Fidelitas Nemzetpolitikai Konferencián

A budapesti Fidelitas meghívására 2O12. O9. 15.-én a VMDK Ifjúsági Tagozata részt vett a Fidelitas Nemzetpolitikai KonferenciájánA képen, balról : Bálint Andor - Csóka - Vmdk, Sörfőző Andor - Bácstopolya - Vmdk, Csonka Áron - Ada - Vmdk, Henter Lilla a budapesti Fidelitas alelnöke,  Barna Judit Fidelitas, Simon Roland - Óbecse -  Vmdk, Böröcz László  Fidelitas, Ágh Péter Fidelitas, Kerékgyártó Gábor a budapesti Fidelitas elnöke.

A tanácskozáson jelen voltak a magyarországi politikai pártok Ifjúsági Szervezetei és a magyarországi Ifjúsági civil szervezetek vezetői, valamint a határon túli magyar politikai szervezetek Ifjúsági Tagozatainak képviselői és a határon túli Ifjúsági civil szervezetek küldöttjei. A Konferencia kezdetén Böröcz László – a Fidelitas Koordinációs alelnöke mondott egy rövid köszöntőt majd Surján László – az Európai Parlament alelnöke megtartotta vitaindító előadását.

Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen Gulyás Gergely – Országgyűlési Képviselő, Nagy Bercel – Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Bíró Albert – Rákóczi Szövetség alelnöke vettek részt. A kerekasztal-beszélgetést Kurucz Dániel – a nemzetpolitikai munkacsoport vezetője moderálta.

A konferencia záró részében a meghívott szervezetek mozgalmas véleménycserét folytattak és megkíséreltek választ adni a „Hogyan látják helyzetüket a helyi fiatalok ?" kérdésre majd egy közös nyilatkozatot fogadtak el.

A VMDK-át ezen a rendezvényen Sörfőző Andor ( Bácstopolya), Bálint Andor (Csóka), Simon Roland (Óbecse) képviselték. Kísérőként a Konferencián jelen volt Csonka Áron a VMDK elnöke.

 A Budapesti Fidelitas Nemzetpolitikai Konferenciájának zárónyilatkozata

Kapcsolódó link: Fidesz honlap


A Budapesti Fidelitas Nemzetpolitikai Konferenciájának zárónyilatkozata

Mi, a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokat tömörítő ifjúsági szervezetek
képviselői fontosnak tartjuk egy olyan fórum létrehozását, ahol lehetőség nyílik az
eszmecserére a külhoni és anyaországi közösségeket érintő egyes kérdésekről, és fel tudjuk
mérni egymás elvárásait. Felelősséget vállalva a jövő nemzedékeinek sorsáért, feladatunknak
érezzük, hogy megfelelő választ találjunk az összmagyarságot érintő egyes kihívásokra, és
előmozdítsuk a külhoni magyar közösségek megmaradását és fejlődését a XXI. században.

Lényegesnek tartjuk a magyar kultúrnemzet szempontjából is a térség népeinek békés egymás
mellett élését, mely egy virágzó kelet-közép európai gazdasági térség létrejöttének a záloga
lehet. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a régió országai betartsák és
alkalmazzák a kisebbségek jogegyenlőségét és önazonosságtudatának megőrzését szolgáló
nemzetközi és európai egyezményeket: az ENSZ keretében elfogadott Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az Európai
Unió Alapvető Jogok Chartáját, valamint az Európa Tanács keretében elfogadott Regionális
vagy kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját.

A határon túl élő magyar polgárokat és közösségeiket megillető jogok közül érdemi az
anyanyelvhasználat joga, melynek eszköze lehet az etnikailag sokszínű területeken a
kétnyelvű közigazgatás és oktatás megteremtése. A jogegyenlőség ugyanis megköveteli, hogy
nemzeti hovatartozástól függetlenül minden ember egyenlő mértékben tudja gyakorolni
állampolgári jogait.

Központi fontosságú, hogy a felsőoktatáson és a szakképzésen keresztül biztosítva legyen,
hogy a külhoni magyar fiatalok érvényesülni tudjanak a munka világában és boldogulni
tudjanak szülőföldjükön. Ez Magyarország mindenkori vezetésének is alkotmányos
kötelezettsége.
Érdeklődéssel szeretnénk kísérni a Kárpát-medence valamennyi országában élő magyarság
mindennapi életét, és az őket ért jogsértésekre egy online riadólánc életre hívásával
szeretnénk felhívni a világ figyelmét. Békés demonstrációk segítségével, a nyilvánosság
minden eszközének felhasználásával szeretnénk elejét venni a magyarokat nemzeti
hovatartozásuk miatt érő egyes atrocitásoknak.

Reményeink szerint a minél közelebbi jövőben megvalósul a Schengeni Egyezmény által
lefektetett határok nélküli Európa álma. Rendkívül lényeges, hogy felhívjuk az Unió
döntéshozóinak figyelmét, hogy az ő feladatuk is biztosítani az európai állampolgárok
sérelmektől mentes jogegyenlőségét, szabad nyelvhasználatát és ezt el kell várni az Európai
Unió tagállamaitól és az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoktól is.

Budapest, 2012. szeptember 15.

Aláíró szervezetek:
Budapesti Fidelitas
Fidelitas
Magyar Ifjúsági Tanács
Magyar Ifjúsági Értekezlet
Via Nova Ics
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
Magyar Ifjúsági Közösség
Vajdasági Magyar Diákszövetség
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági Szervezete
Burgenlandi Magyar Népfőiskola
Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Tagozat
Rákóczi Szövetség
Horvátországi Magyar Ifjúsági Közösség
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

 
VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél