VMDK: mindannyian együtt, európai úton

2012. március 16. [14:37]

Csonka Áron interjúja a Vajdaság Mának

aron vajma

Mindannyian együtt – hangzik a szerdán megalakult kisebbségi pártok köztársasági listájának elnevezése. Az új koalíciós szerződéssel a korábbi négypárti Magyar Fordulat története is új irányba látszott megindulni. Csonka Áronnal, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnökével a párt terveiről, az új felállásban betöltött szerepéről, kisebbségi összefogás céljairól beszélgettünk.

Március 14-én a VMDK is azok között volt, akik aláírták a kisebbségi pártok koalíciós megállapodását. Viszont nem csatlakozott a Magyar Fordulat minden koalíciós partnere ehhez a törekvéshez. Létezik még ez a koalíció?

Magyar Fordulat, eszmei szempontból, program szempontjából létezik. Közösen csináltuk meg, mindannyiunkat kötelez. Az elsődleges elképzelés az volt, hogy minden szinten közösen próbálunk magyar listát állítani, mind köztársasági, mind tartományi, mind pedig önkormányzati szinten. Sajnos, amikor kiderült, hogy Magyarország miniszterelnöke egy bizonyos magyar opció mellé sorakozik fel, és kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a kampányukban is részt vesz, a Magyar Fordulaton belül az egyik párt azt mondta, hogy nem szeretne konkurenciaként fellépni, párhuzamos listát állítani köztársasági szinten, mert nem szeretne a magyar miniszterelnök akaratával ellentétesen cselekedni. Mi ezt tudomásul vettük, és más megoldások után kellett néznünk.

Nem igazán volt eddig példa a nemzeti kisebbségek pártjainak közös listájára. Hogyan jött létre ez a koalíció?

- Már egy ideje létezik megállapodás 12 kisebbségi párt között, ez eredményezte Mirko Cvetkovićnak és Boris Tadićnak írt levelünket is. Ebben a levélben a nemzeti tanácsokról szóló törvény változtatását kértük, emellett szavatolt parlamenti helyek bevezetését minden kisebbség számára, valamint olyan hatékony törvény- és alkotmányos garanciák kidolgozását és véghezvitelét, ami javítaná a kisebbségek helyzetét Szerbiában. Ebből indult egy együttműködési folyamat, ami egy rendkívül jó párbeszéddé alakult át. Kibontakozott, hogy Szerbiában az összes kisebbség ugyanazokkal a gondokkal küzd. Ennek az együttműködésnek a programját, valamint a Magyar Fordulat programját, ami gyakorlatilag a Magyar Polgári Szövetséget és bennünket jelent, átvittük ebbe a tömörülésbe, ami a soron következő választásokon közösen fog fellépni.

Hogyan foglalhatóak össze a tömörülés célkitűzései, törekvései?

Hat párti együttműködésről beszélhetünk, a Bosnyákok Demokratikus Közössége, a Horvátok Demokratikus Közössége, valamint a Szlovák Párt és a Macedón Demokratapárt vesz részt a tömörülésben, az MPSZ-en és rajtunk kívül. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke egy levélben fejezte ki szándékát, hogy üdvözli ezt a kezdeményezést, és szeretne részt venni annak munkájában. Viszont március 14-én, amikor aláírtuk a szerződést, a VMDP elnöke nem volt jelen. Ez a hat párt a mag, viszont azóta mások is jelezték, hogy csatlakozni szeretnének, például a német, a ruszin közösség képviselői. Egyre bővebb ez a mozgalom, és ebből is látszik, hogy Szerbiában a kisebbségi kérdés nyílt, megoldatlan. Valójában mi ezt fogjuk orvosolni a következő időszakban. Az európai integrációs folyamatokban kiemelten kérik Szerbiától, hogy rendezze a kisebbségek jogait. Mi ezért is síkra szállunk, támogatjuk az európai integrációs folyamatokat. Első dolgunk a parlamentben a nemzeti tanácsokról szóló törvény újbóli megfogalmazása lenne.

Milyen a VMDK helyzete, mi a funkciója a kisebbségi tömörülésben?

Felvállaltuk azt, hogy a magyar kisebbség képviseletét köztársasági szinten, koalíción belül mi, a VMDK hordozzuk. Annak ellenére, hogy meghiúsult a Magyar Fordulat négypárti összefogása, próbáltuk annak eszmeiségét továbbvinni. Mi hiszünk abban, amit megfogalmaztunk, és a polgárok felé is továbbítottunk. Egyedül, önállóan azonban, köztársasági szinten, gyakorlati okokból kifolyólag nem tudunk eleget tenni a követelményeknek, csak az aláírások hitelesítéséhez 580 000 dinár szükséges. Kizárólag bíróságilag hitelesített aláírásokat fogadnak el, amelynek ára pillanatnyilag a szabadkai körzeti bíróság területén 58 dinár aláírásonként. Ebből is az látszik, hogy milyen szinten diszkriminálják a kisebbségi pártokat, akik az elmúlt ciklusban nem voltak bent a parlamentben, és nem voltak hajlandóak nagyobb pártokhoz simulva eljátszani azt a kirakatszerepet, ami a mindenkori szerb politikai elit képleteit levetíti az adott kisebbségi közösségbe. Akik ebben részt vettek, azok megkapták jutalmukat, és nincsenek anyagi gondjaik. Mi most azért küzdünk, hogy meg tudjunk felelni a követelményeknek. Szerbia választási törvénye továbbra is diszkriminatív. Nem mindegy, hogy egy hatmilliós közösségből kell tízezer aláírást az asztalra tenni, vagy esetleg kétszázezer, vagy annál is sokkal kevesebből, mint például a szlovák és a ruszin kisebbség esetében. Ezzel ellehetetlenítik a kisebbségi pártok jelenlétét, önálló képviseletét a politikai színtéren.

Tartományi, önkormányzati szinteken milyen tervekkel rendelkezik a VMDK?

Helyi szinteken a VMDK több községben önállóan fog megjelenni. Ott, ahol meg tudunk egyezni más magyar pártokkal, ott pedig közösen. Ez is az elsődleges cél. Ahol lehetőségünk lesz rá, más magyar pártokkal, a Magyar Fordulat színeiben indulunk. A nagyobb városokban, így például Nagybecskereken, Újvidéken, megpróbálunk a köztársasági koalíciós partnerekkel közösen fellépni, mert úgy gondoljuk, hatékonyabbak tudunk lenni, ha az őshonos nemezetekkel egységet alkotunk. Viszont Adán, és valószínűleg Óbecsén is, önállóan állítunk listát, de erről majd a VMDK tanácsülésén születnek meg a végleges döntések.

Milyen választási eredményre számít a VMDK?

Köztársasági szinten, ha a Strategic Marketing rendelkezésünkre álló adatait vesszünk alapul, ez a kisebbségi tömörülés 3-6 képviselővel számolhat a következő parlamentben. Ha figyelembe vesszük, hogy 5 képviselővel képviselői klubot lehet alapítani a szerb képviselőházban, mindenképpen figyelemre méltó eredmény volna. Hiszen akkor hatékonyabban tudnánk képviselni és megoldani a kisebbségek problémáit. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás nem csak a választási, hanem az azt követő periódusra is vonatkozik. Nem úgy, ahogyan a Magyar Koalíció esetében, ahol a választásokat követően a VMSZ külön alkut kötött a Demokrata Párttal. Bár mi akkor is azzal a szándékkal csatlakoztunk az akkori koalícióhoz, hogy azt a választásokat követően is működtetni fogjuk. Levontuk ebből is a tanulságokat, tanultunk belőle, és ezúttal csakis úgy fogadtuk el ezt az együttműködést, hogy azt a választások után is vinni fogjuk.

Számol a VMDK parlamenti képviselővel?

- Ha beigazolódik az előrejelzés, a VMDK-nak lesz parlamenti képviselője.

Pál Zsófia 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél