Hangya István beszéde

1848/49-es megemlékezésen Magyarittabé, 2012. március 15.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves ünneplő közönség!

A VMDK nevében szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Ünnepelni és emlékezni jöttünk ismét ide, hogy a Kossuth szobor előtt lerójuk kegyeletünket az 1848/49-es magyar szabadságharc eszméjének és hőseinek.

 

E történelmi esemény újbóli felelevenítése Vajdaságban, a VMDK nevéhez fűződik. Mi indítottuk el a megemlékezések sorozatát a 90-es évek elején. Erre nagyon büszke vagyok! Ellenben nagyon nehezményezem azt, hogy a VMDK, mint e megemlékezések beindítója, 20 év eltelte után először nem szólalhatott fel az ősszel Eleméren. Kérdésemre,hogy miért nem?A szervező bizottság egyik tagja azt felelte: "2o év alatt elmondtunk mindent,nem tudunk ujjat mondani".Az ilyen hozzáállást felesleges minősítenem.

Az idei márc.15-ei megemlékezés és az itteni választások kiírásának ideje szinte egybeesett. Ki ne hallotta volna a bombaként kirobbanó hírt, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor részt vesz az egyik vajdasági magyar párt kampányában. Ha Kossuthunk most élne, egész biztos megkérdezném tőle: vajon mit szól ő ehhez? Mert erős a gyanúm, hogy nem helyeselné. Bizonyára nem volna elragadtatva egy kirakat autonómia támogatását illetően sem. Ez csakis a szerb hatalomnak felel meg, kik szeretnek tetszelegni külföld felé. Ezt szolgálják a "példa értékű" Nemzeti Tanácsok. A VMDK és mindazok, akik távol tartották magukat az ilyen Nemzeti Tanácstól, igenis jó döntést hoztak!

A magyar szabadságharcra emlékezvén, fejet kell hajtanunk a száz évvel későbbi ellenállásnak is, melyet Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek, tanúsított az akkori hatalommal szemben. Megemlíteném a nemzetgyűlési választások előtti körlevelét is, mely nemcsak történelmi dokumentum, hanem egyfajta üzenet is, mely az egyház azon állásfoglalását tükrözi, hogy nem avatkozik be a választási küzdelmekbe és nem foglal állást egyetlen párt mellet sem.

Bizonyára sejtik, hogy miért említettem ezt fel. Hát igen, a minap,a választások kiírásával szinte egyidejűleg, történelmi egyházaink püspökei fogadást rendeztek az egyik magyar párt képviselőinek. A Magyar Nemzeti Tanács felállításánál kifejtett"sikeres"együttműködés folytatódni látszik a most kiírt választások politikai küzdelmeiben is. Ennyit a semlegességről.

De szinte hallom a nagybecskereki püspök diplomatikus válaszát:- beszélgetni azért szabad-. Ezt senki sem vitatja el püspökeinktől. A felmerülő kérdés csupán az, hogy e megrendezett fogadás, csak egy magyar párt irányában, milyen célt szolgál? Mert az ebből kifolyó üzenet semmiképpen sem támasztja alá az egyház proklamált semlegességét.

Végezetül, mindentől függetlenül, csak azt mondhatom: éljen a magyarság és éljen a szabadság, melyért oly sokan életüket áldozták!

Magyarittabé, 2012.március 15.

Hangya István, a VMDK TANÁCSÁNAK TAGJA

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél