Mennyit ér a bőrünk?

2016. január 12.

Miért jelent Szerbiának nagy üzletet a délvidéki magyarság támogatása?

Tari István az MNT 13. ülésén

2015. december 29.
Forrás: Pannon RTV

Kérdések a költségvetés beterjesztőjéhez

▲A Szekeres László Alapítvány elnöke részesül-e juttatásban 2016-ban? – A 2015. évi költségvetésben A Szekeres László Alapítvány elnöki illetménye nevesített költségvetési tétel volt!

▲Állandó egyéb költségek címszó alatt a 421/910-es kontóról az eddigiekben kiknek fizetett ki a költségvetési kifizetések aláírója 1,35 millió dinárt és a jövőre vonatkoztatva lefaraghatónak és esetleg konkretizálva felülvizsgálhatónak ítéli-e meg az ilyen jellegű „egyéb" költségek meglétét?

▲Mi indokolja a 2016-os költségvetés 423/520-as kontóján a „Jogi szolgáltatások" megjelenését 750 ezer dináros összegben, amikor az eddigiekben erre nem volt példa a 2015-ös évi költségvetés „harmadik módosításáig", amikor 60 ezer dináros tételként bukkant fel. Az MNT hivatalának számos „kiváló" jogásza van, tudomásom szerint, itt ülnek, képben vannak!

▲Mire szándékozik az MNT elkölteni 1 millió dinárt a 423/590-es számú kontóról, mint EGYÉB SZOLGÁLTATÁS – és szintén: „egyéb" címszó alatt?

▲Mire szándékozik költeni a MNT 200 ezer dinárt a 425/100-as kontóról „Épületek folyó karbantartási költségei" címen, amikor a beterjesztő INDOKLÁSÁBÓL az derül ki hogy az MNT irodabérleti díjat fizet!

▲Irodabérletként kinek és mennyit fizet az MNT ? A vonatkozó szerződésekbe szeretnék/szeretnénk betekintést nyerni! Már az előzőekben is feltettem/feltettünk erre vonatkozó kérdéseinket, amelyekre nem kaptunk válaszokat?

▲Mennyi volt 2015-ben az MNT tisztségviselőinek és alkalmazottainak a havi fizetése? Különféle bizottságok, stb., tagjaként fejenként és összegszerűen kifejezve, havi szinten mekkora jövedelemre tettek szert az MNT költségvetéséből?

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél