Elfogadták a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának jövő évi költségvetését

2015. december 29. [20:47]

A Magyar Nemzeti Tanács megtartotta 13. rendes ülését

Elfogadták a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának jövő évi költségvetésétAz MNT megtartotta idei utolsó ülését
Módosította költségvetését a Magyar Nemzeti Tanács, mivel az év végéig további támogatási összegek érkeztek meg a tanács számlájára. Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy vannak átfedések az idei és a 2016-os évi költségvetés között, hiszen az anyaországi céltámogatások nagy része a jövő év első hónapjaiban kerül felhasználásra. Anyaországi támogatás nélkül minimális dolgot tudna megvalósítani a tanács ‒ emelte még ki az MNT elnöke. A nemzeti tanács jövőre 774 millió dinárból gazdálkodhat.

Az ülés elején Tari István, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének képviselője nehezményezte, hogy sürgősségi beterjesztését másodszor sem fogadták el, és nem tárgyalták meg a képviselők a napirenden belül. A Bánság hozzánk tartozó részében templomaink, épített örökségünk van igen nagy veszélyben, és meg sem indokolhatta a felterjesztést ‒ sérelmezte az ülés elején Tari. Miért fél az MNT elnöke attól, hogy egy képviselő szóban indokolja a beadványát? ‒ tette fel a kérdést az ellenzéki képviselő. Várkonyi Zsolt szerint napirendi javaslatként kellett volna kezelni az anyagot. A tanács szerint nem történt ügyrendsértés sem most, sem a korábbi alapszabály-módosítás során.

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke indokolta a tanács idei költségvetésének módosítását, amelyre az év végén beérkezett támogatási pénzek miatt volt szükség. Tari szerint a tervezés hiányára utal az, hogy az MNT háromszor is módosította a költségvetést, valamint nehezményezte, hogy külföldi államok adományaiként vannak feltüntetve az összegek a költségvetésben, Tari szerint ki kellene mondani, hogy anyaországi támogatásról van szó. A 2015-ös évi költségvetés módosítását végül megszavazták a tanácstagok.

A jövő évi költségvetés több mint 774 millió dinár ‒ ismertette a javaslatot Jerasz Anikó. Nyolc bevételi forrást különböztetnek meg: az előző évből 294,3 millió dinár, külföldi támogatásokból 351,9 millió (ez elsősorban a működési költségekre, a Szent Teréz székesegyházra, az ösztöndíjprogramra és a szórványstratégiára elkülönített összeg), 61,4 millió köztársasági, 26 millió tartományi támogatás, illetve az önkormányzatok 6,5 milliós juttatása, valamint a további önkéntes támogatások és egyéb támogatások állnak majd a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére 2016-ban.

Zsoldos Ferenc MNT-tag szavai szerint a nyolc stratégia közül hét korábbi még mindig érvényben van, hiszen nem módosították a dokumentumokat, nem fogadtak el helyette más stratégiát. Ezért nem érti azt, hogy a népesedési vagy az ifjúsági, illetve a civil stratégiákra miért nincsen egyetlen dinár sem előirányozva. Zsoldos szerint a létező stratégiákra nem biztosítanak forrásokat, valamint még el sem fogadott akciótervek alapján osztanak támogatásokat.

Tari István szerint virtuálisan megtévesztő, hogy mintegy 70 millió dinárral többnek tűnik a 2016-os költségvetés, ami azért ekkora összeg, mert a pénzt átvitték az előző évből. Szerbia ugyanazzal a pénzzel támogatja a nemzeti tanácsot, mint tavaly, a szerbiai költségvetésbe fizetett adó – amit a magyarországi támogatás után fizet be az állami kasszába – felét sem kapja vissza a Magyar Nemzeti Tanács, ezért „jó" üzlet Szerbiának a kisebbségi önkormányzat, mutatott rá Tari István. Pozitív, hogy kevesebb pénzt szánnak a reprezentációra, és többet a művelődési intézmények támogatására ‒ tette hozzá az ellenzéki képviselő.

Kecskés Endre MNT-tag, a Magyar Összefogás (MÖ) lista képviselője elmondta, hogy az EBESZ képzésén vett részt, felemelőnek nevezte mindazt, amit a többi nemzeti tanács képviselője mondott ott az MNT-ről, hogy a vajdasági magyarok kiemelten jó helyzetben vannak, mert van képviseletük a tartományban és a köztársasági parlamentben. Ebből a szempontból nagyon jó helyzetben van az MNT ‒ mondta felszólalásában a képviselő.

Vass Tibor elmondta, hogy a Magyar Liga nemcsak támogatja a költségvetést, de abban is segíteni szeretne, hogy a tervezett programok megvalósuljanak.

Hajnal szerint új forrásokat is elő kell teremteni. A médiaház felépítése is rendkívül fontos feladat, illetve az, hogy egységes hálóba szervezve tovább éltessék a kisebbségi médiát. Kiemelte még, hogy a magyar támogatásból megvalósuló 550 millió forintos ösztöndíjprogram jövőre is megvalósul. A szerbiai támogatások a nemzeti tanácsok működtetésére vannak előirányozva ‒ magyarázta az összeg mértékét az MNT vezetője ‒, a tartomány kifejezetten nehezményezte, hogy a támogatási összeg egy részét elosztotta az MNT, mondta Hajnal Jenő.

Tari István két módosító javaslatot adott be: egyrészt nem tartotta elfogadhatónak azt, hogy a tanács 36-ról 46 millióra emelte a munkatársai bérezésére szánt eszközöket, a módosítás alapján a 2014-es szintre szorítaná vissza a fizetéseket, és a szórványösztöndíjra költené a megspórolt pénzt. A másik indítvány értelmében a kistérségi tájékoztatási eszközökre szánt pénzeszközöket emelné az ellenzék. Mindkét indítványt elutasították: 2 támogatás és 23 ellenszavazat, valamint 3 tartózkodás mellett.

Szilágyi Miklós (MÖ) szerint az MNT alkalmazottjainak is devalválódott a fizetése, ez az oka az emelésnek. Késtek a tartományi pénzek 2015-ben, ezért lettek nagyobb összegek előirányozva a különböző civil szervezeteknek és művelődési intézményeknek, hogy a tanács is megsegítse a fennmaradásukat, mutatott rá Szilágyi.

Dudás Károly (MÖ) azt mondta, hogy példa nélkül való az MNT: hasonló a helyezte, mint a magyarországi parlamentnek, mert a kisebbség próbálja belülről rombolni és nemzetközi szinten rossz hírét kelteni a magyar kormánynak. Dudás hozzátette: az ellenzék igyekezzen megnyerni a választásokat.

Végül 23 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadták az MNT 2016-os költségvetését.

Hajnal Jenő az MNT jövő évi munkatervével kapcsolatban a közoktatási és felsőoktatási konzultatív testület, valamint a nagycsaládos egyesület szakmai segítségét méltatta, amely mentén megszületett az oktatásfejlesztési stratégia. Jövőre az MNT többi stratégiáját gondolja majd újra, illetve egy szórványstratégiát terveznek elfogadni, utalt rá beszédében az elnök. A közösség erősítése a cél 2016-ban is ‒ mondta Hajnal Jenő. Átgondolják, újragondolják a meglévő stratégiákat. A munkaterv vitájában a népesedési és családgondozási program fontosságát emelték ki, illetve a vajdasági magyar kulturális háló létrehozását méltatták a támogatók.

Nyitottnak és megvalósíthatónak nevezte a munkatervet Nyilas Leonov Anita, az MNT alelnöke, és támogatásra buzdította a képviselőket.

Zsoldos Ferenc (MÖ) szerint nem indokolt az, hogy a létező stratégiákat mindeddig nem vizsgálták felül, egy éve nem foglalkoznak a korábbi stratégiákkal ‒ mondta a tanács tagja. A munkaterv és a pénzügyi terv is figyelmen kívül hagyja a lefektetett célokat, így van is stratégiája a nemzeti tanácsnak, meg nincs is ‒ fogalmazott Zsoldos. Az MNT levette a kezét a népesedési kérdésekről, ami pedig megkerülhetetlen, mutatott rá, hozzátéve, hogy a tanács a nagycsaládos egyesületekre hárította a felelősséget, és nem irányzott elő a népesedéspolitika megvalósítására semmilyen támogatást 2016-ban.

A demográfiai stratégia megvalósításának lehetetlenségét látva, valamint az abból adódó konfliktushelyzeteket figyelembe véve kérték fel a legilletékesebbeket: a Vajdasági Nagycsaládosok Egyesületének Szövetségét, hogy vegye át a program lebonyolítását ‒ mondta Hajnal Jenő a munkaterv vitájában, amit megszavazott a nemzeti tanács.

Az ülés folytatásában a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015. évi pénzügyi tervének módosítását és 2016. évi munka- és pénzügyi tervét is véleményezte a tanács. Gondi Martina igazgatónő elmondta, hogy a tartományi költségvetési módosítás miatt 300 ezer dinárral kevesebb pénz, illetve a helyi értéktárak pályázatának megnyerésével kapott összeg miatt került sor az intézet tavalyi költségvetésének módosítására. A tervezett honlap-komplexum, illetve a további digitalizálás is fontos a VMMI számára ‒ tette hozzá Gondi.

A továbbiakban a Forum Könyvkiadó Intézet, a Magyar Szó és a Hét Nap Lapkiadó Kft., a Pannónia Alapítvány, a Mozaik Alapítvány, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Juhász Erzsébet Könyvtár és a József Attila Könyvtár 2016. évi munka- és pénzügyi tervét hagyta jóvá a tanács. Az igazgatók többsége szintén a pénzhiányra panaszkodott, illetve a tartományi támogatások csökkenésére. A tanácskozás végén az Európa Kollégium igazgatói beszámolóját Hajnal Jenő olvasta fel, amelyben az igazgatóbizottsági tagok és az elnök tiszteletdíjairól számolt be az igazgatónő.

Az ülés végén Hajnal Jenő bejelentette, hogy a kisebbségi akciótervvel megbízott munkacsoport befejezte munkáját. Zártkörű ülés keretében két találkozót bonyolított le a tanács, az ezeken résztvevőknek a napokban küldik ki az anyagot, illetve hamarosan hozzáférhető lesz a dokumentum a nyilvánosság számára is.

Basity Gréta

Forrás: Vajdaság Ma
Fotó: VMDK

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél