Kiket és mit támogat Óbecsén az ügyes időhúzás?


Agusztus 28-án megjelent a „Tanulók helységközi utazásból eredő útiköltségeinek megtérítése" kezdetű községi pályázat, mely arra utal, hogy Óbecsén mintha már hagyományossá vált volna a község utazó középiskolás diákjai útiköltségének közpénzekből történő megtérítése, támogatása.

Ez is Óbecse községháza
A futtában összetákolt pályázat szövegéből azonban nem derül ki: melyik utazó diák, mi alapján és mekkora mértékű támogatásra számíthat? És az sem derül ki – ami a hab a tortán! –, hogy mikortól remélheti a „megtérítést"? Ehhez hasonlót már láttunk és félő, hogy megismétlődnek a 4 évvel ezelőtt történtek, amikor, a választások után, Óbecsén a régi-új hatalmi fölállás még a pályázat kiírásával sem vesződött, s elmaradt a támogatás. Társszervezőkként, 4 évvel ezelőtt, 100 elégedetlen szülő petícióját nyújtottuk át, melyet a községi vezetőség és az akkori polgármester lazán lesöpört az asztalról, mondván: nincs rá pénz! És csak a következő félévben kezdték folyósítani diákjaink támogatását (részletesebben a http://becejski-mozaik.rs/sh/426/10/7295/ ).

Elképzelhető-e, hogy a 2012-es évi költségvetésben erre a célra előirányozott, hagyományosnak vélt céleszközt is (10.000.000,00) már elköltötte a régi hatalmi fölállás még az első félévben?
Hja, választási időszak volt, no meg a kampány is pénzbe kerül!

Szeptember 7-én zárul a pályázat.
Ez azt jelenti, hogy az utazó diákok, szüleikkel együtt már nem számíthatnak a szeptemberi hónap költségeinek támogatására?
Sajnos, minden jel fiatalságunk, diákjaink támogatásának sunyi elodázására vall.
Mintha az elmúlt időszak óbecsei polgármestere, pénzügyi végrehajtója emlékezetkieséssel küzdene, mintha nem lenne az új hatalmat gyakoroló csapat tagja...

A túlköltekező és önmagával elfoglalt, időt húzó és nehezen mozduló, hatástalan hatalom a saját hibáit újból és újból a polgárokkal fizettetik meg.

2012. augusztus 31.                                                                                                            VMDK Óbecse

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél