Partijska hobotnica

26. oktobar 2019.

Kako partijska hobotnica Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke uz pomoć Nacinalnog saveta Mađara uništava obrazovanje u Zapadno - bačkom okrugu, ili ti zloupotreba funkcija u partijske svrhe

Pokrajinski sekretar za obrazovanje Njlaš Mihalj  raspisuje konkurse  za direktora škole sve dotle dok se ne postavi odgovarajući kadar SVM-a

Već godinu dana traje golgota učenika, njihovih roditelja i zaposlenih u OŠ "Kiš Ferenc" u Telečkoj zbog partijskog kadriranja pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja. Sve je počelo time što su lokalni moćnici SVM-a  po svaku cenu želeli da postave svog poslušnika na čelo osnovne škole. Pošto su znali da se uskoro mora raspisati konkurs za izbor direktora škole počeli su sa izakulisnim radnjama i pripremama za izbor partijskog kadra. Prvo su nastojali da putem Saveta roditelja u Školski odbor delegiraju odgovarajuće ljude, koji bi pri izboru direktora glasali na odgovarajući način. Da bi to postigli, lokalni aktivisti SVM-a su počeli da vrše pritisak na članove Saveta roditelja putem telefonskih poziva, upućivanjem sms poruka. U svojoj navalentnosti otišli su dotle da su jednom članu Saveta roditelja pripretili da će mu "preispitati" kako i zašto dobija socijalnu pomoć i da će se "raspitati" za sredstva koja je dobio putem konkursa kod fondacije "Prosperitati" (fondacija je u rukama SVM-a i distribuira sredstva koja stižu iz matične zemlje tj. iz R Mađarske) ako ne bude glasao kako mu nalože.

Paralelno sa tim, aktivisti SVM-a su započeli tihu spletkarošku kampanju po Telečki i u širem okrugu,  u cilju lične diskreditacije neodgovarajućeg kandidata tj. aktuelnog direktora škole. U cilju pojačavanja pritiska počeli su sa anonimnim  prijavama zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti, pa su u veoma kratkom roku sve moguće prosvetne i ne prosvetne inspekcije pokucale na vrata škole, proveravajući rad direktorice i nekoliko, po prijavljivačima "nestručnih" kadrova koji su godinama unazad predavali u školi. Na njihovo veliko razočarenje inspekcije nisu našle ništa protivzakonito što bi oni mogli da (zlo) upotrebe za ostvarenje njihovih ciljeva.

Tada je došlo na red  raspisivanje konkursa za izbor direktora škole. Na konkurs su se javili aktuelna direktorica i učiteljica škole O.G. koja ne živi u Telečkoj već svaki dan putuje na posao. Ona je na sastanku lokalnog odbora SVM-a uz prisustvo visoko rangiranih partijskih funkcionera stranke iz centrale, predstavljena kao kandidatkinja partije za tu funkciju. Članovi i simpatizeri stranke, koji su zaposleni u školi krenuli su u neviđeno lobiranje i vršenje pritisaka među članovima Nastavničkog veća i članovima nenastavnog osoblja u cilju da se podrži kandidat SVM-a za direktora škole. Ipak, to im nije pošlo za rukom jer je prilikom glasanja kolektiva aktuelna direktorica dobila 19 glasova dok je O.G. kandidatkinja stranke dobila 16 glasova.

Pošto je škola proglašena od strane Nacionalnog saveta Mađara (NSM) od izuzetnog značaja za mađarsku nacionalnu zajednicu, i tu se u proces izbora  uključuje i NSM (SVM ima apsolutnu većinu u NSM i oni su sledeća karika u lancu pri postavljanje partijskih kadrova). Na sveopšto zaprepaštenje kolektiva, koji je većinski podržao aktuelnu direktoricu V.R.R. NSM šalje mišljenje da podržava oba kandidata!

U tom momentu u školu stiže i Pokrajinska prosvetna isnpekcija, koja gle čuda, ovaj put ne dolazi na osnovu anonimne prijave, već je prijavu podnela stanovnica susednog sela Riđice (60 km od Telečke) Drobina Monika, koja je ujedno i predsednica lokalnog odbora SVM-a,  zbog navodnog neodgovarajućeg kvaliteta nastave u školi usled angažovanja kadrova sa upitnom stručnom spremom. Pošto Drobina Monika nema nikakvih dodirnih tačaka sa osnovnom školom u Telečkoj, jasno je kao dan da je ovo naručena inspekcija od strane pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja i stranke kojoj pripada u cilju diskreditacije kandidata V.R.R. za izbor direktora škole.    

Pokrajinska inspekcija je u svom nalazu ustanovila da nije našla ništa protivzakonito, ali je naložila direktorici da u skladu sa svojim mogućnostima popravi kadrovsku strukturu (koja u procentima nije ništa bolja ni gora od one u okolnim školama). Nakon toga došlo je do glasanja Školskog odbora koji je u razmeri 6 prema 3 glasao za kandidata V.R.R.  Ovde treba napomenuti da su tri člana koja su glasala za stranačkog kandidata O.G. postavljeni od strane osnivača SO Sombor i stranački su obojeni (jedan je dobio izmišljeno radno mesto kao organizator kulturnih dešavanja nakon ukidanja seoskih biblioteka, druga dva su višestruki "dobitnici" na konkursima fondacije "Prosperitati"). Pre glasanja oni su nastojali da po svaku cenu spreče zauzimanje stava od strane Školskog odbora pa su Školskom odboru podneli predstavku u kojoj su tvrdili da imaju saznanje o tom da je protiv V.R.R. pokrenut postupak kod Agencije za borbu protiv korupcije. Naravno, do dana dašnjeg niko iz Agencije se nije oglasio povodom ovih tvrdnji, pa se može reći da je to bila još jedna izmišljotina od strane SVM-a radi diskreditacije jednog od kandidata za izbor direktora škole.

Pošto im ove gadosti nisu prošle, na scenu stupa pokrajinski sekretar za obrazovanje Njilaš Mihalj (SVM) koji je i pored toga što većina zaposlenih u školi, a i većina u  Školskom odboru izrazila podršku za kandidata V.R.R. ministru za obrazovanje i prosvetu Milanu Šarćeviću poslao mišljenje za imenovanje stranačkog kandidata O.G. za direktora škole. Ministar je postupajući po zakonu i činjenici da O.G. nema podršku kolektiva i Školskog odbora odbio imenovanje i naredio je raspisivanje novog konkursa. Iz ovoga se vidi očigledna namera pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja da spreči imenovanje V.R.R. za direktoricu škole, makar i po ceni kršenja zakona i službenih ovlašćenja.

U toku sprovođenja ove procedure izbora novog direktora škole, aktuelnom direktoru je istekao mandat. Koristeći ovu priliku Njilaš Mihalj je imenovao kandidata, koji nema podršku kolektiva i Školskog odbora  O.G. za vršioca dužnosti direktora škole. Dakle partijski kadar po svaku cenu!

Nakon  imenovanja O.G. dolazi do novih neprijatnih scena u školi. O.G. postupajući po stranačkim instrukcijama kreće u čistku i raskida ugovore o radu sa po njima nestručnim nastavnim osobljem i na njihova mesta dovodi partijski podobne, dokazano nestručno nastavno osoblje, među kojima je bilo i takvih koji nikada pre toga nisu radili u prosveti, niti imaju zakonski uslov da predaju u razredima u kojima je nastava na mađarskom nastavnom jeziku (položen ispit mađarskog jezika pred odgovarajućom komisijom ili da su tokom svog školovanja nastavu pohađali na mađarskom jeziku).  Zbog svoje nestručnosti i nepripremljenosti v.d. direktora O.G. je uspela i da napravi ozbiljan konflikt sa članovima Saveta roditelja i Školskog odbora. Sve je zapostavila radi njenog izbora za direktora ustanove.

Kada je konkurs ponovo raspisan, na njega su se ponovo javila isti kandidati. Kako ne bi ništa prepustili slučaju, stranački funkcioneri SVM-a su ovaj put svakog člana Saveta roditelja, Školskog odbora, Nastavničkog veća ponaosob potražili i obavili sa njima "razgovore" u cilju izbora njihovog kandidata. U međuvremenu je došlo do toga da je Školskom odboru istekao mandat. I pored toga, napravljeno je glasanje u kolektivu koje je ovaj put podleglo pritisku te je sa 26 glasova za O.G. i 11 protiv dalo podršku O.G. Nakon toga dolazi do neočekivanog obrta jer O.G. povlači svoju kandidaturu za direktora škole i istovremeno je podnela i neopozivu ostavku na mesto v.d. direktora.

Pošto je na konkursu ostao samo jedan kandidat, Školski odbor zauzima stav da sa 5 glasova za (od 9 članova) podržava kandidata V.R.R. za direktorici škole. Ovaj stav je poslat i Nacinalnom savetu Mađara koji u zakonom propisanom roku ne zauzima stav i ne daje svoje mišljenje povodom izbora direktora škole, što je veoma neobično jer je Telečka rodno mesto predsednika NSM i pored škole u Kupusini jedina sa nastavom koja se u većini izvodi na mađarskom jeziku.

Tada na scenu ponovo stupa pokrajinski sekretar za obrazovanje Njilaš Mihalj, koji pod izgovorom da škola ne ostane bez rukovodioca imenuje novog v.d. direktora na čelo škole, kojem je SVM obećao da će po svaku cenu napraviti direktora od njega.

Nedugo po imenovanju v.d. direktora pristiže i rešenje ministra prosvete Milana Šarčevića u kojem se kaže da je uvažio mišljene pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaš Mihalja da kandidatkinja V.R.R. ne uživa poverenje zaposlenih u školi pa zbog toga može doći do problema u funkcionisanju škole, pa zbog toga određuje novo raspisivanje konkursa. Iz ovoga se tačno vidi da je Njilaš Mihalj po drugi put oštetio istog kandidata jer mu pri prvom konkursu nije smetao manjak podrške stranačkom kandidatu O.G. pri izboru direktora, dok mu ovaj put to služi za izgovor kako bi sprečio legalan izbor nestranačkog kandidata. Kao direktna posledica svega dva člana Školskog odbora iz redova zaposlenih podnose ostavke.

Novoimenovani v.d. direktor nastavlja sa praktikama svog prethodhodnika, te raskida ugovore o radu sa kadrovima koji su iz Telečke i radili su sve dotle u školi, ali su po njegovom shvatanju "nestručni". Na njihova mesta dovodi partijski podobne kadrove koji su zaista nestručni, što dovodi do srozavanja nivoa obrazovanja, štaviše nisu ni iz mesta pa im se plaćaju putni troškovi i time dodatno opterećuje opštinski budžet, a sve u cilju stvaranja glasačke mašinerije za njegov izbor na mandat od četiri godine.

Da otpušteni kadrovi nisu bili nestručni potvrđuje i činjenica da su đaci osmaci kojima su oni predavali postigli najbolji uspeh na polaganju male mature u školskoj 2018/2019 godini na nivou grada Sombora!

Da situacija bude još gora, dana 7. oktobra 2019. godine 3 člana Školskog odbora iz redova roditelja (od toga svo troje ima visokoškolsku spremu, roditelji su 7 dece, od kojih 5 ide u školu) usled pritisaka i zbog ovih dešavanja iz revolta podnose ostavku. Naspram njih, 3 člana Školskog odbora koje je imenovao osnivač SO Sombor i Nacionalni savet Mađara, osim partijske zaleđine nemaju ama baš nikakve veze sa školom jer njihova deca ne idu u tu školu, a o njihovoj školskoj spremi bolje i da ne govorimo. Naravno, sve ovo NSM i SVM i SNS i pokrajinski sekretar za obrazovanje "rade u interesu dece".

Kao što se iz priloženog vidi ovde se radi o sistematskom uništavanju jedne dobre osnovne škole i jednog dobrog kolektiva zbog uskih partijskih interesa. A u svemu tome učestvuje partijska hobotnica Saveza vojvođanskih Mađara i njihovih koalicionih partnera u trouglu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Nacionalnog saveta Mađara.

Na kraju da odgovorimo i na pitanje zbog čega ne može V.R.R. da bude direktor OŠ " Kiš Ferenc" u Telečkoj? Pre svega jer nije kandidat SVM-a i zalaže se za očuvanje seoskih škola, te da se pri izradi nove mreže osnovnih škola u Vojvodini đaci iz čisto ili većinski mađarskih sredina ne prebacuju u grad Sombor, već da se centar za ovu decu formira upravo u nekoj od sredina gde je mađarski živalj u većini (na primer Kupusina, Telečka). Sve to ne odgovara planovima SVM i SNS koji su već pokrenuli čitave programe i značajna novčana sredstva za realizaciju ovog cilja te moraju da uklone svakoga ko bi smeo da se suprotstavi njihovim zamislima. A postavljanjem jednog poslušnog partijskog kadra na čelo škole bi se sve to i brzo sprovelo u delo.

Kao zanimljivost mogli bi da navedemo i to da je u osnovnoj školi u Doroslovu,  mestu u kojem živi glavna "savetnica" Njilaš Mihalja po pitanju obrazovanja na mađarskom jeziku u Zapadno-bačkom okrugu , je ostvaren najgori rezultat na maloj maturi u školskoj 2018/19 godini na teritoriji grada Sombora. U svetlu ovih rezultata možda bi Drobina Monika i za ovu školu mogla predati prijavu  pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji!

Nakon svega iznetog, zašto se čudimo masovnom odlasku mladih i obrazovanih ljudi iz ove zemlje? Naročito masovnom odlasku vojvođanskih Mađara?  Dokle će ovaj aktuelni režim uništavati našu budućnost u ovoj zemlji?  

 

 

A jobb választási feltételekért küzdve!

A VMDK KÖZLEMÉNYE

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa, 2019. szeptember 16-án, Óbecsén megtartott ülésén, áttekintette az aktuális politikai helyzetet és a következő álláspontokat fogadta el:

A politikai szervezetek közül elsőként a VMDK állapította meg, még 2018. október 10-én, az MNT- választások alkalmával, hogy Szerbiában nincsenek meg a legalapvetőbb politikai feltételek sem a szabad és demokratikus választások megtartásához.

Az önmagát „haladónak” nevező rezsim és csatlósai által teremtett feltételek és viszonyok közepette még álmodnunk sem lehet a demokráciáról, a demokratikus módon működő társadalmi intézményrendszerről!

Ilyen körülmények között a VMDK Tanácsa egyhangúlag a jövő évben esedékes választások bojkottálása mellett döntött.

A VMDK – a Szövetség Szerbiáért elnevezésű ellenzéki tömörülés tagjaként – a továbbiakban is azon szerbiai politikai erőkkel szeretne együttműködni, amelyek a demokrácia és a jogállamiság helyreállítását tartják legfontosabb feladatnak térségünkben.

Ettől függetlenül, a közösségünkön belüli párbeszéd újjászületése esetében, készek vagyunk egyenrangú partnerként tárgyalni minden olyan politikai és civil  szerveződéssel, amely a kisebbségi érdekvédelem és érdekérvényesítés terén őszinte szándékkal és nyílt sisakkal óhajt politizálni.

2019. szeptember 17.

 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

A VMDK KÖZLEMÉNYE

 

A VMDK Elnöksége és Tanácsa bízik abban, hogy a szavazati joggal rendelkező délvidéki magyarok minden ráhatás nélkül képesek önállóan eldönteni azt, hogy részt vesznek e  az európai parlamenti választáson és képesek – a választás tisztaságát veszélyeztető, kiskorúsító segítség mellőzésével! – saját meggyőződésükre támaszkodva, azokra szavazni, akik az igazi magyar nemzeti érdekeket képviselik.

2019. május 16.

 

Nagyváradon

Tari István az Erdélyi Magyar Néppárt 6. Országos Küldöttgyűlésén

 

Forrás: Erdélyi Magyar Néppárt, 2019. március 23.
 

A felszámolt nagybecskereki katonatemető

Hangya-interjú a felszámolt nagybecskereki katonatemetőről a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában

 

Forrás: Medialkikk.hu, Kossuth Rádió, HATÁROK NÉLKÜL, 2019-03-12

 

HÉT PONT A VÁLTOZÁSOKÉRT

Az ellenzék megállapodást kínált fel az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek

 

Szövetség Szerbiáért pártkoalíció szerdán közre adta az ellenzék által előző napon megfogalmazott Megállapodás a néppel című dokumentumot, amely hét pontból áll és tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítanák a választások becsületességét, valamint a demokratikus elvek mentén a jogállamiság helyreállítására irányuló intézkedéscsomagot Aleksandar Vučić hatalmának megdöntését követően.

Az alábbiakban közöljük a megállapodás szövegét:

1.  Kötelezettséget vállalunk, hogy közösen harcolunk a sajtó szabadságáért, a szabad és tisztességes választásokért azon a módon, amelyet meghatároztunk a Közös ellenzéki feltételek név alatt futó dokumentumban, amely része ennek a megállapodásnak.

2.  Kötelezettséget vállalunk, hogy amíg nem teljesítődnek az általunk követelt szabad és tisztességes választási folyamat feltételei, a lehetséges választásokon nem veszünk részt. Amennyiben egy „ilyen” választás utáni eredmények alapján próbál meg valaki kormányt alakítani, azt az alkotmányos rend ledöntésének fogjuk tekinteni; azt a hatalmat illegitimnek tartjuk majd, s az ellenszegülés minden lehetséges módjával, valamint polgári engedetlenséggel is harcolni fogunk ellene.

3.  Kötelezettséget vállalunk, hogy minden rendelkezésünkre álló, legális eszközzel a Szerb Köztársaság demokratizálódásáért harcolunk majd. Kötelezettséget vállalunk, hogy ellenszegülünk az erőszaknak, különösen a hatalomhoz köthető szélsőségességek ellen. Kötelezettséget vállalunk, hogy szolidárisak leszünk azokkal, akik azért kerülnek veszélybe, mert másként gondolkodnak vagy kritikusan ténykednek, s segíteni és védelmezni fogjuk az ilyen helyzetbe került embereket és csoportokat.

4.  Kötelezettséget vállalunk, hogy nyilvánosságra hozzuk és kivizsgáljuk az összes eddig elfogadott jogszabályt, és azokat is, amelyeket a jelenlegi nemdemokratikus hatalom elfogadna, s amelyek veszélyeztetik az országos, a nemzeti és a gazdasági érdekeket.

5.  Kötelezettséget vállalunk, hogy mint ellenzék el fogjuk hagyni azon képviselőházi üléseket, amelyek esetében a hatalom megszüntette a demokratikus elveket és a parlamentarizmus alapjait: az országos, a tartományi, a belgrádi és a többi önkormányzat községi és városi képviselőház üléseit, s így elvesszük a rezsim legitimitását. A választott képviselők és bizottsági tagok valamennyi szinten más módon óvják majd meg Szerbia polgárainak az érdekeit.

6.  Amikor kiharcoljuk a szabad és tisztességes választásokat, közösen alakítjuk ki a választási listákat, amelyeken a párttagokon kívül helyet kapnának a szakszervezet képviselői, a szakmai és a polgári egyesületek, az egyetemisták, a professzorok, az akadémikusok és a közéleti személyiségek. Kötelezettséget vállalunk, hogy a megállapodás aláírói közül senki nem fog hatalmi többséget kialakítani országos, tartományi és helyi szinten a jelenleg hatalmon levő pártokkal.

7.  A szabad és tisztességes választások után kötelezettséget vállalunk, hogy megalakítjuk a szakértői kormányt, amelyben felelősségteljes és szakértő személyek kapnak helyet, amelynek élén egy pártonkívüli miniszterelnök lesz. Ebben a kormányban senki nem szerepel majd a jelenlegi ellenzék vezetői közül, a megbízatása pedig egy évre szól majd. A szakértői kormánynak az újraválasztott köztársasági képviselőházzal a következő előfeltételeket kell megvalósítania, hogy Szerbia visszatérjen a demokratikus elvekhez és a jogrendhez.

 

7.1. Biztosítani kell a demokratikus elvekhez és a jogrendhez való visszatérést, és tiszteletben kell tartani az alkotmányos rendet a döntéshozás, a végrehajtás és az igazságügy területén, valamint a szabad és korrekt választások alkalmával.

7.2. Független bíróságok és önálló ügyészségek felállítása

7.3. A független Alkotmánybíróság felállítása

7.4. A korrupció, a szervezett bűnözés és a befolyásolással való kereskedelem elleni különleges ügyész bevezetése

7.5. Az Állami Számvevőszék intézet szerepének megerősítése a költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzése során

7.6. A magasabb rangú köztisztviselők megválasztáshoz szükséges kritérium megállapítása

7.7. A független és szabályozó testületek és intézmények megvédése a pártpolitikai befolyástól

7.8. Politikai átvilágítás

7.9. A szociális párbeszéd visszaállítása és állami szintű rendszabály a megkárosított polgárok számára

7.10. Vagyonvizsgálat

7.11. A választási törvényhozás megváltoztatása

7.12. Az önkormányzatiságra való jog tiszteletben tartása

Ezt a megállapodást felkínáljuk az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek is, ezen kívül valamennyi igaz ellenzéki politikai szervezetnek, szakszervezetnek, egyesületnek és a legszélesebb közvéleménynek, valamint Szerbia polgárainak.

A Megállapodás a néppel című dokumentum követeléseinek a meg nem valósulásáig folytatjuk a közös tüntetéseket Belgrádban és Szerbia szerte.

Fotó: Vesna Anđić (RFE/RL)

Forrás: Szabad Magyar Szó | 2019. február 6. 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél