A HAMIS KIRAKAT ELLEN

Sikeres volt a bojkott! Az alapvető cél teljesítve!

 

Közösségünk számára is sikerült nyilvánvalóvá tennünk azt, hogy nagy bajok vannak a most megválasztott Magyar Nemzeti Tanács legitimitásával. 

Közelebbről szemügyre véve a választási eredmények számadatait, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége azt gondolja, hogy a választás bojkottálását szorgalmazó felhívása sikeres volt. A megdöbbentően alacsony részvételi arány, és a leadott szavazatok száma azt bizonyítja, hogy a külön választási névjegyzékben szereplő délvidéki magyarságnak megközelítőle kétharmada (82.000 ember) nem tartja legitimnek sem a kirakat autonómiáját, sem a nemzeti tanácsokról szóló rossz törvényt, hogy a kétes tisztaságú választást már ne is emlegessük! 

Választóink távolmaradásukkal lesújtó véleményt formáltak a látszólag pluralista választásról; a meghunyászkodó, a Szerb Haladó Pártnak alárendelt politikáról, a nemzeti érdekek mellőzéséről, a szakértelem hiányáról és a mindent behálózó, közösségi életet elfojtó politikai kartellről.

A gyanús körülmények között és a magyarság egyharmada által megválasztott MNT nem lehet a délvidéki magyarság legitim képviselője!

Ha a számok tükrében vizsgálódunk, a következőket állapíthatjuk meg: a 2014-es évhez viszonyítva, amikor 137 000 választásra jogosult személyt tartott számon a magyar választási névjegyzék és 40,6% volt a részvételi arány, most csak 129 000 személy volt jogosult a szavazásra és csupán 36% -os (?) részvételi aránnyal bonyolódott le a Magyar Nemzeti Tanács megválasztása.

2014-ben 56 000 szavazó járult az urnákhoz, 2018-ban már csak 47 000.

A Magyar Összefogásra (VMSZ) 2014-ben 46 000-en, most csupán 39 000-en szavaztak, ami 7 000-rel kevesebb szavazat megszerzését jelenti! Minden zsarolás, kényszerítés, ajándékosztás, Prosperitati pályázatokra való hivatkozás, választási napon történő sms-es zaklatás és aktivisták által elkövetett háborgatás, autóztatás ellenében! Mi még arról is kíváncsian érdeklődnénk: vajon hány haladó magyar szavazhatott az összefogásban kiteljesedő, a kormányzásban szövetséges pártja ál-civil listájára?

Most kérjünk magyarázatot a választások utolsó 3 órájában a választási részvétel 15-20%-os (megmagyarázhatatlannak tűnő!) ugrásszerű megnövekedésére, az otthon szavazók számára és a rengeteg érvénytelen szavazat számára?  Vagy a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) egésznapos hallgatására a részvételi arány kapcsán? Vagy arra miért kellett a  teljes választási anyagot a városokból, községekből olyan  gyorsan elszállítani Belgrádba? Miért is kell(ene) Belgrádba utazni a választási anyagba való esetleges betekintésért?

Gondok voltak a szavazatszámlálás ellenőrzésével, a névjegyzékkel; sokan más nemzetiségű névjegyzékbe soroltattak be; sokan nem kaptak meghívót, melyekből viszont bőven jutott az elhunyt személyeknek is!

A VMDK emlékeztetni szeretne egyeseket arra a tényre, hogy az egypárt volt elnöke 55 000 szavazat megszerzése után távozott a közéletből.

A számok mentén meg kell említeni ,  hogy a kettes számú lista 7500 szavazatot szerzett ami még azoknak a szavazatoknak a felét sem érte el, amit két évvel ezelőtt, közös fellépésünk alkalmával szereztünk, a tartományi választásokon 2016-ban. Ami azt jelenti, hogy nincsen "új időszámítás" a délvidéki magyar politizálásban, nem velük és nem most kezdődik a "történelem".  Az MÖ listáját elhagyó 6 MNT-tag létszáma mára 5-re csökkent.

Ennek ellenére gratulálunk az önállóan megvalósított eredményekhez és szurkolunk nekik, hogy legalább olyan kitartóak, felkészültek és hatékonyak legyenek mint amilyen Tari István volt.  Ezzen az úton hajlandóak vagyunk megadni minden támogatást és segítséget.  A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a továbbiakban is számít rájuk a magyar ellenzéki erők együttműködése során, különös tekintettel a soron következő önkormányzati, tartományi, országos szintű választásokra.

Végezetűl, tegyünk említést arrról, hogy országszerte hatalmas gondok adódtak a nemzeti tanácsok megválasztásának levezetésében. A haladók és szövetségeseik szinte mindenhol átvették a nemzeti tanácsok irányítását. Virágozzék így, ősszel is, az EU-nak kialakított kisebbségi kirakat?

Kiadó: VMDK IRODA 

2018.11.08., Óbecse

 

 

NE SZAVAZZUNK 2018. november 4-én!

 

Tari István

 

NE SZAVAZZUNK 2018. november 4-én!

 

A VMDK Elnökségének és Tanácsának*

 

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem adom nevemet a délvidéki magyarságot porig alázó politikai üzleteléshez, a világot balkáni garázdasággal megtévesztő kirakathoz, mely a magyarországi támogatások pártpolitikai célokra való felhasználását leplezve, az önmagát magyarnak mondó, ám a magyarságot lelkében megnyomorító, legnagyobb vegyes párt kirakata, egyszerűbben mondva: pénzmosodája.

Négy éves megbízatási időmön át, a Magyar Nemzeti Tanács egyetlen ellenzéki tagjaként, kérdéseimmel, módosítási javaslataimmal, sürgősségi előterjesztéseimmel, legfontosabb kérdéseink megvitatására ösztönözve, megpróbáltam tagtársaimat

kiszabadítani álcivil ketrecükből, ahová az őket mélyen lenéző és nemzetünket semmibe vevő, elvtelen pártvezér zárta őket. És azt kellett megdöbbenten tapasztalnom, hogy a délvidéki magyarság igazi és országos képviselőit, tanácsnokait nem zavarja a folyamatos kiskorúsítás, a rájuk osztott szavazógép-szerep.

Ráadásul, a pártalapú foglalkoztatás is megtette a magáét: sohasem volt ennyire tragikus méretű a délvidéki magyarság kiáramlása! Naponta tizenkét magyar fiatal hagyja el a szülőföldjét, miközben folyamatosan dőlnek ki a szekrényekből a mutyilistás sikertörténetek.

Az egypárti magatartás viselkedésmintái – a demokraták nélküli demokráciában – teljesen fölerősödtek, uralkodóvá váltak vidékünkön. Támogatói aláírásokat gyűjtő aktivistáink tevékenységét, az ajánlásgyűjtést Topolyán, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Bácskossuthfalván, stb., akadályozzák, ellehetetlenítik; szimpatizánsainkat megfélemlítik.

A pártalapon működtethető, csalásra ösztönözhető szavazatszámláló bizottságok elfogult ellenőrzése következtében, az igazi megfigyelés hiányából adódóan: teljes egészében megkérdőjelezhető az MNT-s választás tisztasága.

Ezért nem kívánok részt venni a 2018. november 4-én tartandó választáson. Köszönettel tartozom, tartozunk azoknak a bátor magyaroknak, akik a rettegés és megfélemlítettség idején aláírásukkal támogatták listánkat, indulásomat!

A források igazságtalan elosztása a kampányfinanszírozásban, a tisztességtelen kampányolás, a tájékoztatási egyensúly hiánya és az igazi ellenőrzés fölfokozódó ellehetetlenítése csak növelheti a választási csalások mértékét.

Ezért maradjunk otthon 2018. november 4-én, ezért ne vegyünk részt a MEGALÁZOTT MAGYAROK NEMZETI TANÁCSÁNAK megválasztásában!

 

* Javaslatomat, 2018. október 10-én megtartott ülésén, elfogadta a VMDK Elnöksége és Tanácsa

 

Tovább csökken a nemzeti tanácsok jogköre

2018. április 14.

A szerbiai kormány tovább rontott a nemzeti tanácsokról szóló törvény tervezetén, csökkentve ezzel a nemzeti tanácsok hatáskörét. Miért hallgat a vegyes párt, aki részt vesz a belgrádi hatalomban?

Csonka Áron, VMDK

Forrás: RNS, TV2, Híradó - 2018.04.13.

Könnyen megtörténhet?

2018. április 24.

 

Tari István, VMDK

Forrás: RTV, TV2, Napjaink - 2018.04.09.

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél