u školu) usled pritisaka i zbog ovih dešavanja iz revolta podnose ostavku. Naspram njih, 3 člana Školskog odbora koje je imenovao osnivač SO Sombor i Nacionalni savet Mađara, osim partijske zaleđine nemaju ama baš nikakve veze sa školom jer njihova deca ne idu u tu školu, a o njihovoj školskoj spremi bolje i da ne govorimo. Naravno, sve ovo NSM i SVM i SNS i pokrajinski sekretar za obrazovanje "rade u interesu dece".

Kao što se iz priloženog vidi ovde se radi o sistematskom uništavanju jedne dobre osnovne škole i jednog dobrog kolektiva zbog uskih partijskih interesa. A u svemu tome učestvuje partijska hobotnica Saveza vojvođanskih Mađara i njihovih koalicionih partnera u trouglu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Nacionalnog saveta Mađara.

Na kraju da odgovorimo i na pitanje zbog čega ne može V.R.R. da bude direktor OŠ " Kiš Ferenc" u Telečkoj? Pre svega jer nije kandidat SVM-a i zalaže se za očuvanje seoskih škola, te da se pri izradi nove mreže osnovnih škola u Vojvodini đaci iz čisto ili većinski mađarskih sredina ne prebacuju u grad Sombor, već da se centar za ovu decu formira upravo u nekoj od sredina gde je mađarski živalj u većini (na primer Kupusina, Telečka). Sve to ne odgovara planovima SVM i SNS koji su već pokrenuli čitave programe i značajna novčana sredstva za realizaciju ovog cilja te moraju da uklone svakoga ko bi smeo da se suprotstavi njihovim zamislima. A postavljanjem jednog poslušnog partijskog kadra na čelo škole bi se sve to i brzo sprovelo u delo.

Kao zanimljivost mogli bi da navedemo i to da je u osnovnoj školi u Doroslovu,  mestu u kojem živi glavna "savetnica" Njilaš Mihalja po pitanju obrazovanja na mađarskom jeziku u Zapadno-bačkom okrugu , je ostvaren najgori rezultat na maloj maturi u školskoj 2018/19 godini na teritoriji grada Sombora. U svetlu ovih rezultata možda bi Drobina Monika i za ovu školu mogla predati prijavu  pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji!

Nakon svega iznetog, zašto se čudimo masovnom odlasku mladih i obrazovanih ljudi iz ove zemlje? Naročito masovnom odlasku vojvođanskih Mađara?  Dokle će ovaj aktuelni režim uništavati našu budućnost u ovoj zemlji?  

 

 

A jobb választási feltételekért küzdve!

A VMDK KÖZLEMÉNYE

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa, 2019. szeptember 16-án, Óbecsén megtartott ülésén, áttekintette az aktuális politikai helyzetet és a következő álláspontokat fogadta el:

A politikai szervezetek közül elsőként a VMDK állapította meg, még 2018. október 10-én, az MNT- választások alkalmával, hogy Szerbiában nincsenek meg a legalapvetőbb politikai feltételek sem a szabad és demokratikus választások megtartásához.

Az önmagát „haladónak” nevező rezsim és csatlósai által teremtett feltételek és viszonyok közepette még álmodnunk sem lehet a demokráciáról, a demokratikus módon működő társadalmi intézményrendszerről!

Ilyen körülmények között a VMDK Tanácsa egyhangúlag a jövő évben esedékes választások bojkottálása mellett döntött.

A VMDK – a Szövetség Szerbiáért elnevezésű ellenzéki tömörülés tagjaként – a továbbiakban is azon szerbiai politikai erőkkel szeretne együttműködni, amelyek a demokrácia és a jogállamiság helyreállítását tartják legfontosabb feladatnak térségünkben.

Ettől függetlenül, a közösségünkön belüli párbeszéd újjászületése esetében, készek vagyunk egyenrangú partnerként tárgyalni minden olyan politikai és civil  szerveződéssel, amely a kisebbségi érdekvédelem és érdekérvényesítés terén őszinte szándékkal és nyílt sisakkal óhajt politizálni.

2019. szeptember 17.

 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

A VMDK KÖZLEMÉNYE

 

A VMDK Elnöksége és Tanácsa bízik abban, hogy a szavazati joggal rendelkező délvidéki magyarok minden ráhatás nélkül képesek önállóan eldönteni azt, hogy részt vesznek e  az európai parlamenti választáson és képesek – a választás tisztaságát veszélyeztető, kiskorúsító segítség mellőzésével! – saját meggyőződésükre támaszkodva, azokra szavazni, akik az igazi magyar nemzeti érdekeket képviselik.

2019. május 16.

 

Nagyváradon

Tari István az Erdélyi Magyar Néppárt 6. Országos Küldöttgyűlésén

 

Forrás: Erdélyi Magyar Néppárt, 2019. március 23.
 

A felszámolt nagybecskereki katonatemető

Hangya-interjú a felszámolt nagybecskereki katonatemetőről a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában

 

Forrás: Medialkikk.hu, Kossuth Rádió, HATÁROK NÉLKÜL, 2019-03-12

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél